Jeg liker heller ikke å bli lurt! | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

12.06.2011
Jeg liker heller ikke å bli lurt!

    
Inge Ås
ILIANA akademiet
Det sier Inge Ås, daglig leder av ILIANA akademiet, i en kommentar til Human-Etisk Forbunds kampanje "Ingen liker å bli lurt". - Det kan ikke sees på som noe annet enn et frontalangrep på alternativ medisin.  Også Naturterapeut MNNH reg. Karin Stokka reagerer sterkt på HEFs kampanje: - En forunderlig kampanje fra et forbund som selv er tuftet på å være et alternativ til det etablerte og som selv tilbyr alternative tjenester.I Naturterapeuten nr. 2/2011 har begge skrevet kommentarer til HEFs pågående kampanje.
 
------------
 
Jeg liker heller ikke å bli lurt!
Human-Etisk Forbund har lansert kampanjen “Ingen liker å bli lurt”. Det kan ikke sees på som noe annet enn et frontalangrep på alternativ medisin og et totalt ukritisk forsvar for all vestlig medisin og vestlig kvantitativ forskning.
 
Av Inge Ås
Daglig leder av ILIANA akademiet
 
Jeg liker heller ikke å bli lurt. Her har HEF funnet et slagord med snert i! Men denne kampanjen dreier seg ikke om dette, den dreier seg om å sverte og spre fordommer om en stor gruppe behandlere gjennom billige, usakelige argumenter. Det skapes en kategori av behandlere som egentlig ikke eksisterer. Alle som ikke bedriver den offentlig godkjente allopati (skolemedisinen) faller inn i denne kategorien. Det er synd, for saklig kritikk er viktig og nødvendig i alle bransjer. Og de fleste vil selvfølgelig bruke hjelpere som har greie på det de holder på med. Vi trenger tradisjonell vitenskap. Men den vestlige vitenskapen vralter ofte etter erfaringskunnskapen som har inngående kunnskap om reelle virkninger av metoder eller medisin til hjelp for mange mennesker. Det er hele tiden en flyt fra erfaringskunnskapen inn til den offentlige godkjente sannhet. Å påstå at metodene leger og sykepleiere benytter alltid står på vitenskapelig grunn, er også feil.

Det er et offentlig informasjonshull som trengs å bli fylt av konkrete historier fra dem som enten jobber med eller har erfaringer av at alternative/komplementære metoder virker. Mye dreier seg likevel mer om makt og territorium, og dette gjemmer seg bak kjente argumenter. Husk at det er nøyaktig de samme 3 argumentene som i sin tid ble brukt mot de første fysioterapeuter og kiropraktorer.
  1. Det er useriøst
  2. Det er utnyttelse av svake syke
  3. Det mangler vitenskapelige bevis
Forandring er et resultat av mange modige menneskers handlinger. På Facebook er det mange som argumenterer for bare “å la det flyte”, som om “naturen”  ordner seg selv. Det betyr egentlig bare at de regner med at andre tar jobben. Jeg ønsker at mange flere får tilgang til ufarlige og støttende metoder i sitt liv for framgang og helse, og da må de få greie på at flere metoder finnes. Mye av det som tilbys går jo også godt hånd i hånd med det offentlige helsevesen. Det er helt absurd å sette akuttbehandling opp mot homeopatisk medisin. Jeg kjenner ingen som ville motsette seg å bli sydd når det er nødvendig. Men jeg kjenner mange som har hatt god hjelp av homeopati for å få hevelsene ned fortere etter et inngrep. Denne svart/hvitt-malingen tjener ikke den som trenger hjelp.

Jeg er ikke medlem av HEF, men har alltid likt den human-etiske tanke. Og jeg er glad for at de har stått for en levende religionskritikk som mange andre grupper er redd for å fremme. Vi trenger tankens kraft i tillegg til hjertevarmen. Og den frie tanke må trenes til å bli fri. Det er blant annet dette ILIANA akademiets SELVutviklingkurs og fagutdannelsen i livsveiledning har som mål for den enkelte.

Mange HEFmedlemmer liker heller ikke denne kampanjen. Det virker som om det er en arrogant holdning blant en forhåpentligvis mindre gruppe innen organisasjonen som viser sitt ansikt her. På Facebook-siden florere det med sleivspark og personhets. Det er flott å se at de møtes med reale kritiske tanker også fra sine egne!

Det er ikke lenge siden HEFs medlemsblad, uten tillatelse, brukte et stort foto av meg til en illustrasjon hvor de hadde klippet ut øynene mine. Jeg gikk til advokat og fikk beklagelse i bladet og en kompensasjon. Det kostet tid, penger og innsats. Jeg har ikke noe behov for å klippe ut øyne, men å påpeke manglende gangsyn må være på sin plass her.

Jeg liker ikke å bli lurt. Kunnskap, spørsmål og et åpent sinn er de “våpen” jeg vil bruke i denne ”kampen”. Det er et stort sprang mellom aktive lurendreiere og mennesker med ønske om å hjelpe andre, men som mangler utdannelse og kunnskap om det de driver med. Kvalitessikringen av utdannelser er noe mange ”alternative” skoler tar på alvor. Uenighet vil likevel være tilstede innenfor et demokratisk helsesystem.
 
-------------
 
Human-Etisk Forbunds heksejakt på alternativbransjen
Undertegnede har fulgt med på Human-Etisk Forbunds store vekkelseskampanje mot alternativbransjen. En forunderlig kampanje fra et forbund som selv er tuftetpå å være et alternativ til det etablerte og som selv tilbyr alternative tjenester.
 
Av Karin Stokka
Naturterapeut MNNH reg.
 
I mitt stille sinn undres jeg på om Human-Etisk Forbund (HEF) nå ser en større trussel i at det brer om seg en ny ”åndelighet”/”nyreligiøsitet” enn den trusselen som kirka har representert, og at dette er den egentlige bakgrunnen for den pågående kampanjen. Nå er det plutselig blitt farlig at ”Din tanke er fri” når det finnes så mange kjettere der ute.
 
Det florerer med leserinnlegg fra medlemmer i forbundet, skrevet over samme lesten som Renate Haugens leserinnlegg i Helgeland Arbeiderblad mandag 18. april. Det er krydret med usaklige og ufine påstander og massiv kritikk av en hel bransje, og skjærer alle i bransjen over en kam. Vi driver tullball, mangler kvalitetskontroll, er enøyde, mangler evne til selvkritikk, er kynikere og lurendreiere som ”utnytter folks manglende kritiske sans og uvitenhet for å tjene seg rike”.
 
Du verden! Det spares ikke påkonfekten når HEF kryper i skyttergraven og går til unyansert og bombastisk angrep på  alternativbransjen og halvparten av landets befolkning som benytter seg av alternative terapiformer,med påstand om at disse menneskene er ukritiske og uvitende.
 
Å generalisere slår aldri rettferdig ut. Om en innvandrer begår et overgrep, kan vi i anstendighetens navn ikke hevde at alle  innvandrere er overgrepsmenn. I dagens samfunn finner vi snusk og ”utro” tjenere i absolutt alle bransjer, reklame som lyver for folk, politikere som villig lar seg kjøpe, matvarer som blir jukset med etc. Jeg sier meg hjertens enig i at ingen liker å bli  lurt, og at det derfor er nødvendig å utøve kritisk skjønn i våre valg.
 
Som alternativ behandler kjenner jeg meg ikke igjen i det som serveres i Haugens innlegg. Jeg har 3-årig naturterapiskole og har en tilleggsutdanning fra et dansk institutt, godkjent av danske helsemyndigheter. Jeg har tatt eksamener både muntlig og  skriftlig i mine terapiformer og jeg har grunnmedisinsk utdanning. Dette er noe alle utøvere må ha for å bli godkjent. Vi må også avgi taushetsløfte. Det finnes faktisk godkjenningsmyndighet for oss som arbeider innenfor alternativ medisin.
 
Jeg tar betalt av mine klienter. Det er betaling for ærlig arbeid i form av en tjeneste som klienten kjøper. Alle får kvittering  (og regnskapsføreren får gjenpart). At dette er Judas penger eller at jeg er en av ”lurendreierne som utnytter folks  manglende kritiske sans og uvitenhet for å tjene seg rike”, grenser mot det injurierende. Jeg har aldri i mine ti år som   alternativ behandler møtt et uvitende og ukritisk menneske og hvis mitt motiv var å tjene meg rik, måtte jeg helt garantert ha valgt et annet yrke. Men jeg er glad i og stolt over yrket mitt. Det gir meg mye rikdom, men på andre måter enn det som kan måles i kroner og øre.
 
Statistikken viser at kun 1 av 5 bedrifter innen alternativ behandling klarer å bestå særlig lenge ut over etableringsfasen.  Dette taler sitt tydelige språk om at noen gullgruve er det langt fra snakk om.
 
Haugen skriver videre i sitt innlegg at ”Uten en anerkjent kvalitetskontroll kan hvem som helst påstå hva som helst”. Er det  noen som har sovet i timen? Som en kvalitetssikring arbeider godkjente terapeuter i henhold til bestemmelsene gitt i ”Lov om alternativ behandling av sykdommer” og de regler og forskrifter som følger av denne loven. Kvalitetssikring var jo  nettopp politikernes intensjon da ”Kvakksalverloven” ble opphevet og erstattet av Loven om alternativ behandling av sykdommer. Denne loven bygger på Aarbakke-utvalgets arbeid og kan leses i NOU 1998:21.
 
Helsedirektøren har på oppdrag fra Helsedept. opprettet et register i Brønnøysund-registrene hvor en kan finne godkjente terapiformer og terapeuter. Arbeidet med godkjenning av flere terapiformer pågår fortsatt. Det er opprettet et nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved universitetet i Tromsø. Dette bistår også WHO med å kurse forskere fra hele verden i hvordan man best kan tilnærme seg folkemedisin og alternativ behandling som forskningsområde.
 
Når det er sagt, fester jeg på langt nær så stor tiltro til vitenskapen og vitenskapelige bevis som det Haugen gjør. Det som er gyldig i dag er kanskje ikke så gyldig i morgen. Vi er etter hvert blitt ganske vante til å høre om ”at nyere forskning viser at …” Svært mye som er blitt gjort/gjøres som har vært vitenskapelig dokumentert som ”god fisk”, har i ettertid vist seg/viser seg å være farlig, ødeleggende eller utgått på dato.

Vitenskapen har dokumentert at bier og humler ikke kan fly. Uanfektet flyr de allikevel. Dette som et eksempel på at det rett og slett enda ikke finnes parametre som fungerer når forskerne gir seg i kast med å finne ut av okkulte og åndelige fenomen av ymse slag. Disse finnes, og jeg synes også vi skal la de ville blomstene blomstre, lyse opp tilværelsen og tilføre oss undring, farger og harmonier. La de som vil, få tro på kjerringråd, gå til healer, synske og sjamaner, få stoppet blod, undre seg over engler, stjerner, spennende okkulte og åndelige fenomener; hylle seg inn i røkelse, meditasjon eller bønn. HEF valgte å la Lars Monsen få ha sin tro i fred. Andre og mindre profilerte personer nyter kanskje ikke den samme respekten.

Det er helt vanlig i dag at vi spør etter referanser når vi skal ha utført en tjeneste. Ingen velger å gå til noen som har dårlig omdømme. Dersom alt er så ille innenfor hele alternativbransjen som det HEF hevder, er det til å undres over at stadig flere velger alternativ behandling. Eller kanskje ikke, når halvparten av landets innbyggere etter sigende ikke er i stand til å vite sitt eget beste.


Vedlegg:
NT 02 2011 - Kommentarer til HEFs kampanje


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers