Inspirerende landsmøte og fagseminar | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

02.04.2012
Inspirerende landsmøte og fagseminar

Inspirerende og engasjerte damer!

NNHs landsmøte og fagseminar ga oss en solid innføring i organisasjonens arbeid og høyst aktuelle og matnyttige foredrag av engasjerte terapeuter med lang fartstid.


Fredag 23. og lørdag 24. mars i år arrangerte NNH landsmøte og fagseminar i Oslo. Etter at landsmøtet var gjennomført på en særdeles ryddig og effektiv måte og NNHs leder, John Petter Lindeland, hadde gitt oss en grundig gjennomgang av sentralstyrets og andre tillitsvalgtes arbeid siden sist landsmøte, var det en gjengs oppfatning blant de fremmøtte at NNH gjør en god jobb, så vel innad, i forhold til medlemmene, som utad, i forhold til styresmakter og andre faglige samarbeidspartnere.

 

Etter landsmøtet foreleste naturmedisinsk muskelterapeut Ann Elin Kallestein om grunnlaget for naturmedisinsk muskelterapi, valg av behandlingsstrategi og selve behandlingsteknikken.

«Fredag hadde jeg egentlig ventet en lang pause på ettermiddagen, mellom landsmøtet og det faglige foredraget, men John Petters presentasjon av NNH sitt arbeid og engasjement, og diskusjoner som oppsto i løpet av møtet, ble så engasjerende at tiden gikk så alt for fort på slutten. Ved hjelp av glimrende ordstyrer kom vi i mål.»

Lørdag morgen tok helseterapeut Berit Strøm Grevstad oss med på en reise i terapeutisk filosofi. Med vidd, humor og solid erfaringsgrunnlag foreleste hun om naturterapeutisk virksomhet og etikk og knyttet tankegods fra Aristoteles tid frem til i dag.

Lege Siri Aabel og soneterapeut Ing-Mari Hagström ga oss videre et innblikk i hvordan ulike terapeuter kan samarbeide om diagnostisering og behandling av felles pasienter. Siri bruker det passende og framtidsrettede begrepet Green Doctors om det integrative samarbeidet mellom lege og naturterapeut.

«Fagseminarene i år, spesielt lørdag, var veldig gode og aktuelle for alle faggruppene i NNH. Det er derfor veldig synd at ikke flere hadde prioritert dette landsmøtet. De gikk glipp av en god dose inspirasjon!»

Avslutningsvis presenterte Norges NaturmedisinSentral og Vital Green sine produkter og fordelsordninger for NNHs medlemmer. Representantene var for øvrig til stede hele lørdagen og bidro med smaksprøver og individuell informasjon.

«Jeg tror at mange flere hadde hatt stor glede og nytte av å være tilstede. Deltakelse kvalifiserer for faglig oppdatering. Redegjørelsen fra sekretariatet hva angår  organisasjonens aktiviteter var imponerende. Det var interessante foredrag av muskelterapeut, filosof/naturterapeut samt lege og soneterapeut. Det er lærerikt å få innsyn i andres behandlingsopplegg og tenkemåte. Ikke minst gir deltakelsen inspirasjon til egen innsats og forhåpentligvis også til deltakelse i og bidrag til organisasjonens arbeid. Vi trenger aktive medlemmer som kan bidra til økt oppmerksomhet om vår virksomhet.» 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers