Akupunktur, homøopati og deres stimulering av selvhelbredelsen | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

05.03.2013
Akupunktur, homøopati og deres stimulering av selvhelbredelsen

    
Are Thoresen
Veterinær, homøopat
og akupunktør
Min bakgrunn for å skrive denne artikkelen er at jeg ble inspirert av dr. Vilhelm Schjelderups artikkel i nr 2-2002 av Biologisk medisin, hvor han påviser og argumenterer for at resultatene av akupunktur (og etter min mening også homøopati) kommer av at kroppens selvhelbredende mekanismer stimuleres.


Av
Are Thoresen
Veterinær, homøopat og akupunktør 
 
Virkningsmekanismene
Dr. Schjelderup påviser at det er lagt ned mye arbeide i å påvise forskjellige virkningsmekanismer innen akupunktur og homøopati. En rekke mekanismer er blitt foreslått, og noen er påvist. At disse mekanismene til slutt resulterer i at kroppens egne selvhelbredende mekanismer blir stimulert, er godtatt av de fleste som anerkjenner at akupunktur og homøopati har en reell virkning. Observasjoner jeg har gjort har fått meg til å trekke noen konklusjoner om i hvert fall en del av den virkningskjeden fra nålen eller homeopatipillen fram til stimulering av organismens selvhelbredende funksjoner.
 
Mine paradoksale observasjoner
1. Det er en generell mening blant veterinære akupunktører at behandling av hofteleddsdysplasi (HD) er en av de mest effektive behandlingsprosedyrer som finnes. Flere kolleger over hele verden har uavhengig av hverandre meldt om en suksessprosent på 90 – 92 %. I de senere finnes minst tre retrospektive undersøkelser over effektiviteten av gullimplantasjon hos hund for å behandle HD (1) (2) (3). Disse tre veterinærene har brukt noe forskjellige prosedyrer og punkter, og alle undersøkelsene viser en symptomatisk helbredelsesprosent på ca 90 %. Det foreligger tre dobbeltblinde undersøkelser (4) (5) (6). Disse tre undersøkelsene viser det eksakt motsatte; hundene ble ikke bedre, en del snarere verre, noen marginalt bedre.
 
2. En annen observasjon er at tilstedeværelsen av negative personer i stor grad eller totalt ødelegger virkningen av akupunktur. Kolleger som hadde gode resultater av sin akupunkturbehandling mens de arbeidet alene, fikk etter at de ansatte en «ikke-troende» kollega, stadig dårligere resultater.
 
3. En kollega I USA rapporterte: «Twenty-five years ago I had great results treating just GB29, 30, and BL54 in canine hip dysplasia. If I treat just these points today, I would see very little improvement in my patients. I agree that focus and mindset is a major part in one’s treatment protocol and point selection. In the treatment of hip dysplasia, you (i.e. Are) place a much higher degree of power on the use of Liv 3 than I do; therefore Liv 3 works for you but not for me. I treat many conditions for which I use only one needle, or implant only one point, but my focus is different from when I am treating hip dysplasia. We are getting back to focus and intent, the two most important factors in acupuncture». En Tysk kollega repliserte følgende: «Some years ago I had to open the Du Mai with Gb 41 first in about 80 % of my horse patients. Today it happens about once a week. Who changed? The horses or I?»
 
4. Den kjente franske vitenskapsmannen Beneviste (7) viste på midten av 1980-tallet at effekten av høye fortynninger av aIgE fortsatte selv om aIgE var fraværende som fysisk materie, men i nærvær av homøopatisk aIgE. Beneviste måtte for å møte kritikken han fikk, gjenta forsøkene under observasjon av en gruppe kritiske vitenskapsmenn. Resultatet av de nye forsøkene var at de høye fortynningene av aIgE var virkningsløse. I 2001 har professor Kröplin ved universitetet i Stuttgart vist at det varierende humøret til forskerne som utførte sensitive forsøk er nok til at resultatene ble forandret opptil 47 % (8).
 
5. En rekke forsøk blitt foretatt for å belyse virkningen av potenserte substansene (9) (10) (11). Mange forsøk har vist at homeopati har liten eller ingen virkning, men en meta-analyse rapporterte positiv effekt oftere enn en negativ effekt blant de studiene som skåret høyest på kvalitet (11). Den gjennomgående konklusjonen har vært at resultatene varierer fra forsøk til forsøk på en ikke forutsigbar måte. 
 
6. Innen det biodynamiske landbruket er det gjort omfattende kontroller av om potenserte substanser har virkning på levende organismer.
Det biodynamiske landbruket skiller seg fra det organiske ved at det på de biodynamiske gårdene regelmessig brukes potenserte preparater til plantene (12). Forsøk har vært gjort for å fastslå om det er noen forskjell på biodynamiske og organiske produkter (13) (14). Resultatene varierer og igjen ser vi en nesten «personlig» påvirkning av resultatene. 
 
 7. Viktor Schauberger (15) utførte en rekke forsøk angående vannets egenskaper. Resultatene forundret mange vitenskapsmenn, og Hitler innkalte ham for om mulig å bruke resultatene i krigføring. Hans resultater har ikke blitt reprodusert av andre, selv om ingen har mistenkt Schauberger for å fare med juks. 
 
8. Sir Jagadis Chandra Bose (16) er en av Indias mest kjente og i sin tid mest omdiskuterte vitenskapsmenn. Han viste at plantene har et selvstendig sjeleliv. Problemet var at heller ikke her kunne noen andre replisere hans forsøk.
 
9. Professor Kröplin (8) fra Stuttgart viste i sin forskning på krystallisasjonsmønstre og dråpeformer at sinnsstemningen til vitenskapsmennene påvirket resultatet av forsøkene i stor grad. Han stipulerte påvirkningen til 47 %.
 
10. Innen kvantefysikken observeres tilsvarende variasjon (17), hvor resultatene varierer med den som utfører forsøket. Observasjonene er nå anerkjent innen kvantemekanikken, og en rekke forskere har vist muligheten både teoretisk og praktisk (18) (19) (20). Jeg anfører et sitat fra «The Tao of Physics» av Fritjof Capra: «In modern physics, the question of consciousness has arisen in connection with the observation of atomic phenomena can only be understood as links in a chain of processes, the end of which lies in the consciousness of the human observer». Eugene Wigner har uttrykt dette slik: «It was not possible to formulate the laws of quantum theory in a fully consistent way without reference to consciousness.» «Wigner and others have argued that the explicit inclusion of human consciousness may be an essential aspect of future theories of matter».
 
Et forsøk på en konklusjon
Om det forholder seg slik jeg her våger å antyde, egner ikke dobbeltblinde forsøk seg innen fagområdene homøopati og akupunktur, da resultatene er avhengig av behandlerens nærhet, intensjon og empati. Denne påvirkningen er etter min mening ikke utelukkende placebo slik effekten er blitt definert tidligere, men en effekt av den samlede psykisk/sjelelige hva da til både behandler og pasient.
 
Hvordan kan en reell helbredelse igangsettes av terapeutens intensjon?
Kroppens egne helbredende mekanismer som igangsettes av de nevnte psykiske faktorer, er ofte de samme som blir stimulert av konvensjonelle terapier (21). Det er vist i forsøk at  en slik placeboeffekt fører til reelle og identiske forandringer i hjernen, likt de som den «virkelige» terapien fremkaller.
 
Temaet blir inngående behandlet av Ario Conti fra Sveits (22), i hans beskrivelse og introduksjon av NIM, «Neuro-Immuno- Modulering».
 
Sammenhengene er også beskrevet av den norske legen dr. Kaada (23).
 
En slik påvirkning skjer ikke bare overfor humane pasienter, men i like så stor grad overfor dyr (24) (25). Dyrene er uhyre sensitive overfor sinnsstemninger, følelser og intensjoner.
 
Praktiske resultater av mine konklusjoner
Antagelsene jeg her har fremført, vil ha betydning på fire områder.
 1. For det første vil vi måtte ta større hensyn til pasientenes psyke i vår behandling av og i våre forsøk på å behandle sykdom.
 2. For det andre vil dette bety en helt ny innsikt i hvordan og hvorfor medisinske modaliteter som homøopati og akupunktur har de klare medisinske effektene de har i en klinisk situasjon. 
 3. For det tredje vil dette kunne forklare hvorfor det er så vanskelig å bevise virkningen av medisinske retninger som homøopati og akupunktur ved hjelp av dobbeltblinde vitenskapelige forsøk. 
 4. Vi vil måtte lage en helt ny forsøkskonstruksjon om vi vil forske innen felter som homøopati og akupunktur.
Referanser
 1. Proceedings of 22. Annual International Congress on Veterinary Acupuncture (5-8th September 1996, Spiez, Switzerland)
 2. Proceedings of 22. Annual International Congress on Veterinary Acupuncture (5-8th September 1996, Spiez, Switzerland)
 3. Zeitschrift für Ganzheitliche Tiermedizin, 3/98, side 103-105.
 4. Bebchuk et al (1998): Double-blind study to evaluate the clinical response to gold bead acupuncture as a treatment in dogs with naturally occuring hip dysplasia. Communication from Dept. of Small Animal Clinical Sciences, Michigan State University 
 5. Hielm et al (1998): Double-blind study to evaluate the clinical response to gold bead acupuncture as a treatment in dogs with naturally occurring hip dysplasia 
 6. Jäger, Gry: ”Alternativ behandling av hofteleddsdysplasi i en hundemodell. Resultater ved stimulering med gullimplantater i akupunkturpunkter” (Ennå ikke publisert.) 
 7. Beneviste J. et al (E. Davenas, F. Beauvais, J. Arnara, M. Oberbaum, B. Robinzon, A. Miadonna, A. Tedeschi, B. Pomeranz, P. Fortner, P. Belon, J. Sainte- Laudy, B. Poitevin): ”Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE”, Nature, Vol. 333, No. 6176, pp. 816-818, 30th June, 1988 C Macmillan Magazines Ltd. (1989) 
 8. Kröplin B.: “Welt im Tropfen”, Gutesbuchverlag ISD – Universität Stuttgart (2001) ISBN: 3-930683-64-6, 83 sider 
 9. Coulter H.: “Homeopatic Science and Modern Medicine”, North Atlantic Books (1980)


Vedlegg:
NT 04 2012 - Akupunktur, homøopati og deres stimulering av selvhelbredelsen


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers