SABORG i møte med Helse- og omsorgsdepartementet | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

28.10.2012
SABORG i møte med Helse- og omsorgsdepartementet


NNHs leder John Petter Lindeland og daglig leder i Norges Massasjeforbund Anders Jensen hadde på vegne av SABORG et positivt møte med Helse – og omsorgsdepartementet 9. oktober 2012.


Representantene fra departementet var avdelingsdirektør Cathrine Dammen, seniorrådgiver Torunn Omland Granlund og rådgiver Jon Espelid.
 
Fra departementets side ble det gjort rede for at politisk ledelse hadde bedt om at departementet skulle invitere SABORG til et møte på bakgrunn av vårt brev på forsommeren.
 
Etter en presentasjon av SABORG og de endringene som har skjedd i sammenslutningen de siste to år, og bakteppet for disse endringene (blant annet de ulike begrunnelser for å melde seg ut) ble det redegjort for SABORGs arbeid pt. med fokus på pasientsikkerhet, forskning og kvalitetsutvikling, samt de konkrete aktiviteter og prosjekter SABORG gjennomfører og planlegger, - som Forskningsseminar, Kontaktforum, samarbeid med Datatilsynet om veileder for journalføring og utredning av CPD.
 
Etter dette presenterte Lindeland og Jensen det som oppleves som en av hovedutfordringene, nemlig at den viktigste reguleringsmekanismen fra myndighetenes side (Registerordningen) ikke fungerer etter hensikten, og at godkjenningsordningen slik denne blir forvaltet i dag ikke bygger opp under arbeidet med økt pasientsikkerhet og kvalitetsutvikling på feltet.
 
Lindeland og Jensen tok også for seg hvordan SABORG mener at myndighetene kan støtte opp under dette viktige arbeidet, dels ved å støtte opprettelsen av et overordnet klageorgan, dels ved å initiere forberedelser til en gjennomgang og revisjon av godkjenningsordningen for utøverorganisasjoner med mål om at den skal fungere i henhold til intensjoner nedfelt i offentlige utredninger og Stortingsproposisjoner.
 
Avslutningsvis informerte Helsedirektoratet om at de ville lage en sammenfatning av møtet til politisk ledelse med anbefaling om et nytt møte mellom partene der også Helsedirektoratet er med.
 
------------
 
Mer info om SABORG på  http://saborg.no/
 
Se også
SABORG med offensiv mot politiske partiar og styringsverk


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers