Helsepåstandsforordningen - en gledelig utsettelse av et helseskadelig regelverk? | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

20.12.2010
Helsepåstandsforordningen - en gledelig utsettelse av et helseskadelig regelverk?

Helseskadelig er et sterkt ord å anvende, men vår oppfatning er at det verken er særlig klokt eller spesielt trygt å tillate flere tusen produkter på markedet uten at det finnes en brukerveiledning om hva produktet skal benyttes for.


Av
Turid Backer
Daglig leder i Bransjerådet for Naturmidler
turid.backer@brn.no

Dette tvinger forbrukere til selv å søke informasjon, og mye av den informasjonen som finnes på internett i dag, kan faktisk være ganske helseskadelig om man aksepterer den ukritisk. På slike nettsider kan dessuten forbrukerne bli tilbudt produkter som ikke er kontrollerte eller oppfyller de krav som stilles i Norge og som det har vist seg, ofte inneholder legemiddelsubstanser, uten at dette nødvendigvis er deklarert.

Den nye forordningen om helsepåstander skulle implementeres i EU og Norge bit for bit etter at EU-kommisjonen hadde godkjent utkast til rettsakter. Det ville ha skapt en sterk konkurransedreining i markedene dersom påstander som enda ikke var vurdert fortsatt kunne benyttes, mens påstander som var vurdert og forkastet måtte stoppes. Den Europeiske bransjeorganisasjonen EHPM (The European Federation of Associations of Health Product Manufacturers), hvor undertegnede sitter i styret, har gjennom flere år utrettelig arbeidet for å påvirke Kommisjonen til å endre syn. I september sendte Kommisjonen ut en pressemelding der de sier at den stykkevise implementeringen ikke vil finne sted, og at alle helsepåstander, både de godkjente og de ikke-godkjente, vil bli publisert samtidig.

Vi vil ikke gå så langt som å kalle dette en seier (eller bare en bitteliten en), men vi er meget glade for at Kommisjonen tok til seg de argumenter som er blitt forelagt dem over lang tid.
I samme pressemelding meddeles det også at EFSA (European Food Safety Authority) nå i første omgang ikke skal vurdere helsepåstander for urter. Dette vil først komme senere når de har avklart hvordan tradisjon som dokumentasjon skal vektes. Dette er vi meget glade for. EFSA hadde satt seg selv i en helt håpløs situasjon. Dokumentasjon for tradisjonell bruk er et krav i forhold til å få godkjent plantebaserte legemidler under Legemiddelloven. Det ble derfor meget merkelig at EFSA ikke ville godkjenne tradisjon under Matloven.

EU åpner nå også for at en god del av de helsepåstander som mottar negativ omtale fra EFSA, vil kunne settes på egen liste slik at man kan sende inn ytterligere dokumentasjon.

Dokumentasjonskravet er og vil alltid være en utfordring for bransjen. Kravene er rett og slett for høye. Det er ikke naturlig å kreve legemiddeldokumentasjon på mat. I tillegg er kravet om at alle studier skal være utført på friske mennesker helt urimelig.

På initiativ fra blant annet EHPM ble det dannet en egen allianse som kun skulle arbeide med helsepåstander. EHCA (European Health Claims Alliance) består av store og små produsenter på det europeiske markedet. I løpet av den korte tiden alliansen har eksistert har man sørget for en underskriftskampanje rettet til The European Commission President, Jose Manuel Barroso (signert av 499 bedrifter i Europa) og en konferanse om helsepåstander ble avholdt 30. september. Her deltok representanter fra Kommisjonen, industrien, forbrukerorganisasjoner i tillegg til representanter fra mange bedrifter i Europa.

På konferansen presenterte ECHA en økonomisk konsekvensstudie som viser at dersom kun meget få helsepåstander vil bli tillatt som konsekvens av helsepåstandsforordningen, så vil dette ha store negative virkninger på helsekostindustrien i Europa. Rapporten sier blant annet at 13.300 årsverk vil gå tapt hos produsentene, at 25 % av markedet vil forsvinne, samt at satsing på nye produkter vil gå dramatisk ned.

Om dette slår til kan vi med sikkerhet slå fast at forordningen har feilet fullstendig i sine mål om å stimulere til forskning og utvikling, beskytte produktegen dokumentasjon, stimulere til vekst blant små- og mellomstore bedrifter (SMEs), skape rettferdig konkurranse og beskytte forbrukerne.

Mye arbeid gjøres både i Norge og i Europa for å øke bevisstheten om den negative effekten denne forordningen vil ha i forhold til forbrukertrygghet, produktutvalg og nyutvikling dersom den blir vedtatt. Utfordringene står i kø da mange lands myndigheter ønsker dette regelverket velkommen. Etter vår mening har de en feilaktig oppfatning av at det nye regelverket vil gjøre forvaltningen av området enklere og øke tryggheten for forbrukerne.


Vedlegg:
NT 04 2010 - Helsepåstandsforordningen - en gledelig utsettelse av et helseskadelig regelverk?


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers