Refleksologi | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Terapier
   Akupressur
   Akupunktur
   Allmenn naturterapi
   Aromaterapi
   Biopati
   Fytoterapi
   Heilpraktiker
   Helhetsterapi
   Holistisk hesteterapi
   Homøopati
   Kinesiologi
   Kopping
   Kraniosakralterapi
   Lymfedrenasje
   Nat.med. aromaterapi
   Nat.med. dyreterapi
   Nat.med. ernæringsterapi
   Nat.med. muskelterapi
   Øreakupunktur
   Polaritetsterapi
   Refleksologi
   Rosenmetoden
   Soneterapi
   Terapeutisk eurytmi
   Terapeutisk healing

 

01.03.2017
Refleksologi

Foto: Siri Elisabeth Brøndelsbo

Menneskets kropp har den fascinerende egenskapen at den lager modeller av seg selv, på seg selv. Kroppen lager mange slike modeller/ projeksjoner, og refleksologi er læren om hvordan disse modellene/ projeksjonene brukes i terapeutisk formål og behandling.


Menneskets kropp har den fascinerende egenskapen at den lager modeller av seg selv, på seg selv. Kroppen lager mange slike modeller/ projeksjoner, og refleksologi er læren om hvordan disse modellene/ projeksjonene brukes i terapeutisk formål og behandling.
 
Felles for alle projeksjonene er at de reflekterer/gjenspeiler andre deler av kroppen. Ved å studere, identifisere og behandle reflekser/projeksjoner ved punktpress eller ulike massasjeteknikker, stimuleres kroppens egne selvregulerende og helbredende evner. Det kan for eksempel finnes et titalls skulderpunkter, men sannsynligheten for at kroppen kun bruker noen få reflekser/projeksjoner er stor. Behandlingen går ut på å stimulere de reflekser/projeksjoner som er aktuelle i sykdomsbildet og de som eventuelt trer fram i løpet av behandlingsforløpet.
Refleksologiens røtter kan spores flere tusen år tilbake i mange kulturer. De mest kjente forløperne når det gjelder bioholografiske systemer/projeksjoner i diagnostikk og terapeutikk er fot/handsoneterapi, øreakupunktur og irisdiagnostikk. Selv om andre terapiformer også ofte benytter parallelle behandlingsfaktorer, er et av refleksologiens særtrekk å sette ulike systemer/projeksjoner i sammenheng for best mulig utnyttelse i et terapeutisk/diagnostisk formål. Den viktigste pioneren i dette arbeidet må tillegges Karl-Axel Lind. Park Jae Woo har stått for en grundig kartlegging av enkeltsystemer.
 
Den kinesiske professoren og biologen Yingqing Zhang har utviklet en vitenskapelig teori som stort sett er sammenfallende med det som er nevnt overfor. Han har kalt denne teorien ECIWO (Embryo Containing Informatipn of the Whole Organism). Teorien underbygger ideen om at både celler og høyere nivåer av biologisk organisasjon (deler av kroppen) inneholder informasjon om hele organismen og som har et embryonalt potensial til å danne en ny organisme - jfr. nyere forskning og bruk av kloning.
 
 
Hva kan jeg forvente meg i behandlingssituasjonen?
Klassisk soneterapi/fotsoneterapi og enkelte massasjeteknikker er de behandlingsformene/metodene som i utførelse ligner mest på refleksologisk behandling.
 
Det som skiller refleksologien fra vanlig massasje, er at en refleksolog primært vil jobbe indirekte. Dersom en klient vil ha behandling for vondt i låret, vil refleksologen ikke røre låret. Behandlingen vil derimot foregå på mange andre steder på kroppen, alt etter hvordan problemet arter seg.
 
Refleksologi og klassisk soneterapi er parallelle behandlingsformer. Refleksologien har et utgangspunkt i den klassiske soneterapiens forklaringsmodell med indirekte arbeid via soner/reflekser utført gjennom trykk og massasje. Refleksologi og soneterapi har foreløpig likevel valgt å utarbeide separate fagretningslinjer, siden forklaringsmodellene ikke er helt sammenfallende. 
 
Refleksologien arbeider ut i fra en helhetstenkende tilnærming, hvor man ser på hele mennesket/organismen som en enhet, og hvor symptomer klienten gir uttrykk for derfor ikke nødvendigvis er utgangspunkt for behandlingen. Symptomer kan ha  bakenforliggende årsaker utover den fysiske manifesterte lokaliteten. I noen tilfeller må man også vurdere psykososiale tilnærminger som en del av behandlingsstrategien. Refleksologien arbeider flerdimensjonalt med mange systemer, gjerne flere reflekser/projeksjoner i ulike lag i samme område, eller flere reflekser/projeksjoner over flere områder, men som allikevel hører sammen i en behandling. Dette gir en annen behandlingsopplevelse enn klassisk ett-systems sone-/punktbehandling som ligger på en flate, og som arbeider med et system av gangen. De ulike refleksologiske systemene har, ut ifra hvor og hvordan projeksjonene danner seg, forskjellige verdier og egenskaper. Dette hjelper refleksologen til å få best mulig oversikt over klientens situasjon, og til å se hvordan behandlingen mest effektivt kan planlegges.
 
De viktigste diagnostiske hjelpemiddel en refleksolog har er øynene og hendene. En klient gir ofte bare den informasjonen som antas nødvendig for terapeuten. Denne informasjonen er i noen tilfeller feilaktig, og i mange tilfeller unøyaktig og utilstrekkelig. Det er derfor viktig for refleksologen å se og ta på klienten i prosessen med å bestemme hvordan problemet best mulig skal angripes. Dette kan foregå over hele kroppen og er mest effektivt ved direkte hudberøring. Refleksologen ønsker også å få høre om alle problemer klienten sliter med. Dette gjør at refleksologen kan utnytte synergieffekten til å behandle flere tilstander samtidig, og mer presist velge behandlingsstrategi. I mange tilfeller kan refleksologisk behandling være smertefull. For noen av behandlingsteknikkene er effekten proporsjonal med smerten den gir. Det er mulig å oppnå gode resultater også ved mindre hard behandling, men da vil det ofte kreves flere behandlinger. Det er viktig at klienten gir tilbakemelding til terapeuten om hva som er vedkommendes smerteterskel, slik at man kan finne den optimale balansen. Det skal aldri være slik at man gruer deg til neste behandling! Ømheten vil avta under behandlingen. Typiske reaksjoner kan være en intensivering av symptomene i dagene etter, fulgt av hurtig leging eller bedring av tilstanden.
 
Hvor fort man kan merke en bedring avhenger av hvor sammensatt problemet er og hvor lenge man har hatt det.

 
Fagkrav til refleksolog MNNH eller naturterapeut MNNH med refleksologi som hovedterapiform
Refleksologirelaterte fag 400 undervisningstimer
Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer
Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) 50 undervisningstimer
Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer
Totalt 860 undervisningstimer
 
Egenstudier (860 t x 1,1) 946 timer selvstudier
Totalt studieomfang 1806 timer studiebelastning
 
I tillegg er det krav om 130 journalførte behandlinger.

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at fulltids- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene. Studielengden ved de ulike skolene varierer fra 3 til 5 år deltid.
 
 
Se også
Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud
http://www.nnh.no/article.aspx?id=6


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers