Halvparten av sykehusene i Norge tilbyr alternativ behandling | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

25.01.2011
Halvparten av sykehusene i Norge tilbyr alternativ behandling

    
Den nylig publiserte undersøkelsen "Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals" viser at halvparten av sykehusene i Norge tilbyr komplementær og alternativ medisin (KAM). Den store økningen av tilbud i Norge, kan tyde på en gledelig holdningsendring innen det konvensjonelle helsevesenet.


Forskningsgruppen, som ble ledet av Laila Johansdatter Salomonsen ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø, sendte spørreskjema til alle sykehusene i Norge og Danmark. 99 (85%) av sykehusene i Norge svarte, mens de tilsvarende tallene for de danske sykehusene var 126 (97%).

Mens halvparten av de norske sykehusene rapporterte om tilbud innen komplementær og alternativ medisin til sine pasienter, tilbød kun en tredel av de danske sykehusene det samme.

Ved 40 av de 50 norske sykehusene besto KAM-tilbudet av akupunktur. 19 av sykehusene rapporterte om andre alternative behandlingsmetoder som biofeedback, hypnose, kopping, øreakupunktur, fytoterapi, homøopati, refleksologi, kunstterapi, gestaltterapi, aromaterapi, tai chi, akupressur, yoga, pilates m.m. 9 av sykehusene rapporterte om bruk av flere av behandlingsformene.

Vitenskapelig bevisførsel var den hyppigst rapporterte årsaken for bruk av KAM ved de danske sykehusene, mens man i Norge også oppga sykehusansattes spesielle interesse for visse behandlingsformer som grunn. Årsaken til at akupunktur utgjør så stor andel, kan synes å være at sykehusledelsen anser akupunktur for mer vitenskapelig bevist enn de andre behandlingsformene.

-------------

Se mer om undersøkelsen på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21244655


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers