Legevitenskapens forfall | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

30.10.2011
Legevitenskapens forfall

    
Dr. Bjørn J Øverbye
Vurdert ut fra hva det koster å drive helsevesenet og hva vi får igjen av god helse, er ikke moderne legevitenskap lenger en stor suksess hva angår de store helseproblemer. Da Norge på 1950-tallet var Europas fattigste nasjon, hadde vi samtidig dårlig legedekning og få sykehus: men verdens lengste levealder. 50 år senere er legedekningen mangedoblet.


Av
Dr. Bjørn Johan Øverbye
 
Energimedisin: broen mellom skolemedisin og naturterapiene!
Et utdrag fra en artikkel i Naturterapeuten nr. 3/2011.
Artikkelen i sin helhet kan lastes ned fra http://nnh.no/vedlegg/795.pdf
 
Norge har i dag 4 praktiserende leger pr 1 000 innbygger. Nasjonen investerer 8,7% av alt den tjener til å drifte legers arbeidsplasser og på verdensbasis bruker vi så mye penger pr  innbygger i legetjenester at vi bare er forbigått av USA og Sveits; to land som har helt andre forhold enn oss. USA har det dyreste helsevesen i verden, fordi det er fritt frem med prissetting av helsetjenester og ingen begrensninger på samarbeid med legemiddelindustri og leger. På annen plass ligger Sveits som har verdens mest eksklusive helsetilbud, de høyeste priser og fordi de er få mennesker blir kostnadene på tilbudene pr innbygger høyt.
 
Norge derimot er sosialisert, prøver å holde kostnadene nede og tenker likhet. Likevel blir det lite igjen for hver helsekrone. I 2009 brukte nasjonen Norge 200 milliarder kroner på helse. Men tross høye investeringer blir det ikke som forventet:
Hvert år taper landet en halv million årsverk eller 26 millioner tapte arbeidsuker, på grunn av sykdom som er så alvorlig at pasienten ikke kan utføre sitt arbeid. Utgiftene til å betale dette fraværet er gått opp med svimlende 30 milliarder siden 1979. Fra å være en sunn nasjon ligger vi nå på verdenstoppen hva angår sykefravær! Hva angår helseplager er heller ikke resultatene spesielt gunstige. Dødsårsakene blant nordmenn gjenspeiler et samfunn med alvorlig helseforfall. Av de 41 963 som døde i 2007, led 14 610 av hjertekarsykdommer, 10 695 av kreft, deretter følger lungesyke, voldelig død, psykiske lidelser, nervelidelser og andre sykdommer. Selvsagt bør en forvente at i et land der vi blir gamle, vil man før eller senere dø av aldring. Blodårer og hjerte vil være utslitt. Men det vi snakker om her, er sykelighet som også rammer aldersgrupper som ikke burde lide av de gamles lidelser, og kreft, som er den andre store dødsårsak, var for 4 generasjoner siden nesten ukjent.
 
Dersom vi sammenlikner oss med annerledes samfunn som nå dessverre er borte; de gamle urbefolkninger, så har vi noen få beretninger om disse, blant annet tannlege Weston A Price, av mange kalt ernæringens Charles Darwin. I 10 år reiste Price verden rundt og levde blant urbefolkninger som ennå ikke var kommet i kontakt med den ”siviliserte manns levesett”. Blant disse fantes det ikke hjerte–kar sykdommer i de aldersgrupper vi ser. Det fantes ikke kreft, ikke leddgikt, ikke tannråte, ikke psykiske lidelser, ikke kriminalitet. Prices hovedverk: Ernæring og Degenerering, som utkom i 1936, trakk derfor den konklusjon at det vi kaller et ”normalt sivilisert samfunn” er et sykt samfunn. For Norges del kunne vi legge til: også et svært dyrt samfunn å drifte som tross 15 962 yrkesaktive leger til en snittpris av en million kroner pr år, ikke er i nærheten av å likne den urbefolkning Price besøkte. I stedet er vi på vei mot et dramatisk, verdensomspennende helseforfall. Politikere og leger vil trolig protestere fordi de ikke kjenner noe annet verden enn den vi har dag, for historien om balansesamfunnene som var ekte bærekraftige, er for lengst glemt.
 
Nå skal vi ikke tegne bare dystre bilder av vårt samfunn; men vi kan spørre, kunne vi ha hatt det bedre? Til dette finnes flere svar, som kommer lenger ut i boken. Men ett svar kan vi gi her: sykdommer er ikke noe man plutselig får. Sykdom er, i følge geniale forskere som Weston A. Price, professor George Lakovsky, dr. med Paul Gerherd Seeger og mange andre du snart skal møte: en langvarig prosess over år: der kroppen gradvis mister sin evne til å lage biologisk energi slik at det til sist blir så svak livsenergi at man ikke kanopprettholde normale funksjoner. Da opptrer de synbare forandringer i kroppen som sukkersyke, høyt blodtrykk, trange blodårer, angina pektoris, sinnslidelser, lungesvikt for å nevne noen og den fryktede sykdommen kreft der dødeligheten fortsatt er 50%!!
 
Så et poeng med min nye bok Lavt Stoffskifte; årsaken til de fleste sykdommer? er: dersom vi kunne fange opp sykelighet før, kunne vi forhindre det som skjer senere. Og skal vi fange helseforfall på tidlig stadium, må leger svelge noen kameler. Disse kamelene er å stanse og tro på at sykdom kun er organiske endringer som først finnes når det sees på røntgenbilder, magnetresonans billeder, blodprøver, hjerte EKG eller andre avanserte målinger. Disse metodene er jo som man vet innrettet for å påvise organiske lidelser og som bekjent opptrer de organiske skadene først langt ute i et sykdomsforløp.
 
Vi må simpelthen lytte til energimedisinvitenskapen som for lengst har erkjent at lenge før du blir syk og erfarer helsesvikt er det mulig å observere de tidlige forandringene ved å studere energiproduksjonens manifestasjoner i kroppen.
 
Artikkelen i sin helhet kan lastes ned fra vedlegget under.


Vedlegg:
NT 3/2011 - Legevitenskapens forfall


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers