Energimedisin i behandling av uregelmessig hjerterytme | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

11.04.2012
Energimedisin i behandling av uregelmessig hjerterytme

   
Dr. Bjørn Johan Øverbye
Lege, forsker og forfatter
Et fremskritt i naturmedisinsk erkjennelse
- del 2
 
Senere års vitenskapelig erfaring med hjerte-karsykdommer viser at man med enkle metoder som kosthold, kosttilskudd, fysisk og mental trening kan hjelpe mange mennesker til et bedre liv. Nøkkelen er å gi leger og andre terapeuter gode og tilgjengelige verktøy.


 
 
 
Av
dr. Bjørn Johan Øverbye
 
Del 1 ble publisert i Naturterapeuten nr. 4 2011 og kan leses på http://www.nnh.no/article.aspx?id=9&subid=823 ...
 
Del 2 av artikkelen omhandler to slike verktøy:
  1. HRV- EKG; et databasert ekspertsystem som gir terapeutene innblikk i hjertets helsetilstand og effekten av behandling med legemidler, kosttilskudd i form av vitaminer mineraler, og aminosyrer, mental og fysisk trening.
  2. Det andre verktøyet er Rath- Niedzwiecki-protokollen som er en dobbel-blind-kontrollert oppskrift som gir forutsigbare effekter av kosttilskudd for hjertehelse. Som et hvert annet verktøy må det brukes med forstand og av sertifisert personell i samarbeid leger som har samme informasjonsbakgrunn.

Hvordan leger og naturterapeuter kan vurdere hjerte-arytmier
For å vurdere uregelmessigheter i hjertets funksjon, må man ha et egnet instrument som kan omsette hjertets rytme i tallverdier som vises på en dataskjerm. Den vanlige metoden med å kjenne på pulsen er ikke god nok, selv om utøvere av kinesisk akupunktur bruker flere år på å lære en metode der pulsrytmen også vurderes.
 
Den mer moderne og pålitelige metoden kalles Hjerte-Rytme-Variasjonsanalyse forkortet til HRV. Pasienten koples til tre elektroder som festes til brystet, som ved vanlig 3-kanals EKG; hvoretter signalene fra hjertet måles digitalt 700 (trådløs overføring) – 12.000 (overføring med signal kabel) - ganger i minuttet. Avstand i tid mellom to hjerteslag, R-R avstanden, måles i millisekunder.
 
De vitenskapelige data fores så til et avansert dataprogram som kalles Hurtig-Furier-Analyse. Man ser da at avstand mellom hjerteslagene varierer som summen av tre ulike rytmer: en meget langsom, en hurtig og en middels hurtig. Vitenskapelige undersøkelser har avslørt at de langsomme endringene er styrt av hjernebarken og ulike høyere hjernefunksjoner som påvirkes av tanken. De hurtige er uttrykk for aktiviteten i parasympatiske nerver, og de middels hurtige er uttrykk for sympatisk nerveaktivitet.
 
Statistikkprogrammer analyserer R-R avstanden, og ut fra matematiske modeller kan så pasienter deles opp i grupper der man får statistiske mål for yteevne, fare for å utvikle hjertesykdommer, hva som styrer hjerterytmene, om det foreligger arytmier og en rekke andre forhold. Ulike produsenter legger inn ulike statistikker og informasjoner, og metoden er i dag godkjent av både den europeiske og den amerikanske sammenslutningen av hjerteleger.
 
Vi har brukt HRV-maskiner i flere år og har lagret noe slikt som 1.500 målinger. På denne måten har vi kunnet tallfeste virkning av hjertemedisiner, kosttilskudd, trening, meditasjon, psykoterapi med mer. For tiden har vi to maskiner i drift; en norskprodusert og en amerikansk. Den amerikanske har en spesialfunksjon som også måler åpningen på blodårer, en  uvurderlig hjelp for å bedømme åreforkalkning og kramper i årene som skyldes vitamin- og/eller mineralmangel. Den amerikanske modellen leveres også i en mindre versjon som er beregnet for pasienter, slik at disse skal kunne overvåke og trene egen hjertehelse hjemme.
 
Kan man forbedre hjertets helse?
Samlet rådgiving etter Dr. Rath – Niedzwiecki- metoden
Kilde: Cellulær Helse Løsning for uregelmessige hjerteslag: Resultater fra en randomisert dobbeltblind placebo kontrollert studie.
Forfattere: M. Rath, A. Niedzwiecki.
Publisert: http://www.heart-disease-bypass-surgery.com
 
Dr. Matthias Rath er en anerkjent hjerte- og ernæringsekspert som løste gåten om hvorfor noen personer med høyt kolesterol får økt sjanse for hjerte-karsykdom; mens andre med høyt kolesterol forblir upåvirket av sitt ”blodfett”. Løsningen ligger i proteinene som kalles ApoA og ApoB, to proteiner hvis mengdeforhold kan reguleres med noe så enkelt som vitamin C, vitamin E og beta-karotener. Ved å innta disse stoffene i store nok mengder, normaliseres kolesterolmengden i blodet. Dobbelt Nobelprisvinner Linus Pauling (Kjemi- og Fredspris) kalte Dr. Raths oppdagelse: ”den største oppdagelsen innen moderne forståelse av hjerte-karsykdom”. Dr. Alexandre Niedwiesick er en polsk biokjemiker som har arbeidet for flere prestisjetunge universiteter og vært assistent for to Nobelprisvinnere i kjemi. Hun har de siste 12 år jobbet med Dr. Rath for å utvikle Cellulær Helse Prosjektet.
 
Avhandlingen omtales heretter som RN-forsøket. RN-forsøket startet med erkjennelsen av at konvensjonell medisin i meget liten grad kan forklare arytmier og følgelig heller ikke kan behandle dette helseproblemet. RN-forsøket tar for seg hjertets sunnhet ut fra en grunnleggende kjemisk/fysisk oppdagelse; energiprinsippet. Alle cellers sunnhet bygger på produksjon av tilstrekkelig energi til å opprettholde normal funksjon og kommunikasjon med resten av kroppen. Mangel på energi fører til at funksjonsevnen forfaller. RN-forsøket kaller dette prinsippets anvendelse innen medisinen for Cellulær Helse Oppdagelsen (CHO). Det er satt sammen av næringsstoffer naturvitenskapen har bevist som livsnødvendig for at cellene skal kunne lage energi, spesialdesignet for å tilfredsstille hjertecellenes særskilte behov.
 
Sammensetningen av næringstilskuddet i RN-forsøket består av vitamin A, C, D, E og alle B- vitaminer, mineralene kalk, fosfat, magnesium, zink, selen, kobber, mangan, molybden og kalium pluss aminosyrene lysin, prolin, arginin, cystein, carnitin og biotin. I tillegg coenzym Q10, pycnogenol, inositol og citrusbioflavinoider.
 
Mengden av hver enkelt bestanddel ligger stort sett i området for anbefalte dagsdoser. Det er med andre ord ikke tale om store mengder, men mer om  sammensetning og tilgjengelighet av produktet.
 
I RN-utredningen ble det undersøkt 140 pasienter med snittalder 56 – 58 år som alle led av paroxysmal atriearytmi, det vil si anfallsvise hjerteforkammer-uregelmessigheter, noe som arter seg som uforklarte anfall av rask puls + uregelmessig hjerterytme som starter i forkammeret.
 
Pasientene var valgt tilfeldig (randomisert) og ble også tilfeldig plassert i to grupper; den ene fikk narrepiller (placebo), den andre fikk næringstilskudd etter Celle-Energi-Oppdagelsen, også kalt ”vitamin gruppen”. (Vitamin var den opprinnelige betegnelsen på stoffer vi må ha for å utnytte næringsstoffene i maten, men som selv ikke er næring, men katalysatorer =  aktivatorer).

Studien gikk over 6 måneder og var dobbelt-blind, det vil si at verken lege eller pasient visste hva som var i kapslene som ble gitt - vitaminer eller placebo.
 
Artikkelen i sin helhet (blant annet hva man lærte i RN-forsøket + illustrerende tabeller) kan du laste ned ved å klikke på vedlegget under eller gå direkte til http://www.nnh.no/vedlegg/839.pdf
 
Vi tar allikevel med påstander om feilslutninger og et sammendrag:

Vanlig påstand: Dersom du har åreforkalkning i halspulsåren og tar blodfortynnende legemidler, forhindrer du blodpropp til hjernen! Fakta: Dersom man tar blodfortynnende for å forhindre blodpropp på dette grunnlag, reduserer du ikke sjansene for blodpropp til hjernen, men øker derimot sjansene for hjerneblødning! (J. P. Wisnant et al., Annals of Neurology, Vol3, Issue 2, Feb. 1978, side 107 - 115)
 
Vanlig påstand: Acetyl Salicylsyre (norsk produkt som brukes er Albyl E) beskytter en mot hjertekarsykdommer fordi det gjør blodet tynnere slik at man ikke får blodpropper. Fakta: 22.071 leger i USA ble delt i to grupper. En tok daglig Albyl E, en annen gruppe bare placebo. Konklusjonene ble at ved å bruke Albyl E, øker du sjansene for brå hjertedød til det dobbelte, men du halverer sjansen for at årsaken du dør av er et hjerteinfarkt. (Kilde: New England Journal of Medicine, Volum321, 1989, side 129 - 35)
 
Sammendrag
Gjennomgang av vitenskapelige undersøkelser viser at arytmier (uregelmessig puls) i mange tilfeller ikke kan forklares av skolemedisinen. De legemidlene som brukes blir således ofte ikke helbredende, bare lindrende. Bruk av mineraler, vitaminer, fettstoffer og aminosyrer i riktig kombinasjon, er vist både å kunne redusere graden av uregelmessig og rask puls, og i mange tilfeller helbrede det.

For å høyne kunnskapsnivået har forfatteren besluttet å dele kunnskapen med flere på et seminar i Oslo 20. april 2012. På seminaret vil man få utfyllende faktabasert kunnskap for å kunne yte bedre service til hjertekar-syke og råd om hvordan man kan samhandle med leger.


Vedlegg:
NT 01/2012 - Energimedisin i behandling av uregelmessig hjerterytme


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers