NAFKAM endrer inntakskravene for Registeret for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

20.03.2011
NAFKAM endrer inntakskravene for Registeret for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF)

   
Brit J. Drageset
Daglig leder ved RESF
Foto: Ingun A. Mæhlum
Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) ble etablert i 2002 og er et skandinavisk register over historier fra personer som har opplevd et uvanlig (eksepsjonelt) sykdomsforløp etter bruk av alternativ behandling. Registeret eies og styres av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Det helsevitenskaplige fakultet ved Universitetet i Tromsø.


Pr. oktober 2010 er noe over 300 pasienthistorier fra Norge, Sverige og Danmark registrert i RESF. Hensikten med registeret er å skape et grunnlag for forskning som kan bidra til å gi svar på hvilke faktorer som påvirker uvanlige sykdomsforløp. Dette kan gjøre det lettere for pasienter og behandlere å velge behandling på et kunnskapsbasert grunnlager å samle kvalitetsdata til bruk for forskning.

Kriteriene for å få sin historie inn i registeret var i utgangspunktet at man hadde en medisinsk diagnose, at man hadde brukt alternativ behandling og at behandlinga hadde gitt uventet gode eller uventet dårlige resultater. I følge daglig leder ved RESF, Brit J. Drageset, er registeret nå også åpent for historier fra pasienter som har opplevd et eksepsjonelt sykdomsforløp, selv om det ikke er snakk om kronisk eller alvorlig sykdom, og selv om det ikke har vært en medisinsk dokumentert diagnose. I tillegg er registeret utvidet til også å omfatte sykdomsforløp knyttet til psykisk sykdom, som for eksempel depresjon eller fobier.

Årsaken til endringene i opptakskravene er blant annet at sykdomsforløpene som registreres, enten de har en medisinsk diagnose eller ikke, inneholder mye pasientkunnskap som ikke samles systematisk og at det generelt er vanskelig å få tak i denne typen kunnskap. Direktør ved NAFKAM, Vinjar Fønnebø, sier at endringene vil føre til at ingen vil bli avvist når de ønsker å bidra med sin erfaring og sykdomshistorie.

- Hvis pasienten selv karakteriserer sitt sykdomsforløp som eksepsjonelt, vil vi ta det inn. En følge av dette vil nok være at antallet historier som blir registrert vil øke. Dette vil i sin tur bidra til å øke grunnlagsdataene for framtidig forskning med basis i registret.

I følge Fønnebø vil RESF fra nå av begrense medisinsk vurdering av eksepsjonelle sykdomsforløp til historier fra pasienter med kreft.

- Vi beholder dette, fordi det kun er kreftforløp som kan vurderes med bruk av objektive kriterier, så som CT, MR, blodprøver eller røntgen. Medisinsk vurdering av krefthistoriene har som mål å si noe om hvor sannsynlig det er at den alternative behandlingen har medvirket til det eksepsjonelle sykdomsforløpet.

NNHs leder, John Petter Lindeland, gleder seg over meldinga om at dette nå er endra.

- NNH har i ordskiftet omkring RESF fleire gonger ytra ynskje om å skapa meir differensierte inntakskrav. Endringa gjev høve til å skapa ein stor kunnskapsbase for vidare forsking. Om det i tillegg blei utarbeida evalueringsskjema for pasientar som oppsøkjer naturmedisin og alternativ behandling, ville dette vera med på å høgda informasjonsnivået ved at både pasienten og terapeuten sine vurderingar blir tekne med. Ei slik komplettering vil på sikt danna grunnlag for meir spesifikk forsking og gje nyttig informasjon til både forvaltning og politiske styringsorgan.

- Eg vonar at ei slik forsking ville føra til at styringsverk og politisk nivå ikkje lengre neglisjerar ein medisinsk tradisjon som 50 % av det norske folket har nytta jamleg over ein lang tidsepoke. Det er på høg tid at denne tradisjonen blir teke med i nasjonale helseplanar og i samhandlingsreformen. I dag er den ikkje nemnt med eit ord, sier Lindeland.

Kilde: http://www.nifab.no


Vedlegg:
NT 01 2011 - NAFKAM endrer inntakskravene for RESF


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers