Støttebehandling ved kreft og multippel sclerose | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

08.01.2012
Støttebehandling ved kreft og multippel sclerose

   
Lee Anthony Taylor
The Academy of
Effective Reflexology
CareCam, ved Leila Eriksen, arrangerte nylig en kursweekend i Danmark med Lee Anthony Taylor, en erfaren terapeut fra England, som gjennom 15 år har utdannet reflexologer og holdt foredrag og kurs rundt om i verden.Kurset ble arrangert etter ønske fra et behandlerteam i Danmark som over lengre tid har tilbudt soneterapi og massasje til barn med kreft og deres familier.


 
Av
Trine Sveia
Sone- og ernæringsterapeut/Akupunktør MNNH reg.
 
Grunnen til at de inviterte Lee var at han i 13 år har arbeidet som reflexolog ved et hospice i England, der han og andre terapeuter tilbyr reflexologi samtidig som pasienten blant annet mottar kjemoterapi. Han har også god erfaring fra å behandle pasienter med multippel sclerose (MS) over lengre tid. Han har utviklet nye behandlingsmetoder for å supplere behandlingsrepertoaret for disse to pasientgruppene, og han har gjort en studie over 2 år på 12 pasienter som har mottatt ukentlig behandling.
 
Kurset var lagt opp med teori første halvdel av dagene, og praksis deretter. Alle deltagere sa ved avslutningen av kurset at de hadde lært noe nytt, fått nye impulser til å behandle disse pasientgruppene, og at de ville implementere de nye behandlingsmetodene fra første dag ved sine klinikker. De nye behandlingsteknikkene kan også benyttes ved flere andre diagnoser.
 
Dag én ble viet kreft 
Soneterapiens mål med behandling av kreftpasienter er ikke å behandle kreft, men å hjelpe kroppen gjennom kjemoterapi eller stråleterapi. Ved å få pasienten til å slappe av, reduseres plagene som kommer med sykehusbehandlingen, og det er viktig å bidra til avgiftning. De vanligste plagene er kvalme, utslitthet og smerter, og disse kommer i et eget mønster, særlig ved kjemoterapi, som følger behandlingssyklusen. Det er ikke slik at vi som terapeuter skal forsøke å eliminere disse plagene helt, for de kommer som et svar på hva som skjer i kroppen, men vi har mulighet til å dempe symptomene og styrke pasienten slik at plagene ikke forverres utover i behandlingssyklusene. Det er vanligvis slik at pasienten takler den første runden med kjemoterapi forholdsvis bra, mens reaksjonene kan utvikle seg til å bli stadig sterkere i de påfølgende etter hvert som kroppen svekkes ytterligere. Har man mulighet til å behandle allerede fra første runde med kjemoterapi/strålebehandling kan reaksjonene dempes, eller man ønsker å behandle tidlig i behandlingssyklusen ved senere kjemo- eller strålebehandlinger.
 
Samtidig har terapeuten mulighet til å sette fokus på hvordan pasienten forholder seg til sin sykdom. Terapeuten kan hjelpe pasienten til å forstå at man kan bruke egne ressurser til å bearbeide sykdommen, og at sykdommen ikke er en utenforstående fiende, men en del av det livet man har valgt å leve. ”Kreft kan være en alliert, som gir deg alibi til å leve det livet du ønsker.”
 
Hovedfokus i de nye behandlingsteknikkene som det ble undervist i ved kreft, var å balansere hormonkjertlene, stimulere milt og lever for å tilføre energi, drenere lymfe, redusere smerter ved ”adrenal pumping” og dybdebehandling av colon transversum for å avdekke stagnasjon i de forskjellige kroppssonene. Her hadde Lee utviklet egne grep og systemer som han har prøvd ut i lang tid på sine pasienter.
 
I tillegg er det viktig å se på diett, og det er særlig her pasienten selv kan begynne å overta noe av ansvaret for seg selv. Lee gav inntrykk av at han ikke la vekt på spesielle dietter, men at kreftceller trives best med mye sukker, mye fett og lite oksygen, og at dette bør motvirkes ved å velge annen type mat. Samfunnet, mennesket og kreftcellen er i dag ”overspist og underernært”.
Dag to ble viet multippel sclerose
Igjen er vi inne på dette å hjelpe den syke til å endre holdning til sykdommen, til å se hva som er mulig å få til i motsetning til det som ikke er mulig. Mange pasienter har tanker om at de vil havne i rullestol og dø tidlig, mens dette i realiteten ikke nødvendigvis gjelder andre enn de få som får diagnosen primær degenerativ MS. Nesten 70 % av diagnostisert MS-tilfeller faller innenfor kategorien ”relapsing and remitting MS”. Disse pasientene kan ha perioder hvor de er nesten symptomfrie, med tilbakefall av sykdommen i sykluser på alt fra 10 dager til 10 år.
 
MS er en degenerativ nevrologisk sykdom som påvirker sentralnervesystemet, hvor man finner skader, scleroser, på myelinskjedene. Dette er det eneste skolemedisinere og forskere vet med sikkerhet. Symptombildet kan variere mye, avhengig av hvilke deler av nervesystemet som er utsatt for sclerose. Hos 80 % av de som diagnostiseres med MS begynner symptomatikken med en venstresidig, optisk nevritt. I noen tilfelle kan dette være det eneste symptomet diagnosen hviler på. Det viser seg statistisk at det er langt flere som får diagnosen blant de som har levd sine første 15 år i et kaldt klima. Rundt ekvator er MS så sjeldent at det i noen land ikke finnes et eget navn for sykdomstilstanden.
 
MS er en udefinert sykdom som også omfatter pasienter med andre diagnoser, og et viktig spørsmål å stille seg for terapeuten er: ”Har denne pasienten MS?”
 
Lee fokuserer i sin behandling på å styrke blod-hjerne barrieren, jobbe med hjernenervene langs ryggraden, balansere blodsukkeret via pancreas, balansere interaksjonen mellom lever og hypothalamus for temperaturregulering, stimulere cerebellum (lillehjernen) og bearbeide ponds, hvor 9 av hjernenervene krysser, samt redusere spasmer og evt. smerter.
 
Dette er nye teknikker som har vært prøvet ut og utviklet i samarbeid med pasienter over lengre tid. Alt i alt et spennende kurs, og kanskje noe vi burde se nærmer på i Norge også?


Vedlegg:
NT 04/2011 - Støttebehandling ved kreft og MS


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers