Ny bok: Ja takk, begge deler! Helse i en ny tid | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

05.12.2012
Ny bok: Ja takk, begge deler! Helse i en ny tid

   
De engasjerte veteranene Bjørn J Øverbye, Britt H Untiedt og Vilhelm Schjelderup mener tiden er inne for å gi en mer enhetlig fremstilling av grunnideene i alternativ medisin. ”Skolemedisinen er like vitenskapelig som DDR var demokratisk”, er et beskrivende sitat på myten om at skolemedisinen til en hver tid er vitenskapelig mens alternativ medisin er uvitenskapelig.


Boken har som hovedhensikt å vise til den ubalansen som oppstår i samfunnet når det ikke lenger er balanse mellom alle fenomener, ikke minst balansen mellom skolemedisin og seriøs alternativ behandling, men også sett i forhold til den økologiske krisen, den kjemiske forurensingen av legemidler i naturen, dagens sykdomsutvikling, krisen i helsevesenet og sist men ikke minst det vitenskapelige paradigme vi står midt oppi.
 
I denne sammenheng prøver forfatterne å tale naturens sak i et forsøk på et mer balansert og sannere bilde av begge disse fagretningenes betydning for dagens samfunnsutvikling og behov for nye løsninger for å møte fremtidens utfordringer. Utgangspunkt har vært historiske fakta de færreste kjenner til, og som vil kunne forklare bakgrunnen for konflikten mellom skolemedisin og alternativ medisin.
 
Programmene på NRK 1, ”Debatten” og ”Folkeopplysningen”, er to programmer som dessverre ikke har bidratt til det. Når lege Skavlan i NRKs program ”Debatten” sier at flere av hans pasienter, etter bare 5 min på hans kontor forlater ham friske og lykkelige, forklarer det den store flukten fra skolemedisinen, som nettopp skjer på grunn av denne type overfladisk ”legebehandling” og skaper det som han ser på som en ”fiende”, nemlig alternativ terapi.
 
Skavlan går i tillegg, uten dokumentasjon, imot all tilgjengelig viten når han påstår at ”vi har aldri vært friskere enn nå”. For nettopp på grunn av 5 minutterslegene, har nordmenn aldri vært sykere og fraværsstatistikken taler sitt tydelige språk; svimlende 30 milliarder i sykefravær i året. Kroniske belastningslidelser bare øker og øker, og i forhold til en rekke sykdommer ligger Norge på topp. Derfor oppsøker mer enn 50 % av det norske folk alternativ behandling.
 
I følge forfatterne trenger dagens samfunn både skolemedisin og alternativ medisin - et ”Ja takk, begge deler! Helse i en ny tid” som også er bokens tittel. Derfor prøver de å se på begge disse fagfeltene i både et historisk, vitenskapelig og fremtidsrettet perspektiv, i respekt for dagens og fremtidens pasienter som er langt mer opplyst i dag, via nettet, enn da skolemedisinen i sin tid ble etablert.
 
I et annet sitat fra boken sies det fra politisk hold at ”skolemedisinen ikke alltid kan bekrefte folks helseplager med dagens medisinske metoder, derfor trengs også andre aktører på banen for å se nærmere på årsakene til dagens negative helseutvikling”.
 
I sin introduksjon til boken sier Dagfinn Høybråten blant annet at "det er et alvorlig misforhold mellom folks bruk av og tillit til alternativ behandling og den plass slike behandlingstilbud har i den norske helsetjeneste" og avslutter med at "det er på tide med en ny debatt om hvordan dette samspillet mellom alternativ behandling og helsetjenesten for øvrig kan tas videre i Norge. Kanskje kan denne boka bidra til å reise en slik debatt".
 
 
Se også
[Dr. Bjørn Johan Øverbye]
Øyenvitneberetninger om naturmedisin
 
[Vilhelm Schjelderup]
Ja takk, begge deler! Helse i en ny tid
 
[Øverbye, Untiedt og Schjelderup]
Alternativ behandling er kommet for å bli
 
------------
 
Boken kan bestilles i NNHs nettbutikk http://nnh.mamutweb.com/Shop/List/B%C3%B8ker/1/1
 
eller direkte fra NNHs hovedkontor på tlf. 22 33 32 20, faks 947 62 786 eller e-post post@nnh.no


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers