NNHs formål | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 
    Om NNH
   Administrasjon
   Arbeidsgrupper
   Behandlingstilbud
   Brukerfordeler
   Formål
   Handlingsplan
   Hold oss oppdatert!
   Medlemsfordeler
   NNHs nettside
   Organisasjonskart
   Redaksjon
   Sentralstyre

 

18.05.2013
NNHs formål
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon har blant annet følgende formål:

* Å være den øverste utøvende og rådgivende organisasjon for norske naturterapeuter.

* Å bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte menneske ved å forebygge sykdom og fremme helse.

* Å arbeide for et lovverk som regulerer, beskytter og godkjenner kvalifiserte naturterapeuters yrke.

* Å verne om det naturmedisinske prinsipp, samt å bevare det særegne innen de respektive naturterapier.

* Å samle eksisterende dokumentasjon om naturmidlers virkning og naturterapiers effekt, samt bidra til forskning og utvikling.

Viser ellers i denne sammenhengen til våre vedtekter.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers