Ja takk, til et variert helsetilbud! | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

03.05.2013
Ja takk, til et variert helsetilbud!

   
Henrik Mathisen
Akupunktør MNNH reg.
Bjørn Johan Øverbye, Britt Hertzberg Untiedt, og Vilhelm Schjelderup har nylig kommet ut med en bok, «Ja takk, begge deler! Helse i en ny tid». Det er en viktig bok, og jeg ønsker her å trekke frem noen av dens hovedtemaer.


Av
Henrik Mathisen
Akupunktør MNNH reg.
henrik@afea.no 
 
 
 
 
Åpen forskning?
Boken setter søkelys på grunnprinsippene i skolemedisinen og dens historiske utvikling. Dette gir en klar og god innføring i ulike sider ved denne tradisjonen.
 
På en god måte rokker boken ved en vanlig oppfatning om at skolemedisin er «vitenskapelig» basert og myten om at dette gir en urokkelig sannhetsgehalt. Dette gjør den ved å peke på at medisinsk forskning og utvikling ofte er blitt styrt av penger, makt og manipulering, snarere enn en åpen utforskning av hvordan ting faktisk henger sammen.
 
Eksemplene og historiene er mange, og det er interessant å lese om den historiske utviklingen av skolemedisinen og industrien den har vært drevet av. Dette gjelder ikke bare hva som er blitt forsket på, men også fortielser av forskning som ikke har «passet inn» i det etablerte, eller som har vært utført av miljøer utenfor den etablerte makten.
 
 
Ny utvikling, ny kunnskap
Ingen kan betvile skolemedisinens utrolige fremgang og hva den har fått til de siste hundre årene. Likevel belyser boken på hvilke områder denne tradisjonen, som nesten utelukkende er basert på biokjemi, kommer til kort, og hvor det er andre tradisjoner som kan ha mye å bidra med. Boken tar opp menneskets naturlige selvhelbredelsessystem som et grunntema i boken.
 
Det som er interessant er at dagens medisin ikke har noen adekvat vitenskapelig teori som kan forklare helbredelsesprosessene. Skolemedisinen har i stor grad vært basert på en reduksjonistisk vitenskapsmodell, hvor du kan se på de enkelte delene hver for seg uavhengig av hverandre.
 
Boken får frem hvordan de gamle vitenskapelige modellene er utdaterte i forhold til det vi faktisk vet i dag gjennom andre vitenskaper enn biokjemien, som blant annet biofysikk. Gjennom nyere forskning og bedre teknologi vet vi mer om mennesket som helhet, og hvordan delene gjenspeiler helheten.
 
Boken belyser  ECIWO-biologien (Embryo Containing Information Whole Organism), hvordan hver del av et levende individ har informasjon som tilsvarer hele organismen. Boken belyser forskning innen biofysikk, som har gjort interessante funn om hvordan mennesket fungerer bioenergetisk, og hvordan forståelsen av elektromagnetiske signaler kan legge grunnlaget for nye og effektive former for behandling av ulike sykdommer. 
 
Samtidig er dette med på å understøtte forståelsen av bioenergi og helhetsforståelsen av mennesket i tradisjonelle medisinske tradisjoner som akupunktur, soneterapi og homeopati med flere. Det trekkes frem noen linjer for hvordan vitenskap og naturmedisin kan spille på lag.
 
En naturterapeuts erfaringer
Britt H.U. gir ut ifra egen erfaring en god innføring i en naturterapeuts hverdag, og det er inspirerende å lese om driften av en suksessrik naturterapeutisk klinikk. Hun gir også en god innføring i noen av grunnprinsippene for naturterapi som hun har brukt, blant annet de fem elementene i kinesisk medisin. Samtidig får hun godt frem den kampen hun har måttet kjempe mot skolemedisinske miljøer, og hvordan fremgangsrike behandlinger med naturterapi kan sette sinnene i kok i enkelte skolemedisinske miljøer.
 
Dette bringer frem et interessant spørsmål: Hvorfor er det så utfordrende for mennesket å favne ulikheter og forskjeller som noe berikende og gagnlig?
 
Skolemedisinen anklager ofte naturmedisinen for å være useriøs med mange useriøse aktører. I noen sammenhenger har de hatt et poeng. Men som naturterapeuter hører vi også historier om useriøse leger. I denne sammenhengen gjør NNH en viktig jobb, som jobber for å heve kvaliteten på fagretningslinjer og utdanning innen naturterapi. I boken Ja takk, begge deler etterlyser de seriøsitet i alle miljøer.
 
Konklusjon:
Ja takk, begge deler er en viktig bok. Den vil hjelpe mange å forstå grunnprinsippene som ligger til grunn for både skolemedisinen og naturmedisin. Boken klargjør hvordan de ulike retningene på mange område er fundamentalt ulike, men nettopp derfor at de så bra kompletterer hverandre. Her ligger det også en oppfordring til politikerne.
 
I følge boken er vi i et paradigmeskifte, og det er på tide å oppdatere vår forståelse av helse og dagens helsetilbud basert på kunnskapen som kommer frem gjennom forskning også utenfor biokjemisk forskning (skolemedisin). 
 
Hovedbudskapet er som tittelen indikerer. Når vi ser på dagen sykdomsutvikling trenger vi et mangfold av innfallsvinkler og perspektiver på helse. 
 
Vi lever i en tid hvor skolemedisinen langt fra kan adressere alle dagens helseplager. Mennesker blir for ofte syke av medisinene de tar, snarere enn å bli friske fra plagene de hadde i utgangspunktet.
 
I et videre perspektiv trenger vi i større grad å forstå helse og medisin på en måte som er i samsvar med naturen og naturlige selvhelbredelsesprosesser, at mennesket faktisk er natur.
 
Økologisk krise og forurensing av naturen med kjemiske legemidler er andre viktige perspektiver. Hippokrates, et viktig opphav til den medisinske tradisjonen i vår del av verden, kan kanskje fortsatt ha noe å si oss, hvis grunnfilosofi var at «det er naturen som helbreder, ikke behandleren".
 
----------
 
Se også
[Dr. Bjørn Johan Øverbye]
Øyenvitneberetninger om naturmedisin
 
[Vilhelm Schjelderup] 
Ja takk, begge deler! Helse i en ny tid
 
[Øverbye, Untiedt og Schjelderup]
Alternativ behandling er kommet for å bli
 
Ny bok: Ja takk, begge deler! Helse i en ny tid
http://nnh.no/article.aspx?id=899 
 
------------
 
Boken kan bestilles i NNHs nettbutikk http://nnh.mamutweb.com/Shop/List/B%C3%B8ker/1/1
 
eller direkte fra NNHs hovedkontor på tlf. 22 33 32 20, faks 947 62 786 eller e-post post@nnh.no


Vedlegg:
NT 01 2013 - Ja takk, til et variert helsetilbud!


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers