Stort engasjement rundt netthøring | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

25.01.2011
Stort engasjement rundt netthøring

    
Netthøringen på nasjonal helse- og omsorgsplan har vakt stort engasjement. Det har kommet inn totalt 1671 svar. - Dette er mange flere svar enn vanlig på høringer - ikke minst fra enkeltpersoner, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.


Helse- og omsorgsdepartementets netthøring om grunnlaget til ny nasjonal helse- og omsorgsplan er nå avsluttet. Det er første gang departementet har hatt en høring på nett. Under høringen har det vært 25569 unike besøk på nettstedet. Det har kommet inne totalt 1671 høringssvar. Dette er langt mer enn det som er vanlig under ordinære høringer.

- Høringsformen er blitt svært godt mottatt. Både store organisasjoner, fagetater, kommuner og enkeltpersoner har kommet med svar. Det nye er at mange enkeltpersoner engasjerer seg i en offentlig høring, sier Strøm-Erichsen.

De mest leste temaene er sykehusstruktur, pleie- og omsorgstjenester, rehabilitering/habilitering og nasjonale folkehelsetiltak.

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å legge fram Nasjonal helse- og omsorgsplan som en stortingsmelding til våren. Departementet går nå grundig gjennom høringssvarene, som blir viktige innspill i arbeidet med meldingen.

Les mer om Nasjonal helse- og omsorgsplan på https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/

Se også Pasientorganisasjonen for alternativ medisins høringsuttalese
PENGER, LIV OG HELSE Å SPARE VED BRUK AV KAM
https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/tem...


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers