Forskningsidè innen soneterapi | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

28.03.2011
Forskningsidè innen soneterapi

   
Terje Horpestad
Soneterapeut MNNH reg.
Et av problemene med forskning innen soneterapi og naturmedisin generelt, er å vise umiddelbare konkrete resultater hos pasienten. På et fagseminar i Oslo lørdag 20.mars 2010 viste jeg hvordan man kan løsne stram muskulatur i hofter, lår og ligamentum inguinale - en behandlingsmetode som gir unike muligheter til å vise at soneterapi virker samt forklare patologisk hva som settes i gang i kroppen med soneterapibehandling.
Av
Terje Horpestad v/Soneterapiskolen
Soneterapeut MNNH reg. og medlem av NNHs forskningskomité
terje.horpestad@lyse.net

På fagseminaret i Oslo lørdag 20.mars 2010 viste jeg hvordan man kan løsne stram muskulatur i hofter, lår og ligamentum inguinale. Dette gjelder ofte pasienter med isjas, smerter i hofte/rygg/ligamenter/lyske, verk i kne osv. Denne behandlingsteknikken er også omtalt i soneterapiboka: Ny kunnskap i soneterapi.

Et av problemene med forskning innen soneterapi og naturmedisin generelt, er å vise umiddelbare konkrete resultater hos pasienten. For å få den ønskede oppmerksomhet fra etablert medisinsk hold, må vi kunne bevise at behandlingen har en direkte virkning.

I min daglige praksis bruker jeg et spesiallaget evalueringsskjema for klienter som faller innenfor denne pasientgruppen. På dette skjemaet oppgis hver klient med et nummer slik at navnet blir skjult for andre. Jeg noterer ned pasientens bevegelighet og rotasjon målt i cm før og etter behandling. Også smerte og annet ubehag blir notert. Det er også gitt plass til både terapeutens og pasientens egen evaluering. Tanken er å samle data fra mange slike pasientkasus og etter hvert søke om forskningsmidler til pilotprosjekt.

Denne behandlingsteknikken har i min praksis gitt gode resultater. Den stramme muskulaturen løsner, og stive muskler blir myke og bevegelige. Denne behandlingsmetoden gir unike muligheter til å vise at soneterapi virker samt forklare patologisk hva som settes i gang i kroppen med soneterapibehandling.

Patologi:
Stram muskulatur i baken vrir muskulaturen i låret lateralt utover, noe som medfører at senen (ligamentum inguinale) som har feste i øvre del symfyse og fremre del hoftekam, klemmer sammen blodårene til låret. Dette gir nedsatt sirkulasjon til føtter, nedre del av buk hvor vi har indre organer som livmor, prostata, eggstokker, nedre del tarm og testikler etc. Celler med nedsatt blodsirkulasjon får et redusert stoffskifte som fører til at avfallstoffer deponerer seg i vevet.

Min intensjon er å bevise for etablert medisin at soneterapi er en effektiv behandlingsform. Når jeg holder foredrag om soneterapi pleier jeg å si at soneterapi er som poteten. Den er anvendbar og kan brukes til mangt og mye. Soneterapi har et stort virkeområde. Den kan dempe et smertende øre på et lite barn og lindre smerten i hoften til gamlemor på 90. Med soneterapi vil man kunne øke blod- og lymfesirkulasjon til alle kroppens muskler, virvler og indre organer, og dermed dempe ubehag og smerter.

Fysioterapi er i dag en konkurrent til soneterapi. Legen henviser klienter til fysioterapi, og mange fysioterapeuter er heldige og får driftstilskudd fra kommunen slik at pasienten får dekket en god del av utgiftene sine. Dette medfører at fysioterapeuter har en stor økonomisk fordel fremfor soneterapeuter og naturmedisinere. For noen fysioterapeuter kan det bli en sovepute siden pasienter kommer uansett hvor flink terapeuten er eller ikke.

Soneterapeuter derimot må gjøre et kvalitetsarbeid for å ha et godt arbeidsrykte og levebrød.

Jeg ønsker å bidra til at etablert medisin kan få øynene opp for at soneterapi er en effektiv terapiform til behandling av mange sykdommer. Jeg håper at fremtidig forskning og det arbeidet som Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon gjør, påvirker myndighetene og legestanden slik at vi snart får den anerkjennelsen som vi fortjener.

Soneterapi er en helseressurs som jeg ønsker at samfunnet skal nyttiggjøre seg bedre av. Brukt på riktig måte kan sykehus, aldershjem, arbeidsplasser etc. spare masse penger. I nær fremtid håper jeg at vi kan få henvisninger fra leger på lik linje med fysioterapeuter.


Vedlegg:
NT 01 2011 - Forskningsidè innen soneterapi


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers