Hvilke fordeler har man ved å gå til en naturterapeut som er medlem av NNH? | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Om NNH
   Administrasjon
   Arbeidsgrupper
   Behandlingstilbud
   Brukerfordeler
   Formål
   Handlingsplan
   Hold oss oppdatert!
   Medlemsfordeler
   NNHs nettside
   Organisasjonskart
   Redaksjon
   Sentralstyre

 

05.10.2008
Hvilke fordeler har man ved å gå til en naturterapeut som er medlem av NNH?

* Alle NNH godkjente naturterapeuter er underlagt NNHs etiske regler vedr. pasientbehandling.

* NNH har eget etisk råd som bl.a. kan behandle klager fra pasienter. Rådet plikter å være upartisk. Alle terapeuter har plikt til å ha oppslag om dette forholdet.

* Alle NNH godkjente naturterapeuter har ansvarsforsikring.

* Alle NNH godkjente naturterapeuter har godkjent utdannelse i henhold til NNHs pensumkrav innen både naturterapeutiske fag, generelle fag (bl.a. etikk og kommunikasjon) og naturvitenskapelige fag. Fagkravene er tuftet på at pasientene skal være trygge på at de får en kvalifisert behandling i de enkelte terapifagene, samtidig som terapeuten skal ha innsikt i egen begrensing for å kunne henvise pasienter videre til adekvat behandling på en etisk forsvarlig måte.

 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers