Et liv for urter etter 30/4? | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

13.04.2011
Et liv for urter etter 30/4?

    
- Med overskriften “Alle urteprodukter og urtemedisin forbudt 1. mai” kjører Fritt Helsevalg for tiden en informasjonskampanje som ikke stemmer helt med virkeligheten. Det sier Turid Backer, daglig leder i Bransjerådet for Naturmidler. - Dersom hensikten er å skremme opp leverandører og detaljister, ser de ut til å lykkes bra. Er derimot hensikten å vekke forbrukere til å stå opp for helsekostbransjen, aktiv egenbehandling og et stort utvalg av produkter, støtter BRN dette.


- Vi er imidlertid ikke sikre på at skremselspropaganda er den rette veien å gå. FH samarbeider med Alliance for Natural Health (ANH) i England. ANH har tidligere gått til sak mot EU i forbindelse med kosttilskuddsdirektivet. Selv om de ikke vant frem oppnådde de noe som må betegnes som positivt, nemlig at European Court of Justice (ECJ) i sin avsigelse sa at grenseverdier for vitaminer & mineraler måtte fastsettes utfra “scientific criteria” og ikke politiske føringer. ANH har nå også tenkt å ta kampen opp med EU i forhold til urter. Det blir spennende å se hva de kan få til.

SÅ HVA SKJER EGENTLIG ETTER 30. APRIL?
Plantebaserte legemidler, TMPD (Traditional Herbal Medicinal Products Directive) får full virkning fra 1. mai 2011. Direktivet innebærer ingen drastiske endringer for Norge. European Medicines Authority (EMEA) har over lang tid utarbeidet monografier for urter. Noen få av disse monografiene har oppnådd en felleslistestatus. Alle land må tillate omsetning som plantebasert legemiddel eller veletablert legemiddel av de urtene som står på felleslisten. Registreringssøknaden er forenklet, man viser til felleslistemonografien og leverer kvalitetsdata som er påkrevet.

De andre monografiene som ikke har oppnådd felleslistestatus er kun en rettledning og innebærer ikke at alle urtene automatisk blir under urtedirektivet. Det er opp til det enkelte lands myndighet hvorvidt man vil tillate disse urtene omsatt på sine markeder. På vårt plantebaserte legemiddelseminar på Gardermoen for noen år tilbake presiserte Jan Thomas Thommesen, Norges mann i kommisjonen (tidligere jurist i LV og i dept.) at det verken var kommisjonens hensikt eller ønske å gjøre alle urter til legemidler. På direkte spørsmål svarte han at kommisjonen ikke ville se på med blide øyne at man brukte THMPD til å stramme inn markedet.

THMPD, eller plantebaserte legemidler som de kalles i Norge, innebærer at man må dokumentere at planten/urten har vært brukt i minimum 30 år, hvorav minst 15 år i EU-området. M.a.o. en faktisk lemping i forhold til det tidligere kravet på 30 år i Europa og/eller Nord Amerika under naturlegemiddelordningen.

Dette kan innebære store utfordringer for kinesisk-, indisk-, sør-amerikansk-, og andre tradisjoner. Dersom man ikke kan dokumentere 30/15 år, så vil ikke urten tillates omsatt på det europeiske markedet. De 15 årene kan fravikes dersom man kan levere klinisk holdbar dokumentasjon. Andre urter kan omsettes på lik linje som før.

Kostnad for registrering av et plantebasert eller veletablert legemiddel er en stor utfordring for mange. I Sverige hvor flere aktører allerede har gjort dette, sies kostnaden å være mellom 400 000 og 1 000 000 kroner.

UTFORDRINGEN FREMOVER
Kommisjonen og EFSA arbeider for tiden med å vurdere hvordan urter skal kunne omsettes i fremtiden. Hva skal kriteriene være for at en urt både kan omsettes under THMPD og som mat? Dette er foreløpig ikke avklart. EHPM initierte for noen år tilbake dannelsen av European Botanical Forum. Hensikten er å forsvare planter for bruk i kosttilskudd:
http://www.botanicalforum.eu/index.php?page=fact-f...

EHPM har også utviklet en strategi for arbeidet opp mot kommisjonen for å beholde flest mulig urter som mat. Ca. 40 % av totalmarkedet for kosttilskudd i Europa er omsetning av urter/planter - det er derfor i samtlige medlemslands (EHPM) interesse å opprettholde de aller fleste urter/planter under definisjonen av mat.

SAMMENFATNING
* Urter er ikke forbudt å omsette etter 30. april 2011
* Om ikke urter har vært i bruk i EU-området i de siste 15 år kan det innebære en utfordring for registrering under THMPD.
* Legemiddelverket har ikke varslet noen endringer i hvordan de ser på dagens urteliste i forhold til EUs felleskapsmonografi. Det er ingen opplysninger om dette på LVs nettsider http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage...
* Mange av de urter som det diskuteres om i Europa er i Norge allerede klassifisert som Legemiddel.

-----------

Bransjerådet for Naturmidler følger nøye utviklingen. Det ser vi på som en av våre viktige oppgaver.

Med vennlig hilsen
Turid Backer
Daglig leder BRN


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers