Aromaterapi i behandling av psykiske lidelser | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

28.01.2013
Aromaterapi i behandling av psykiske lidelser

   
Tor Magne Hansen
Cand. polit.
Aromaterapimassasje har lenge vært et populært middel for avstressing. Mange er etter hvert blitt kjent med aromaterapimassasje gjennom SPA-sentre i Norge og i utlandet. Christina Doctare kaller stress for en moderne form for selvmord. Hun har fått opprettet et ”Andrum”- et pusterom - på Karolinska Sjukhuset i Stockholm for å motvirke stress og sykefravær. I «Andrummet» kombinerer man massasje og samtale.


 
 
Av
Tor Magne Hansen
Cand. polit.
 
I Norge regnes aromaterapi som en alternativ behandlingsform, med alt det medfører. Utøverne er uautoriserte i det offentlige helsevesenet. Enkelte ganger kan man få inntrykk av at dette rent definisjonsmessig innebærer at virksomheten er «uvitenskapelig ». Den assosieres med miljøer med religiøse og kvasireligiøse overtoner, med sjarlanteri og uansvarlighet. Og som om dette ikke var nok, forbindes aromaterapi lett med på den ene side skjønnhetssalonger og salg av kosmetisk personlighet, og på den annen side såkalte massasjeinstitutter med utvidet tilbud.
 
Aromaterapi har imidlertid store muligheter i seg
Det kan ikke være riktig at disse mulighetene går tapt på grunn av uvitenhet og irrasjonelle forestillinger. Aromaterapi er ikke bare er en overfladisk behandling av hverdagsstress, men den har en dyptgripende virkning på både psykiske og somatiske tilstander.
 
Forskning på aromaterapimassasje skyter i været, slik det viser seg ved antall artikler i internasjonale vitenskaplige tidsskrifter. Bidragene kommer fra mange land som Sverige, UK og i betydelig grad fra USA. Det er også interessant at  mange positive bidrag kommer fra østlige land. Forskningen der foregår ofte på et høyt akademisk nivå.
 
Noen eksempler
En kinesisk undersøkelse fra 2011 gjennomgikk 16 undersøkelser av effekten av aromaterapimassasje på angst. De fleste undersøkelsene viste en positiv effekt, og forfatterne anbefaler aromaterapi som støtteterapi for personer med  angstsymptomer. I en thailandsk undersøkelse fra 2011 fikk 40 personer aromaterapimassasje. Sammenliknet med en kontrollgruppe resulterte behandlingen i lavere puls og reduksjon i systolisk og diastolisk blodtrykk. Forsøkspersonene følte seg roligere og mindre anspent. Fra en koreansk undersøkelse rapporteres det om betydelige positive virkninger på kvinnelige plager som følge av overgangsalder, så som hetetokter, depresjon og smerte.
 
Tiffany Field har grunnlagt og bygd opp The Touch Research Institute i Florida, med tilknytting til The University of Miami og Fielding Graduate University i California. Miljøet rundt The Touch Research Institute har vært svært fruktbart og produktivt. Frem til 2009 hadde Tiffany Field publisert mer enn 450 journalartikler, ved siden av en rekke bøker og andre  publikasjoner. Denne virksomheten har hatt stor betydning for anerkjennelsen av massasjeterapi i USA. Fields bok (2009) er publisert av American Psychological Association, ASA.
 
Norges bidrag til denne utviklingen har så langt vært beskjeden, men i 1996 ble det i Rogaland gjort en vitenskapelig undersøkelse av aromaterapimassasje, under ledelse av professor R. Mykletun.
 
Det ble funnet betydelige positive effekter av behandlingen på antall helseplager, jobbstress, irritabilitet, dyptgripende angst og «psykisk tretthet», mens man ikke fant tilsvarende effekter i en gruppe som drev med aerobic.
 
Oppfølging av denne undersøkelsen
Høsten 1997 gjennomførte jeg en oppfølging av denne undersøkelsen. Også jeg fant betydelige positive effekter på jobbstress og helseproblemer.
 
Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av september og i oktober. På denne tiden var der en kraftig økning i luftveisproblemer og sykemeldinger i en kontrollgruppe, mens forekomsten av slike plager gikk betydelig ned i aromaterapigruppen.
 
Det er ikke lenger et spørsmål om aromaterapi virker. Aromaterapi kan ikke lenger kalles for uvitenskaplig. Det er et  spørsmål i hvilken grad den kan kalles alternativ medisin. Vi begynner nå også å få en forståelse av hvordan aromaterapimassasje virker. La oss se på et eksempel.
 
Det finnes en enorm mengde forskning på stress. Kerstin Uvnæs Moberg, svensk professor i fysiologi, tenker at dette henger sammen med den store interessen for prestasjon, anstrengelse og forsvar som vi finner i vår kultur.
 
I motsetning til stress, hevder Moberg, at kroppen også har et eget system for trivsel og ro. Sentralt i dette systemet er oxytocin, nærhetens hormon. Moberg viser at oxytocin senker blodtrykket, reduserer mengden av stresshormoner, motvirker angst og depresjon og øker toleransen for smerte.
 
Oxytocin gir trivsel og ro, men spiller en enda større og mer kompleks rolle. Det skaper og forsterker relasjoner livet igjennom.
 
Omfattende forskning på dyr og mennesker viser at massasje og duftstimulering er effektivt for utløsing av oxytocin i organismen.
 
Aromaterapi har nå fått innpass i det tradisjonelle helsevesenet, i skoler og på universiteter i en rekke land. Spesielt interessant er utviklingen i USA, der sykepleiere har spilt en viktig rolle i å ta i bruk aromaterapi i sykehusvesenet.
 
I Norge har en del barnehager og skoler har tatt i bruk aromaterapi, særlig for å dempe stress og gjøre barna roligere og  vennligere mot hverandre.
 
Axelsons Gymnastiska Institut markedsfører massasje i skolen under mottoet: «Barn som masserer hverandre slår ikke hverandre».
 
Eldre mennesker har ofte et stort behov for både fysisk og sosial kontakt. Flere hjem for eldre tilbyr derfor aromaterapi.
 
Dette er et godt tiltak, men begrenses gjerne av økonomi. En del offentlige institusjoner og private firmaer tilbyr aromaterapi til sine ansatte for å skape trivsel og å få ned sykefraværet. Igjen er økonomi en begrensende faktor.
 
Aromaterapi brukes i begrenset grad i helsevesenet. Det er imidlertid klart at potensialet er stort, spesielt i tilknytning de planlagte frisklivssentralene i Samhandlingsreformen.


Vedlegg:
NT 04 2012 - Aromaterapi i behandling av psykiske lidelser


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers