Akupunktur | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Terapier
   Akupressur
   Akupunktur
   Allmenn naturterapi
   Aromaterapi
   Biopati
   Fytoterapi
   Heilpraktiker
   Helhetsterapi
   Holistisk hesteterapi
   Homøopati
   Kinesiologi
   Kopping
   Kraniosakralterapi
   Lymfedrenasje
   Nat.med. aromaterapi
   Nat.med. dyreterapi
   Nat.med. ernæringsterapi
   Nat.med. muskelterapi
   Øreakupunktur
   Polaritetsterapi
   Refleksologi
   Rosenmetoden
   Soneterapi
   Terapeutisk eurytmi
   Terapeutisk healing

 

24.01.2014
Akupunktur


Akupunktur er en av de eldste medisinske terapiformer vi kjenner til i dag. De tidligste nedtegnelsene til akupunktur kommer fra klassisk kinesisk medisin og kan dateres flere tusen år tilbake i tid. Antikkens leger i det gamle Kina studerte universets og naturens lover. De så på mennesket som en integrert del av naturen, underlagt de samme lovene som alt annet levende.


Videre mente de at makrokosmos (universet/naturen) avspeiles i mikrokosmos (mennesket/kroppen), og utviklet medisinske teorier og behandlingsmetoder etter universets lover. Noen av de mest sentrale teoriene innen klassisk akupunktur er begrepene yin og yang, universets motpoler som kontinuerlig påvirker hverandre, og qi, livets energi og livgivende substans. Qi manifesterer seg etter påvirkning og er medvirkende i alt liv og all bevegelse. Yin og yang opprettholder alle former for liv.

En viktig del av klassisk akupunktur er forståelsen av hvilke ubalanser som kan oppstå innenfor kroppens energisystem og hvilke symptomer og lidelser som følger av det. Meridianer blir sett på som et kanalsystem i kroppen der qi kontinuerlig sirkulerer. Meridianene forbinder alle de indre organene med hverandre, og former et nettverk som forener kroppens bestanddeler til en organisk og dynamisk helhet. Hver av de tolv hovedmeridianene har forbindelse og navn etter det organet de er forbundet med. På enkelte punkter langs meridianene finner qi veien til hudens overflate. Dette punktet kalles et akupunkturpunkt. Vi har flere hundre akupunkturpunkter fordelt over hele kroppen.

I de følsomme akupunkturpunktene kan qi påvirkes for å opprettholde den frie flyten av energi i meridianene. Ved manipulering av akupunkturpunkter kan blokkeringer fjernes. På denne måten kan ubalanser i de indre organene oppheves og sykdommer bedres. Erfaring viser at akupunktur er effektivt i forbindelse med korrigering av funksjonsforstyrrelser i en rekke lidelser og anvendelig mot både akutte så vel som kroniske tilstander. Smertelindringen kommer i stand gjennom svært sammensatte virkningsmekanismer.

Akupunkturpunktene kan påvirkes gjennom bruk av nåler, urtebrenning (moksibusjon), kopping (vakuum behandling), elektrisk bio-stimulering, lysbehandling (farget lys, singulett oksygen, laserlys), og punkttrykk eller massasje (tuina, akupressur).

TCM (Traditional Chinese Medicine) understreker dessuten sterkt verdien av inntak av helbredende urter og planter, riktig kosthold og livsstil, og myk kampsport eller treningsøvelser som tai chi og qi gong til å opprettholde helse og forebygge sykdom.

Hva kan jeg vente meg i behandlingssituasjonen?
Første gang hos en akupunktør vil det bli utført journalføring av symptomer og smertetilstander. Noen akupunktører utfører trykk av spesielle punkter eller soner på kroppen for å klargjøre tilstanden nærmere. Inspeksjon av farge, tegn og trekk i ansiktet eller på huden kan også bli gjort. Dessuten foretar de fleste akupunktører puls- og tungediagnostikk for å presisere symptombildet. All eksaminasjon har som formål å kartlegge yin yang-balansen og qi-tilstanden i organer og meridianer.

Behandlingen foregår ved at små tynne nåler føres inn i akupunkturpunktene i huden på kroppens overflate. Sterile engangsnåler er påbudt. Noen akupunktører manipulerer nålene, andre gjør det i mindre grad eller ikke i det hele tatt, og lar nålene sitte i fra 25-40 minutter med pasienten liggende på en benk. Tilleggsbehandling med andre former for påvirkning som nevnt ovenfor skjer ved behov.

Tradisjonelt har akupunktur vært brukt i Kina som terapiform med daglig behandling i 1-2 uker, eller lenger. For travle mennesker vil det være mer praktisk med ukentlige behandlinger over en periode. Akutte problemer kan avhjelpes med 1-4 behandlinger, kroniske problemer krever ofte 8-12 behandlinger eller flere. Visse sykdommer eller medisinbruk krever konsultasjon eller oppfølging hos lege. Vi viser i denne sammenheng også til NNHs etiske regelverk med hensyn til pasienthåndtering og informasjonsplikt.
 
Fagkrav til akupunktør MNNH eller naturterapeut MNNH med akupunktur som hovedterapiform
Akupunkturrelaterte fag 600 undervisningstimer
Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer
Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) 50 undervisningstimer
Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer
Totalt 1060 undervisningstimer

Egenstudier (1060 t x 1,1) 1166 timer selvstudier
Totalt studieomfang 2226 timer studiebelastning

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at fulltids- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene. Studielengden ved de ulike skolene varierer fra 3 ½ år til 5 år deltid.

Se også
Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud
 
nifab.no - akupuntur
 
Video om akupunktur [nifab.no]
http://www.youtube.com/watch?v=Q_VRrCYZZ-g


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers