Forvirrende om lov og rett i alternativbransjen | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

26.04.2013
Forvirrende om lov og rett i alternativbransjen

   
Pernille Nylehn
Helsespaltist og
spesialist i allmennmedisin
- Alternativbehandleren har faktisk ikke lov til å si at han kan behandle noen sykdommer, skriver helsespaltist Pernille Nylehn i Stavanger aftenblads helgemagasin Pluss. Hun opplever dagens lover og regler som forvirrende for både utøvere og pasienter og etterlyser et mer logisk regelverk. Dette er en utfordring for både behandlerorganisasjoner og helsemyndigheter.
Nylehn peker med dette på sentrale problemstillinger NNH og andre behandlerorganisasjoner innen SABORG til daglig står overfor, og som det kontinuerlig jobbes med både innen organisasjonene og i forhold til helsemyndighetene - krav til utdanning, behandleretikk, endring av registerforskriftene, pasientrettigheter, felles klageorgan etc. 
 
Se blant annet
Naturterapeutar med offensiv mot politiske parti og styringsverk
http://nnh.no/article.aspx?id=951
 
------------
 
Fra Nylehns helsespalte...
Om Lov om alternativ behandling
"Det mest slående trekket ved loven er at den  ikke sier hva en alternativbehandler er, eller hvem som kan utøve alternativ medisin. En alternativbehandler defineres som «den som tilbyr eller utøver alternativ behandling», altså en sirkeldefinisjon. I realiteten kan hvem som helst åpne en klinikk på hjørnet og kalle seg alternativ behandler, det finnes nemlig ingen lisens eller krav om utdannelse eller kompetanse. Det finnes ingen beskyttede titler, hvem som helst kan kalle seg f eks homeopat eller akupunktør, selv om vedkommende kanskje bare har noen helgekurs."
 
Om utøverregisteret i Brønnøysund
"Det finnes et offentlig register for alternativbehandlere, men det er bare knapt 3 000 av landets 10 - 15 000 utøvere som har registrert seg. Medlemsskap i dette registeret betyr ikke at man har lisens eller godkjenning fra det offentlige. Det som kreves for å registrere seg, er at man er medlem i en organisasjon som oppfyller visse krav, men myndighetene gjør ingen faglig vurdering av organisasjonen eller utøveren."
 
Om hva alternativbehandleren har - eller ikke har - lov til å gjøre
"Han har ikke lov til å behandle sykdommer. Det gjelder ikke bare alvorlige sykdommer som kreft eller hjertesykdom, han har faktisk ikke lov til å si at han kan behandle noen sykdommer. Han kan kun behandle plager og symptomer, som trøtthet, svimmelhet, smerter, fordøyelsesbesvær etc. Han har heller ikke lov til å stille diagnoser."
 
Om markedsføring av alternativ behandling
"Man har lov til å opplyse om hva man driver med og hva slags behandling man tilbyr, men man har ikke lov til å si at man kan behandle konkrete sykdommer."
 
Med andre ord
"Hvem som helst kan kalle seg alternativ behandler, det kreves ingen formelle kvalifikasjoner, og man trenger ikke registrere seg hvis man ikke vil. Loven skiller ikke mellom en frisør som kaller seg akupunktør, og en som er akupunktør med mange års utdannelse. Og ingen av dem har lov til å behandle sykdommer, eller si hva de kan behandle."
 
"Det finnes heller ikke noen fungerende tilsynsmyndighet, eller erstatningsordning hvis det skjer noe galt. Helsetilsynet driver bare tilsyn med helsepersonell, og Forbrukerrådet har i praksis ikke kapasitet til å holde oppsyn med bransjen."
 
Hjertesukk 
"Jeg skulle ønske vi hadde et mer logisk regelverk. Det handler om at forbrukerne skal vite hva de kan vente, og ha et minimum av sikkerhet. Slik systemet er nå, har man ingen sikkerhet for at den behandleren man går til kan faget sitt, eller har satt seg inn i reglene."
 
------------
 
Relevante artikler og høringsuttalelser
SABORG med offensiv mot politiske parti og styringsverk
 
SABORG i møte med Helse- og omsorgsdepartementet
http://nnh.no/article.aspx?id=9&subid=897
 
Høringsuttalelse fra SABORG: Om kvalitet og pasientsikkerhet
http://nnh.no/article.aspx?id=940
 
Naturmedisin/alternativ medisin og marknadsføring
 
Registeret for alternative behandlarar - frå styringsverktøy til commedia dell'arte?
 
SABORG: Historisk bakgrunn og intensjon med registeret for alternative baehandlarar
 
Et register til ettertanke
http://www.nnh.no/article.aspx?id=325


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers