Naturmedisinsk muskelterapi | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Terapier
   Akupressur
   Akupunktur
   Allmenn naturterapi
   Aromaterapi
   Biopati
   Fytoterapi
   Heilpraktiker
   Helhetsterapi
   Holistisk hesteterapi
   Homøopati
   Kinesiologi
   Kopping
   Kraniosakralterapi
   Lymfedrenasje
   Nat.med. aromaterapi
   Nat.med. dyreterapi
   Nat.med. ernæringsterapi
   Nat.med. muskelterapi
   Øreakupunktur
   Polaritetsterapi
   Refleksologi
   Rosenmetoden
   Soneterapi
   Terapeutisk eurytmi
   Terapeutisk healing

 

24.01.2014
Naturmedisinsk muskelterapi


Naturmedisinsk Muskelterapi bygger på kunnskap fra ulike naturmedisinske systemer og terapiformer. Utover dette er terapien bygget på naturvitenskapelig kunnskap om kroppens indre /ytre strukturer som blodkarsystemet, nervesystemet, hormonsystemet, immunsystemet, bindevev, sener, muskler og ledd. Forskjellen mellom tradisjonell klassisk massasje og Naturmedisinsk muskelterapi, er at sistnevnte knytter an til en naturmedisinsk fagidentitet både når det gjelder diagnose/diagnosemetoder og sykdomsforståelse. Massasjeteknikker kan også være forskjellige fra førstnevnte.


De ulike naturmedisinske systemer/metoder som Naturmedisinsk muskelterapi inkorporerer i sin praktiske utførelse eller kunnskapsbase, er blant annet kinesiologi, meridianlære/TCM-kunnskap, meridianmassasje, kraniosakrale teknikker, akupressur, øreakupunktur, klassisk massasje, organmassasje, bindevevsmassasje, osteopati, kiropraktikk og andre massasjeteknikker innenfor den naturmedisinske tradisjonen.

Ulike massasjeretninger man kan finne innenfor denne fagidentiteten, er blant annet Tuinamassaje, Thaimassasje, Maurimassasje, Rytmisk massasje.


Hva kan jeg forvente meg i behandlingssituasjonen?
Første konsultasjon hos en Naturmedisinsk muskelterapeut består av en kartlegging av pasientens helsesituasjon/symptomer og journalføring av disse. Basert på klientens samlede symptombilde og resultat av ulike diagnosemetoder/tilnærminger, tilrettelegges et individuelt behandlingsopplegg med behandlingsmetoder som i hvert enkelt tilfelle vil kunne føre til bedre sirkulasjon, bedre kroppsholdning og avspenning av muskler. Det vil også være fokus på hva som kan være årsaken til plagene både av fysisk og psykisk karakter. Ved å skape en bevissthet om slike forhold, kan dette i mange tilfeller være forebyggende. Også øvelser som pasienten kan gjøre selv, vil det blir undervist i.

Massasjen en Naturmedisinsk muskelterapeut gir, vil generelt være rettet mot å skape større sirkulasjon i vevet, samt å registrere og identifisere ubalanser i bevegelsesapparatet og musklenes tilhefting og tonus. Noen massasjeteknikker vil først og fremst kunne påvirke den ytre muskulaturen, mens for eksempel organmassasje og bindevevsmassasje vil rette seg mot dypere/indre muskulaturer. De andre metodene som er nevnt ovenfor, for eksempel kinesiologi, øreakupunktur, meridianmassasje, kraniosakrale teknikker, vil kunne påvirke muskulaturen indirekte og føre til et mer varig resultat. En Naturmedisinsk muskelterapeut vil være trent til å velge behandlingsmetoder og prioritere rekkefølgen av disse individuelt for hver pasient.

Fagkrav til naturmedisinsk muskelterapeut MNNH eller naturterapeut MNNH med naturmedisinsk muskelterapi som hovedterapiform
Muskelterapirelaterte fag 400 undervisningstimer
Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer
Generelle fag/veks-fag 50 undervisningstimer
Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer
Totalt undervisningstimer 860 timer

Egenstudiertimer (860 t x 1,1) 960 timer
Totalt studieomfang 1806 timer

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at fulltids- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene. Studielengden ved de ulike skolene varierer fra 3 til 5 år deltid.

Se også
Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud
 
nifab.no - massasje
 
Video om massasje [nifab.no]
http://www.youtube.com/watch?v=E4QimxhfJZY


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers