WHO gjør helomvending: - Mobiltelefoner kan være kreftfremkallende | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

02.06.2011
WHO gjør helomvending: - Mobiltelefoner kan være kreftfremkallende


Verdens helseorganisasjon (WHO) har gjort helomvending i spørsmålet om kreftfare ved bruk av mobiltelefoner og annen trådløs kommunikasjon. Mobiltelefonbruk graderes i samme farekategori som bly, eksos og kloroform.


I en pressemelding fra WHO/Det internasjonale byrået for kreftforskning (IARC) 31. mai i år går det frem at kommunikasjon gjennom trådløse apparater kan være kreftfremkallende for mennesker. Disse apparatenes radiofrekvens skaper elektromagnetiske felter som kan være kreftfremkallende og gi økt fare for hjernesvulst, en ondartet type hjernekreft.
 
Pressemeldingen kan leses i sin helhet på http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr...
 
Helomvending
WHO har tidligere uttalt at det ikke finnes sterke nok holdepunkter til å påvise en slik sammenheng, men har nå snudd i sin vurdering av spørsmålet. Beslutningen er basert på vurderinger fra en gruppe på 31 forskere fra 14 land, som var samlet i Frankrike i mai for å se nærmere på den siste forskningen på området.
 
WHO anbefaler at folk begrenser eksponeringen for slik stråling så langt det er mulig, men sier også at det er behov for ytterligere forskning for å slå fast om det virkelig er en klar sammenheng mellom mobilbruk og kreft. Forskerne har også studert yrkeseksponering for radar og mikrobølger, samt miljømessig eksponering for radio-, tv- og trådløse kommunikasjonssignaler.
 
I følge CNN tilsier uttalelsen at mobiltelefonbruk blir oppgradert til samme farekategori som bly, eksos og kloroform http://edition.cnn.com/2011/HEALTH/05/31/who.cell....
 
- Det største problemet er at vi vet at det tar flere tiår med eksponering før vi ser resultatet i miljøet, sier Dr. Keith Black fra Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles til CNN.
 
- Som å koke hjernen
Strålingen som kommer fra mobiltelefoner blir kalt ikke-ioniserende stråling. Ikke-ioniserende stråling er elektromagnetisk stråling som ikke har nok energi til å slå bort elektroner fra atomene den treffer og danne frie ioner. Den er ikke like sterk som røntgen, men ligner mer på en veldig svak mikrobølgeovn.
 
- Hva ikke-ionisernende stråling gjør er forenklet det samme som skjer i en mikrobølgeovn - altså koker hjernen. Så i tillegg til å skape kreft og svulster, kan det også hende at også strålingen for eksempel rammer hukommelsen, sier Black.
 
WHOs forskergruppe har sett på sammehengen mellom ikke-ioniserende stråling og hjernekreften glioma, en ondartet kreft-type.
 
«Bevisene ble undersøkt kritisk, og ble i hovedsak evaluert som "begrenset" for brukere av mobiltelefoner med glioma eller vestibularisschwannom og utilstrekkelig for å trekke konklusjoner når det gjelder andre typer kreft (...)  Arbeidsgruppen har ikke kvantifisert risikoen - men en studie av tidligere mobiltelefonbrukere (opp til år 2004) viste en 40 prosent økt risiko for glioma for de tyngste brukerne (gjennomsnittlig brukte de telefonen 30 minutter per dag i en tiårsperiode)».
 
Anbefaler hands-free og sms
Styrelder for forskergruppen, Dr. Johathan Samet, sier at «konklusjonen betyr at det kan være en fare og at vi derfor må følge nøye med på om det er en sammenheng mellom mobiltelefoner og en risiko for kreft».
 
Direktøren for WHO/Det internasjonale byrået for kreftforskning (IARC), Christoper Wild, sier at «det nå er viktig at man får forsket mer på sammhengen mellom langvarig bruk av mobiltelefoner. Mens vi venter på svaret bør man ta pragmatiske forholdsregler som å bruke hands-free og sms».
 
Panelet mener å ha funnet nok bevis til å plassere mobiltelefoner i kategorien «mulig kreftfremkallende».  I betydningen «mulig kreftfremkallende» legges det at det til dags dato ikke har blitt gjort mange nok studier over tid til å konkludere med at stråling fra mobiltelefoner er uskadelig.
 
- I tråd med Statens stråleverns anbefalinger
Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern sier den nye informasjonen er i tråd med det Statens strålevern har hevdet i flere år. til NRK sier han: – Vi har i mange år sagt at eksponeringen av stråling fra mobiltelefoner er kraftigere enn alt annet, og at man bør være forsiktig ved bruk. Utfordringen er at man ikke enda har kunnet forske lenge nok på virkningene av denne type stråling. Det er imidlertid viktig å gjenta rådene på våre hjemmesider om hvordan man kan beskytte seg mot stråling.
 
Statens stråleverns råd er:
  • bruk håndfriutstyr
  • hold mobiltelefonen vekk fra kroppen under samtale
  • sørg for å ha god dekning
  • bruk sms
- Som med sylteagurker og kaffe
Bransjeorganisasjonen Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) var raskt ute med å påpeke begrensningene i WHO/IARCs konklusjon: - En IARC-arbeidsgruppe i Lyon i Frankrike kategoriserte i dag radiofrekvensfelt fra mobiltelefoner som ’muligens’ kreftfremkallende basert på ’ufullstendige bevis’. IARC gjør en rekke slike granskninger, og har tidligere sagt det samme om for eksempel sylteagurker og kaffe. Klassifiseringen fra IARC betyr ikke at mobiltelefoner fremkaller kreft. Under IARCs regler kan det fremskaffes ufullstendige beviser fra statistiske studier selv om skjevheter og andre ukorrekte data ligger til grunn for resultatet.
 
- Sannheten kommer frem til slutt
I en kommentar til pressemeldingen fra WHO/IARC sier Folkets Strålevern: - Sannheten kommer frem til slutt. Det er en grense for hvor lenge man kan fortsette med å koordinere løgner, og også hvor lenge det går an å lure folk. Dette må få konsekvenser for beslutningen om videre utbygging av nødnettet, og den foreslåtte lovendringen der alle sendemaster skal unntas for byggemelding inkl nabovarsling.

- Det kan UMULIG bli lovlig å sette opp utstyr som er mulig kreftfremkallende nær hjemmene våre, attpåtil uten å si fra. Og det kan umulig være lov å tvinge folk til å bære stråleinnretninger på seg hele arbeidsdagen. Dette får store konsekvenser for mye. Endelig kan vi starte å utarbeide en fornuftig forvaltningsstrategi på dette området?

- Hva med Statens Strålevern? Får det konsekvenser at de er HELT utdaterte. De kan ikke ha fulgt med på forskning siden de helt til det siste har påstått at det ikke finnes forskning som dokumenterer at dette er helseskadelig, og at de kildene vi støtter oss på ikke er vitenskapelige?

-------------
 
Folkets Strålevern har laget en oversikt over de siste dagers mediaomtaler av saken på http://stralevern.no/index.php?option=com_content&...
 
Se også NNHs aktualitetsside Aktuelt i media om stråling og el-overfølsomhet http://nnh.no/article.aspx?id=188&subid=210


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers