Vi bør spille på lag med naturen, for går vi imot den, går vi samtidig imot oss selv | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

30.11.2011
Vi bør spille på lag med naturen, for går vi imot den, går vi samtidig imot oss selv

   
Berit Strøm Grevstad
helseterapeut
[Kommentarer til kampanjen Ingen liker å bli lurt:] Jeg har vært medlem av Human-Etisk Forbund (HEF) i en årrekke. Jeg er et forholdsvis rasjonelt vesen, har ingen religiøs tro, anser meg som etiker og forholder meg for øvrig til naturen og dens iboende kraft og lovmessighet.


 
 
 
 
 
Av
Berit Strøm Grevstad
helseterapeut
 

Jeg har studert vitenskapsfilosofi, bevissthetsfilosofi og praktisk filosofi, har et storfag i etikk og et mellomfag i utviklingspsykologi, eksamen i grunnmedisin og flere typer naturmedisin/-terapier, samt et utall eksamensfrie tilleggskurs innen biologisk medisin og naturlige behandlingsformer. Jeg har arbeidet med pasienter og klienter i 25 år uten å drive noen form for reklame utover senere års informasjon på egne hjemmesider, hvor jeg ikke lover annet enn å gjøre mitt beste for eventuelle pasienter, klienter og deltagere i mine filosofigrupper.

Så godt som alle mine pasienter er fornuftige, ofte velutdannede kvinner og menn og/eller deres barn. Forbløffende mange sier de har gitt opp å få hjelp av leger, at legene bare skriver ut resepter, eller at de ikke tror på leger lenger.  Ikke få har vært kronisk syke i årevis, gjerne medisinert med ett eller flere medikamenter, uten at det har gjort dem bedre; mange har tvert imot bare fått nye og flere plager, såkalte bivirkninger. Noen har av sin lege fått vite at de feiler ingenting, til tross for stadig tilbakevendende plager av fra hemmende til alvorlig karakter.

La det være klart: JEG ER IKKE OVERTROISK PÅ NOEN MÅTE! Men det er verken en nyhet eller en hemmelighet at biologien – livet – tilstreber homeostase. Den som tviler på det, har ikke sett seg om i naturen. Jeg bestreber meg derfor rett og slett på å bistå, motivere og lose den enkelte pasients kropp, sinn, biokjemi, psyke, ånd og mentalitet – kort sagt hele mennesket - gjennom en helings- eller helbredelsesprosess, slik at det syke, fragmenterte, engstelige, manglende, forurensede, deprimerte, infiserte eller på annen måte lidende mennesket kan finne igjen sin naturlige balanse og bli helt, sunt og friskt igjen, eller så helt og friskt det lar seg gjøre med de betingelser, ressurser og kunnskaper vi sammen har tilgjengelig.  Art og grad av lidelse, foruten alder, motivasjon og innsats, er variabler som naturlig påvirker både prosess og resultat.

Jeg benytter mange ulike terapiformer som jeg forsøker å tilpasse den enkelte pasients behov: Soneterapi, kinesiologi, kognitive psykologiske teknikker og humanistiske tilnærminger, massasje, øreakupunktur, klinisk og praktisk filosofi, kraniosakral terapi, dybdeavspenning, kostholdsveiledning, vitamin- og mineralterapi, fytoterapi (urtemedisin), ulike stressoppløsningsteknikker og pusteøvelser (utrolig hvor mange som ikke kan puste med magen!). I tillegg hjelper jeg mange med avvenning fra forskjellige typer avhengighet, herunder mange farmasøytiske substanser (jeg ber dem alltid sørge for leges konsent og oppfølging). Jeg motiverer mange til å trene, og/ eller gir individuelle øvelser (jeg har erfaring fra yoga, tai chi, meditasjon, qui gong, pilates, ballett, aerobic mm), lærer dem å hvile mer effektivt, redusere eksessiv bruk av stimuli, spise sunnere og mer regelmessig osv.

Jeg ser det slik at hemmeligheten til helse ligger i den enkelte pasients kropp og sinn, hvor eventuelle ubalanser har oppstått, enten det er for mye av noe eller for lite av noe annet. Det gjelder å finne og tyde kodene, som kan være både mange, mangslugne, spesielle og individuelle. I dette arbeidet kreves fremfor alt et én-til-én-samarbeide mellom terapeut og pasient, et likeverdig tillitsforhold hvor ingen anses som over eller under den annen. Det krever tid, formidling, tålmodighet - og ikke minst innsats - fra begge parter; dedikasjon, ydmykhet og kunnskap fra terapeuten, og (i alle fall etter hvert) en viss interesse og åpenhet fra pasienten. All begynnelse er vanskelig. Nesten all endring er krevende. Men ofte mulig.

Jeg har behandlet lærere, sykepleiere, politikere, fysioterapeuter, helsesøstre, politifolk, forskere, studenter, babyer, operasangere, hjelpepleiere, tenåringer, professorer, pensjonister, ballettdansere, meglere, kunstnere, direktører, husmødre, skattesjefer, trygdede, bankfolk, utlendinger, naboer, venner, rike, fattige… ja, til og med tannleger og tryllekunstnere.  Noen kommer fordi de har tro på naturterapi, andre er nysgjerrige eller vil ikke ha alternative behandlingsformer uprøvet, ikke få kommer på tross av sin skepsis. Bare ganske få kommer ikke tilbake etter første konsultasjon. De fleste synes de får god hjelp. Uansett holder vi som arbeider med biologisk medisin og naturlige behandlingsformer mange av samfunnets nøkkelpersoner friske og i arbeid, uten at noen holder festtaler eller gir oss bonuser av den grunn. Det er vel som det skal være; for få år siden ville vi blitt brent.

The one man’s food is the other man’s poison. Folk er forskjellige; noen tåler ikke gluten, andre mangler enzymer for å metabolisere melk, noen blir depressive av sukker. Noen dør av nøtter, mens andre må ha minst fem never om dagen for å føle seg vel. Noen legger på seg av frukt, andre får forstoppelse av kjøtt. Noen blir kvalme av fisk, andre får utslett av skalldyr, stadig flere sverger til og lever fett av fett og blir slankere av det, andre er slanke og lykkelige på vegetarmat.  Vår indre produksjon og sammensetning av hormoner, enzymer, peptider, transmittersubstanser og andre signalsubstanser er høyst ulik fra menneske til menneske. Vi er genetisk forskjellige, pluss at miljø og (u)vaner skaper ulik biodynamikk i våre kropper. Derfor vil all medisinsk vitenskap og tilhørende publisert dokumentasjon, som nesten utelukkende bygger på dobbelte blindtester og ofte randomiserte utvalg, alltid være ufullkomne. Det finnes ikke noe slikt som ”vitenskapelig bevis”. Men det er folk flest ikke klar over. Det er greit for meg at tryllekunstnere ikke tror på kostholdsråd. Men de bør unnlate å advare folk mot å interessere seg for sunn mat. Jeg skjønner ikke mye av det som skjer inni en PC, men jeg advarer ikke folk mot å bruke sine. Vi bør holde oss til det vi har kunnskap om når vi går ut offentlig.

Jeg er verken i mot forskning eller leger, tvert imot, jeg er naturligvis for både vitenskap som sådan og fremtidig dialog og samarbeide på tvers av fag og særinteresser.  Men double blind studies, randomiserte eller ei, ofte i store grupper av forsøkspersoner, hvor effekt(er) av én eller få variabler, ofte designede kjemikalier, undersøkes, er bare en liten del av det som burde være god medisinsk forskning.  Vår tids vitenskapsmantra, statistisk signifikans, i store grupper er noe helt annet enn sannsynlighet for helbredelse eller bedring i den enkelte pasient. Det legges i moderne medisin alt for liten vekt på erfaringsmedisin og studier av enkeltmenneskets molekyler, celler og organer og de utallige antagonistiske og synergistiske effekter på ulike former for in- og output. Farmasimedisinens prosjekt er nesten utelukkende å fjerne eller maskere symptomer, noe som på sikt kan gi svært uheldige virkninger for den unike pasients organisme som helhet. Ny og eldre historie gir mange eksempler på det.

Verden trenger utvilsomt både mer økonomisk og mer økologisk medisinsk innsikt, forskning og praksis.  Metaforsker man på nettet, ser man raskt at naturmedisinsk forskning ikke bare vinner frem med ekspressfart verden over, men at resultatene ofte er meget interessante. Eksempler på resultater av slik forskning er ny kunnskap om viktigheten av essensielle fettsyrer, D-vitaminets positive rolle i biokjemien, og probiotika og stadig flere urters betydelig helsemessige effekter på organismen. Den som vil metaforske selv, henvises til bl.a. http://www.pubmed.gov

Genealdirektør for WHO, Margaret Chan, understreket på WHO’s generalforsamling i 2008 at medisinens fremtid i hele verden må være moderne medisin (skolemedisin) ved akutte problemer og tradisjonell behandling (naturmedisin) ved kroniske lidelser. Til dette kreves en integrering av de to medisinske former i så vel nasjonalt som internasjonalt helsearbeid, understreket hun. Se min oversettelse av hele talen på http://www.nnh.no/article.apsx?subid=247

Mitt yrke er ennå ikke godkjent av norske myndigheter som profesjon, blant annet fordi man mangler kompetansegrunnlag for å vurdere slik godkjenning. Men allerede i 1994 ba den sittende sosialkomité på Stortinget regjeringen om å sette i gang tiltak for en gradvis integrering av naturmedisin i det offentlige helsetilbud. Og i 1998 ble NNH – Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (som jeg for øvrig var med å stifte noen år tidligere) - sammen med et utvalg andre yrkesorganisasjoner for naturterapeuter, godkjent av myndighetene for inntil videre å fungere som godkjennelsesorganer for naturterapeuter som kvalifiserer for offentlig registrering. Dette registeret er å finne under kategorien Alternative behandlere under http://www.brønnøysundregistrene.no

I dag er vi ca 650 terapeuter som oppfyller kravene til tittelenoffentlig registrert terapeut. Betingelsene for slik godkjenning er bestått eksamen i grunnmedisin og de former for naturterapi det søkes registrering i. Registeret er av myndighetene senere blitt kriteriet for fritak av merverdiavgift på alternative helsetjenester. Det har for øvrig vist seg at svært mange registrerte terapeuter også har annen type høyere utdannelse, særlig innen helsefag.

Jeg er i tillegg medlem av NFHM - Norsk Forening for Helhetsmedisin. Foreningen er en sammenslutning av leger, dietetikere/ernæringsfysiologer, naturterapeuter, kiropraktorer, tannleger, psykologer, veterinærer, fysioterapeuter, sykepleiere, farmasøyter og forskere samt andre godkjent av foreningens styre, som ønsker å utbre kunnskap om og bruk av biologisk medisin og helhetsterapi innenfor offentlig og/eller privat helsevesen.

NNH og NFHM samarbeider om en årlig kongress hvor listen over foredragsholdere teller internasjonale størrelser innen biologisk medisinsk forskning og praksis. Det arrangeres for øvrig lignende nasjonale og internasjonale kongresser over store deler av verden. Hvis HEF, Skavlan og co kaster vrak på all denne aktivitet, kaster de pasientene ut med oppvaskvannet. Det er forresten ikke mer enn 10-20 år siden mange leger påsto at det spiller ingen rolle hva vi spiser, for mat har ingenting med sykdom å gjøre! Endringen mot å vektlegge kosthold, trening og sunne aktiviteter har de siste årene skjedd i rekordfart, noe ikke minst vi naturterapeuter har medvirket til.  HEF kan da umulig være imot denne utviklingen?

Det finnes bakere som ikke har rent mel i posen, leger som voldtar ungjenter, håndverkere som ikke betaler skatt og feiere som ikke feier egen pipe. Det finnes forskere som jukser og terapeuter som ikke burde være det. Alt dette forsøker myndighetene å gjøre noe med gjennom lover og retningslinjer. Vi forbyr ikke folk å få barn selv om det finnes dårlige foreldre. Men vi kan alle arbeide for en felles og sunn sekulær etikk, og for bedre helse i individ og samfunn, uansett tro og livssyn. HEF burde gått foran i slikt brobyggerarbeid, istedenfor å bruke penger og energi på en slags moderne heksejakt - på Facebook. Lenger bort fra saklig og vitenskapelig diskusjon kan man vel knapt komme! Uansett: Det er ikke lurt å kaste stein - den kan få boomerangeffekt.

Å tenke kritisk og stille spørsmål er og bør være selve grunnlaget for all normal vitenskap. Men nesten all bane- og paradigmebrytende innsikt skjer likevel via kreative, originale og ofte svært dristige spørsmål, noe normalvitenskapen alltid har latterliggjort og fordømt. Det er og vil alltid forbli spørsmålene som styrer vitenskapen, og vi får ikke bedre svar enn kvaliteten på spørsmålene tilsier. Vitenskap er å avdekke genuine sammenhenger mellom årsaker og virkninger, ikke å benevne den ønskede virkning for virkning og alle andre virkninger, fra ufarlige til fatale, for bivirkninger. Det er og blir høyst uvitenskapelig.

Det føles naturlig og riktig for meg å forlate(!) Human-Etisk Forbund.

Min utmeldelse er herved avlevert.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers