Miljø og helse - en forskningsbasert kunnskapsbase hos Folkehelseinstituttet | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

29.04.2013
Miljø og helse - en forskningsbasert kunnskapsbase hos Folkehelseinstituttet


Kunnskapsbasen "Miljø og helse" er tenkt å være til nytte for alle som trenger et vitenskapelig grunnlag for beslutninger og uttalelser om miljø og helse.


Basen bygger på forskningsbasert kunnskap om miljø og helse og er ment å være et viktig verktøy for å redusere miljøets bidrag til helseproblemer i befolkningen, og for å ta vare på de miljøkvaliteter som bidrar positivt til helse og livskvalitet. Kunnskapsbasen vil være en støtte for ansatte i offentlig forvaltning, kommunehelsetjenesten og andre som trenger et vitenskapelig grunnlag for beslutninger og uttalelser om miljø og helse. Den vil også kunne være av interesse for media og andre som søker kunnskap om miljø og helse.
 

"Miljø og helse" finner du på http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&tr...

 
Den er delt i to hovedkapitler:

Sammenhengen mellom negative miljøfaktorer og helse

 • Forurensninger i uteluft
 • Inneklima
 • Støy
 • Vannkvalitet
 • Fremmedstoffer i mat
 • Kjemikalier
 • Avfall
 • Stråling
 • Ulykker og skader

Sammenhengen mellom positive miljøfaktorer og helse

 • Friluftsliv og naturkontakt
 • Stedskvalitet – kulturmiljø og byggeskikk
 Du finner kapitlene på menyen på FHI-sidas venstre side.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers