Naturmedisinsk ernæringsterapi | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Terapier
   Akupressur
   Akupunktur
   Allmenn naturterapi
   Aromaterapi
   Biopati
   Fytoterapi
   Heilpraktiker
   Helhetsterapi
   Holistisk hesteterapi
   Homøopati
   Kinesiologi
   Kopping
   Kraniosakralterapi
   Lymfedrenasje
   Nat.med. aromaterapi
   Nat.med. dyreterapi
   Nat.med. ernæringsterapi
   Nat.med. muskelterapi
   Øreakupunktur
   Polaritetsterapi
   Refleksologi
   Rosenmetoden
   Soneterapi
   Terapeutisk eurytmi
   Terapeutisk healing

 

23.04.2012
Naturmedisinsk ernæringsterapi

Gjennom historien har ernæring vært en viktig del av forebygging og behandling av sykdom. Hippokrates fra Kos, ansett som legekunstens far (460-377 f. Kr.) sa: ”Din mat skal være din medisin, og din medisin skal være din mat."

Og det er ikke så rart at ernæringen står sentralt. Vi er det vi spiser (og absorberer), vi kan faktisk ikke bli noe annet. Derfor er kostholdet, tilpasset den vi er, en forutsetning for god helse. Det betyr også at kostholdet kan benyttes for å forbedre helsen - det er det vi kaller naturmedisinsk ernæringsterapi.


Naturmedisinsk ernæringsterapi er en terapiform hvor man etter kostanamnese og eventuelt biokjemiske tester, gir råd om hvordan man bør endre kostholdet og hvilke kosttilskudd som kan være fornuftige i den gitte situasjonen.

Naturmedisinsk ernæringsterapi benyttes både innenfor konvensjonell medisin og naturmedisn/alternativ behandling. Ofte kalles det ortomolekylær medisin, som har navnet fra orthos som betyr riktig eller korrekt. Ortomolekylær kan forklares med “riktige molekyler i riktige mengder”. Metoden bygger på en teori om at sykdom skyldes ubalanser som kan forårsake både fysiske og psykiske lidelser.

Naturmedisinske ernæringsterapeuter behandler sykdom ved tilpasning av kostholdet og bruk av spesielt utvalgte kosttilskudd med vitaminer, mineraler, sporelementer, fettsyrer, aminosyrer, enzymer og andre næringskonsentrater. Hensikten er å gjenopprette balansen i kroppen, og med det oppnå god fysisk og mental helse. Man har særlig fokus på fordøyelse, vektproblemer, blodsukker, allergi og intoleranse. Men ernæringsterapi kan benyttes ved mange ulike plager og lidelser og vil ofte være et positivt supplement til andre behandlingsformer. Biokjemikeren og nobelprisvinneren Linus Pauling innførte begrepet ortomolekylær medisin i 1968.


HVA KAN JEG VENTE MEG I BEHANDLINGSSITUASJONEN?
Naturmedisinsk ernæringsterapi kan utføres på mange forskjellige måter. Det er også mange forskjellige retninger innen ernæringsfeltet. Derfor vil tilnærmingen være forskjellig fra terapeut til terapeut. Men den typiske konsultasjonen gjennomføres som en samtale og intervju med utgangspunkt i klientens tilstand, sykdomshistorie, eventuell medisinbruk, tidligere behandling osv. Noen benytter et spørreskjema som sendes ut på forhånd, andre tar opp anamnesen i sin helhet i løpet av konsultasjonen.

Målet med denne samtalen er å klarlegge hvilke helseproblemer klienten har, hvilket kosthold og livsstil vedkommende har hatt gjennom livet. På grunnlag av denne informasjonen, vil terapeuten anbefale forandringer i kost og livsstil. I de fleste tilfelle vil terapeuten også anbefale kosttilskudd som skal bidra til å rette opp de identifiserte ubalansene.

Første konsultasjon vil normalt ta mellom 1½ og 2½ time. Fordi forandringer gjennom kostholdsendringer tar tid, vil det normalt gå 3-6 uker mellom hver oppfølging. Hvor lang tid behandlingen vil ta er alltid vanskelig å estimere. Alt fra 2 til 6 oppfølginger etter hvor komplisert tilfellet er og hvor mye støtte de trenger til forandringene som skal gjennomføres.


FAGKRAV TIL NATURMEDISINSK ERNÆRINGSTERAPEUT MNNH ELLER NATURTERAPEUT MNNH MED NATURMEDISINSK ERNÆRINGTSTERAPI SOM HOVEDTERAPIFORM

Naturmedisinsk ernæringsterapi 600 undervisningstimer (1)
Generelle fag/VEKS-fag 50 undervisningstimer
Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer
Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer (2)
Totalt 1060 undervisningstimer

Egenstudier (1060 t. x 1,1) 1166 timer selvstudie
Totalt studieomfang 2226 timer

1) Ved bruk av andre pedagogiske metoder enn forelesinger, kan godkjenningskomiteen gjøre unntak for dette tallet. I studieplanen må det i tilfelle gis en utførlig beskrivelse av hvordan dette er tenkt gjennomført - jfr. NNHs Utdanningsdokument kap. 1 pkt. e - Studielengde.

2) Eller tilsvarende 30 studiepoeng i høgskolesystemet.

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at full- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene. Studielengden vil antagelig varierer fra 3 til 5 år deltid.

Se også
GENERELT OM NNH-MEDLEMMERS BEHANDLINGSTILBUD
http://www.nnh.no/article.aspx?id=6


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers