Placebotrollet - sprekker det i sollyset? | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

09.01.2012
Placebotrollet - sprekker det i sollyset?


Vinjar Fønnebø finner grunn til å reflektere over John Petter Lindelands artikkel i Naturterapeuten nr. 3 i 2011 hvor han lurer på om alternative behandlere må kalle seg “fagrituelle placeboterapeutar/illusjonistar”.


Av
Vinjar Fønnebø
Professor i forebyggende medisin/NAFKAM-direktør
 
Klinikerne innen skolemedisinen forklarer uten unntak at virkningen av alternativ behandling ligger i den kontekst de forskjellige “tekniske” terapeutiske tiltak blir gjort innenfor. De ville like begrepet “fagrituell placeboterapeut”. Klinikerne innen alternativ behandling forklarer (nesten) uten unntak at denne konteksten spiller en marginal rolle i forklaringen av virkningen av alternativ behandling, og vil, som Lindeland, absolutt ikke settes i en slik bås.
 
Lindeland henviser til sin og andres kliniske erfaring. Denne erfaring tyder på at “fagrituell placeboterapeut” ikke stemmer med virkeligheten. Han spør retorisk: “Er placebotrollet ein luring og ein vitskapleg revkrokar?”
 
De pasientgrupper som oppsøker alternativ behandling har ofte helseproblemer som verken kan løses med et kirurgisk inngrep eller andre “quick fix” tiltak. Selv sier de ofte at de opplever bedring gjennom en helhetlig behandlingstilnærming. Det at de alternative behandlere “har god tid til pasienten, … er snille og milde, har medkjensle, … tek på pasienten, ser han ikkje berre i augo, men heilt inn i kvitsjela osb.” ser mange pasienter som hovedstammen i en slik helhet. Stammen  innebærer også velbegrunnede råd om livsførsel, sosiale relasjoner, eksistensiell helse osv. Det er i dag bred dokumentasjon innen patofysiologien på hvor viktig denne stammen er for mennesker med kroniske tilstander hvor sykdomsopplevelsen er betydelig. Stammen suppleres så med “tekniske” tiltak som for eksempel kosttilskudd, homøopatiske legemidler, soneterapeutiske håndgrep eller akupunkturnåler - for å nevne noen.
 
Skolemedisinerne har i økende grad måttet drive sin praksis på en måte som minimaliserer flere aspekter av denne stammen, som for eksempel kontinuitet og tid. Det forklarer delvis hvorfor de ofte opplever å lykkes dårligere med mennesker med kroniske tilstander. Selv om alternativ behandling ser ut til sakte å bevege seg i samme retning, er min opplevelse at troen på og villigheten til å sette disse faktorer som viktige grunnprinsipper fremdeles er til stede hos de fleste norske alternative behandlere. Jeg blir derfor overrasket over at Lindeland beskriver nettopp slike faktorer i så negative vendinger.
 
Både legemiddelforskning og forskning på homøopatiske legemidler viser at størstedelen av en gunstig sykdomsutvikling skyldes enten sykdommens naturlige forløp eller faktorer jeg definerer inn i den ovennevnte hovedstammen. Ofte benevnes disse under ett som “placeboeffekten”.
 
For den som praktiserer homøopati tror jeg dette kan være både godt og dårlig nytt. For de som verdsetter faktorene i hovedstammen, er det en anerkjennelse av deres kliniske praksis. For de som jakter etter verdien av den “tekniske” isolerte nytten av det homøopatiske legemiddel er det muligens deprimerende. Det ser altså ikke ut til å være lurt å omgjøre sin homøopatipraksis til å ligne på en vanlig fastlegepraksis med liten tid til hver pasient.
 
Lindelands tanker om videre forskning på alternativ behandling er i stor grad sammenfallende med de prioriteringer NAFKAM gjør, og vi setter pris på det pågående samarbeidet med utøverorganisasjonene innen alternativ behandling.
 
------------
Se
[Naturterapeuten nr. 3/2011]
Placebotrollet i Forskningsskogen
Av John Petter Lindeland -Naturterapeut MNNH reg./Leiar NNH


Vedlegg:
NT 04/2011 - Placebotrollet - sprekker det i sollyset?


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers