Inspirerende og motiverende kurs for alle terapeuter | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

10.05.2013
Inspirerende og motiverende kurs for alle terapeuter


8. februar inviterte NNH alle terapeuter i Østfold til todelt kurs på Hvaler Resort & Spa med helseterapeut og filosof Berit Strøm Grevstad. Her delte Berit av sin rike kunnskap med et knippe svært interesserte tilhørere.


Av
Maria Hauge
Biopat MNNH reg.
 
Første del av kurset handlet om hvordan vi kan motivere og følge opp våre pasienter slik at samarbeidet pasient-terapeut og behandlingsforløpet blir bedre og mer effektivt. Andre del av kurset besto av et historisk tilbakeblikk på moderne vitenskapsfilosofi med fokus på hvordan terapeuter kan nyttiggjøre seg dette i arbeidet med og for pasienten.
 
Berits snart 30 år lange fartstid som terapeut innenfor naturmedisin har tydelig gitt henne visdom og erfaring man ikke kan lære fra bøker eller tid på skolebenken. I tillegg viser hennes universitetsbakgrunn innenfor psykologi og filosofi hvordan man kan møte pasienten med mot, innlevelse og humor. Hvordan skaper man gjensidig tillit og får pasienten til å se sin situasjon på nye måter? Hvordan inspirere og sette mot i pasienten til å fjerne diagnosestempelet hun/han kanskje har levd med i årevis? Hvordan hjelpe pasienten til å våge å tro at det er mulig å gjenvinne balansen og kanskje bli helt frisk? Dette er noen av flere viktige spørsmål Berit gir direkte og nyttige svar på.
 
Den røde tråden i Berits foredrag er hennes forkjærlighet for etymologi – læren om ordenes opprinnelse. Hun tar tak i kjente ord og uttrykk som brukes hyppig både i media, av leger og naturterapeuter og viser hvordan betydningen av disse har endret seg gjennom påvirkning fra politikk, filosofi, økonomi og religion over tid. Ved å bli opplyst om ordenes verdi og betydning er det store sjanser for at man som tilhører får en rekke aha-opplevelser som øker ens forståelse for hva helhet og naturterapi er. Ved å rette opp gamle medisinske og kulturelle misforståelser blir det også enklere å overbringe denne kunnskapen til pasientene.
 
Gjennom moderne vitenskapsfilosofi stiller hun også spørsmålet om hvilke kriterier vi har for å vite hva som er, eller ikke er, en vitenskapelig sannhet. Her gir hun klare svar på hvorfor pasienters ulike utfordringer lett kan bli fanget i misvisende statistikk og generaliseringer.
 
Gjennom personlige anekdoter, et kunnskapsrikt overblikk og med ærlig og etisk holdning klarer Berit Strøm Grevstad å inspirere oss terapeuter til å bli bedre samarbeidspartnere og stifinnere for våre pasienter. Samtidig lærer vi hvordan vi kan bli flinkere til å skape trygghet i behandlingssituasjonen og hjelpe pasienten til å jobbe mer planmessig og effektivt med seg selv og egen helse. Hun understreker at det er like viktig at man som terapeut er utålmodig på en tålmodig måte, slik at pasienten opplever å få nok tid og hjelp til å gå fremover i sin helbredelsesprosess. Pasienten bør føle seg likestilt med terapeuten og ta aktivt del i evalueringen av prosessen. Når behandlingen er over, bør derfor pasienten ha lært flere ulike teknikker for å opprettholde den gode helsen.
 
Uansett terapiform, alder og fartstid som terapeut bør du ikke gå glipp av disse oppløftende og lærerike foredragene!
 
Foredragene gjøres i samarbeid med NNH og skal holdes i ulike deler av landet. Husk å melde deg på, når kurset kommer til ditt fylke eller distrikt!
 
For mer informasjon om naturterapeut Berit Strøm Grevstad kan du gå inn på: http://www.helseterapeuten.no
 
På http://nnh.no/article.aspx?id=12&subid=942
finner du mer informasjon om de kursene Berit skal holde sommeren/høsten 2013.


Vedlegg:
NT 01 2013 - Inspirerende og motiverende kurs for alle terapeuter


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers