Øyenvitneberetninger om naturmedisin | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

31.08.2012
Øyenvitneberetninger om naturmedisin


En ny bok om naturmedisinen kommer: Ja takk, begge deler - Helse i en ny tid. Den er skrevet av noen av pionerene innen naturmedisinen i nyere tid: naturterapeut Britt Hertzberg Untiedt (NNH), dr. Vilhelm Schjelderup og dr. Bjørn Johan Øverbye.


Boken har en vitenskapelig del, metodebeskrivelser, praktiske råd og en politisk/sosiologisk del. Denne artikkelen omhandler bokens politiske og sosiologiske del.
 
Av
Dr. Bjørn Johan Øverbye
 
Pionerene
Høsten 2011 inviterte naturterapeut, sykepleier og fagpolitiker Britt Hertzberg Untiedt dr. Vilhelm Schjelderup og undertegnende til å skrive en bok om naturmedisin. Å si at prosjektet ble lett, er å overdrive; det ble et møte mellom tre ulike erfaringsverdener gjort av tre personer som hver for seg har vært pionerer i norsk alternativ medisin etter krigen. Fordi vi hver for oss har bodd og delvis jobbet på ulike steder i våre karrierer; Bergen, Spania, Oslo, Kongo, Tønsberg, Arendal og Tromsø, ble det også et geografisk skille mellom våre erfaringer. Som pionerer i vår tid har vi også vært innom ulike fagfelter som fysikk, matematikk, sykepleie, skolemedisin, psykiatri, akupunktur, urter, homøopati, kosthold, mineraler og vitaminer, kinesiologi, bioresonans, ECIWO og vært med på å utvikle nye ideer innen energimedisin og øreakupunktur.
 
Få av dagens yngre terapeuter forstår hvem pionerene var. Vi var ikke flokkdyr, pyramidebyggere, strebere etter diplomer eller penger. Vi ønsket å være velgjørere, hjelpere og utforskere av nye veier i en rovdyrverden, og vi ble som de første, jaktet på av idustrimedisinen som ønsket status quo. Lærdom som ga innsikt, men ble betalt dyrt!
 
Dr. Vilhelm Schjelderup skrev om det, jeg intet, ennå. Det var og er fortsatt en jungel, et rovdyrsamfunn, men en storartet læresituasjon. Vi fant en vei andre fulgte, kampen forvandlet oss alle på vår måte. Bare få år etter at vi begynte, trakk smartere leger konklusjoner og omgjorde våre erfaringer til velfylte pengekasser ved simpelthen å selge naturmedisinske kunnskaper, forholde seg tause og ikke vedkjenne seg pionerene.
 
The Establishment
Det vanlige scenario av jungelen som pressen forer publikum med, er at det finnes to ulike "verdener": den offisielle,  konsensusbaserte, vitenskapsbaserte, robuste og stabile, representert ved "skolemedisinen". Så er det "de andre" som den britiske legeforening i sin tid kalte "the others" og i Tyskland ble kalt naturmedisinerne. I følge dette scenariet er "de andre" en heterogen gruppe underutdannede eller uutdannede personer, hvis moral er å betvile og som er forenet i ett alene: de driver med ting som "ikke er vitenskapelig bevist".
 
Til dette er å si: scenariet er et foreldet kart. De fleste ikke-leger som i dag driver med helse, har en eller annen akseptabel skolegang bak seg. Innen nyere naturmedisin er medlemmene i NNH et godt eksempel. Den oppdaterte beskrivelse er derfor at det dreier seg om et establishment som støtter "industrimedisin" og skaper fiender av "alt annet", ofte helt ufortjent. For å forstå spillet, må man tørre å se pengene bakenfor.
 
Industrimedisinens fødsel var således et økonomisk prosjekt, et klassisk "takeover", coup detente. En gryende vitenskapelig medisin med sympati for naturmedisin ble av milliardærene John D. Rockefeller og Andrew Carnegie ansett som et godt investeringsobjekt. Via Carnegies nære venn Flexner ble universiteter og legeforeningen i USA i 1908 tilbudt en større sum penger for årene fremover, mot at legemiddelindustrien fikk plass i organisasjonenes styrerom. Agnet ble svelget; vitenskap var blitt til butikk. God butikk, men ofte med skitne penger. Opposisjonen og alternativene ble truet til taushet, noen ble fengslet, noen forsvant. Penger, vitenskap og barmhjertighet er ingen god "trekant".
 
Deretter – og to krigere senere
Overgangen fra vitenskap til industri har gått over tid. I mellomtiden har det vært ført to verdenskriger. Ifølge forfatter  Edward Griffins bok En Verden Uten Kreft, levde og lever idustrimedisinen godt på industriens penger og politikeres angst for å forstyrre systemet. Pasientenes situasjon synes å være sekundær. Under andre verdenskrig forøkte industrien sin makt. Industrigiganten IG Farben, den gang eiere av BAYER, BASF, AGFA og Hoechst, representerte pr 1940 verdens største produksjon av syntetisk olje, legemidler, gummi og kjemikalier. Deres samarbeidspartnere i USA, herunder familieimperiene til Rockefeller og Ford med flere, støttet helhjertet Hitler og krigen.
 
IG Farben tjente også enorme penger på Hitlers dødsleire ved driften av sin privatleir kalt IG Auschwitz, der man under hele krigen foretok de mest groteske medisinske forsøk på mennesker verden til nå vet om. Etter krigen ble forskerne fløyet til USA for å fortsette sin forskning. Lederne for IG Farben ble stilt for retten for forbrytelser mot menneskeheten, men ikke hengt. Etter 4 år var de alle tilbake i legemiddelindustrien og tysk politikk, deretter i utforming av EUs helsepolitikk. Smartere enn før. En krig gjør noe med både seierherrer og ofre.
 
Det helsevesen vi ser i dag er seierherrenes gradvise «takeover». Seieren er ikke komplett, men kan bli det.
 
Terapeuten
Så noen ord om de som "tar syke i kur". Industrimedisinen jobber med å innpode både leger og naturleger at det viktigste for en behandler er hans "faglighet"; at man kan et håndverk. Dette er selvsagt. Kunnskap og ferdighet gjør en god helse-snekker. At noen ikke forstår det, diskvalifiserer til å behandle syke med annet enn ved forbønn, omsorg og barmhjertighet.
 
Men "faglighetskravet" er med vilje kjørt for langt av bakmennene. Det har skapt behandlere som ikke ser samfunnet utenfor kontorveggene, men er mest opptatt av egen suksess. Terapeuter har begynt å måle egenverdi i diplomer, anerkjennelse, artikler i fagblader, suksess blant kolleger og å tjene på kurs og foredrag for kolleger.
 
Fokus er feil, det er ikke slik man går fremover. Det er der pasientene er at det skjer. Faglighet er bare en del av spillet, resten er evnen til å se, lytte, føle, medføle, kommunisere, anvende, forstå og stå inne for konsekvenser av egne handlinger i samspill med et annet levende, verdifullt menneske som delvis legger sin skjebne i dine hender for en kort stund. Der er diplomer og anerkjennelse mindre verdt, med mindre de som delte dem ut gav dem for din evne til å fremvise resultater av verdi. Alt annet er bidrag til egobygging og må anses som bortkastet dødtid i læring!
 
Har jeg lært noe i junglene, må det være dette: skal du bli noe av verdi, streb etter å utføre virkelig helbrederarbeid, men behold for all del sidesynet og se hvor sykdommer skapes. De skapes ikke på kontoret, av gener eller magiske årsaker; de skapes i det samfunn du lever i. Behold derfor sidesynet: å forstå verden rundt deg. Utvikle nattsynet: "se med hjertet" og intuisjonen.
 
Neste fase
"Ser du innover, lærer du noe om egen styrke og svakheter. Ser du rundt deg, lærer du noe om verden og dine venners og fienders styrker og svakheter. Gjør du begge deler, kan du vinne; ellers er seieren usikker."  Dette er ikke mine ord, men et visdomsord fra prinsippene bak krigskunsten Kung Fu.
 
Naturmedisinen har i møtet med industrimedisinen blitt brakt i en krigssituasjon som etter flere års stridighet nå har endret utviklingen. Via Aarbakkeutvalget, den nye loven om medisinsk behandling og arbeidet til NAFKAM, er det vunnet noen forbigående seire. Dette har fått naturmedisinen til å følge legenes eksempel: man slapper av, fokuserer på arbeid i egne rekker og begynner å trives. Mange ser i speilet og ser egen storhet. Men situasjoner som disse er av forbigående verdi og fører til mye unødvendig breking.
 
Ved å utvikle fokus og tape sidesynet har leger og naturleger begynt å glemme fienden i en selv; mangel på evne til å iaktta.  Man har ikke iakttatt at den dramatiske økningen i sykelighet ikke skyldes gener, psyken, energier, ubalanser eller hva nå man enn ordlegger sine teorier med; det skyldes en verdens der ute som er endret ved industriell inngripen. De førstnevnte  parametere er bare måledata, ikke årsaker.
 
Den enorme industrielle produksjon forgifter luft, hav, drikkevann og jordsmonn med enorme mengder miljøgifter som ender opp i planter, dyr og mennesker.
 
Samtidig med forgiftningen skjer det en utarming av jorda slik at mat dyrket i næringsfattig jordsmonn blir likedan - utarmet. Dyr som fores med samme foret blir ikke bedre og må hjelpes med hormoner og antibiotika. Dette blir så din mat.
 
Således blir man stadig fattigere på mineraler, vitaminer, enzymer og essensielle fettstoffer. Kosttilskudd i riktige mengder blir et must for å overleve. I 2008 utgav jeg boken Mat Er Helse om nødvendighet  av giftfri økologisk næring som basis for helse. Når det ikke er realitetene, må man fylle på med differensen mellom behov og tilbud. Boken var en blant mange, men en blant få. Kan det være at mange som burde vite bedre, er blitt blinde for neste "takeover" eller kvier seg for å rope ULV?!
 
Ut av The Comfort Zone
Økosystemet kan bare ta vare på sine dyrearter, herunder de oppreiste tofotingene kalt menneske, dersom systemet er friskt. Hvis ikke gjenspeiler økosystemets forfall seg i dyr og planter som lever der. Det hjelper således for lite med fotsone, akupunktur, coaching, legemidler eller psykiatere når et helseproblem avfødes i forfalls-sonen. At industrilegene ikke forstår, er en del av spillet; at naturleger ikke gjør noe med det, varsler om at mange må lære på nytt. Man må lære mer om de "fremmede" i øko-sonen: de som handler som om systemets sunnhet ikke angår dem.
 
Historisk har de vært der siden dag én, men Flexner, "takeover" og to kriger har gjort dem velfødde; deres siste akt er Codex Alimentarius. Lovene ble foreslått innført i 1962 av sjefen for IG Auschwitz, Fritzter Meer. Lovene er basert på erfaringene fra nazitiden om hvordan man styrer befolkninger ved å manipulere maten. Se også http://www.educateyourself.org
Ved å lovfeste salg av næringsfattig, forurenset mat, skapes en sykelig og passiv befolkning.
 
Ved samtidig å forby salg av nødvendige mineraler, vitaminer og enzymer i de mengder man trenger for å dekke deficiten (mangelen), forverres situasjonen. De få som har protestert i Norge er Fritt Helsevalg. Legene har tiet fordi deres  undervisningsplan i alle år har manglet kunnskap om kosthold, miljømedisin, toksikologi og kosttilskudd. De få som vet fordi de forsker på tema, er trygt forvart bak laboratorienes murer og synes å leve et liv uten kontakt med det reelle livet. Men at det samme skulle ha hendt med naturlegene er en tragisk situasjon og en læresituasjon. Fordi man sov i timen da  Codexlovene kom og ikke protesterte, blir kampen nå verre. Men den må tas. Gjør man ikke det blir naturmedisin intet  alternativ til industrimedisin, slik man i alle år har sagt seg imellom og med stadig svakere stemme utad; men en samling terapier med svekket kraft. For naturmedisinens grunnerkjennelse er jo dette: uten riktig, næringsrikt kosthold fra råvarer fra  en sunn jord er ingen av de terapier man bedriver virkningsfulle helbredelsesmetoder.
 
En bok, noen erfaringer
Når det begynner å mørkne kan man se de tente lamper bedre. Boken er en kartbok, en reiseberetning basert på øyenvitners skildringer fra tre pionerer til neste generasjons terapeuter og pasienter. Britt Hertzberg Untiedt har skrevet om forfedrearven som man må verne om og hvordan neste generasjon kan kopiere en av Norges mest suksessfulle naturmedisinske praksiser noensinne. Dr. Vilhelm Schjelderup har overlevert en vitenskapelig studie av hvordan neste generasjon kan begynne å forklare sine metoder med holistisk vitenskap. Undertegnende har skrevet bokens pedagogiske,  politiske og sosiologiske innlegg slik at man kan begynne å se det samfunn man lever i og forberede seg på tider som kommer.
 
------------
 
Redaksjonen tilføyer:
Det finnes mange ulike nettsider som omtaler Codex Alimentarius. Se for eksempel:
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/codex-alimenta...


Vedlegg:
NT 02/2012 - Øyenvitneberetninger om naturmedisin


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers