Informasjon fra NOKUT | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

20.12.2010
Informasjon fra NOKUT


NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

I 2011 er søknadsfristene for fagskoler 15. februar og 15. september.


NOKUT fører tilsyn med norsk fagskoleutdanning. Alle fagskoletilbud må tilfredsstille nasjonale kvalitetsstandarder. NOKUT godkjenner også institusjonenes interne system for kvalitetssikring.
http://www.nokut.no/no/Norsk-utdanning/Fagskole/

------------

NOKUT INVITERER TIL SØKERSEMINAR FOR FAGSKOLER
Torsdag 6. januar 2011 arrangerer NOKUT søkerseminar for tilbydere som søker om godkjenning av fagskoleutdanning. Seminaret er primært for dere som planlegger å søke innen førstkommende søknadsfrist som er 15. februar 2011.
http://www.nokut.no/no/NOKUTs-Kunnskapsbase/Andre-...

------------

PRESENTASJONER FRA NOKUT-KONFERANSEN 2010:
FAGKONFERANSE OM FAGSKOLEUTDANNING
Tema for konferansen: Fra tall til kunnskap
En sentral målsetting for årets fagskolekonferanse var å skape en felles forståelse av hva som er god rapportering på fagskoleområdet. Bedre statistikk vil være av stor nytte i kvalitetsarbeidet, både for fagskolene og for NOKUT. Det vil også være et viktig virkemiddel for synliggjøring av fagskolens rolle og betydning i det norske utdanningssystemet.

Presentasjoner og innlegg fra begge dagene finner du på http://www.nokut.no/no/NOKUTs-Kunnskapsbase/NOKUT-...

-----------

For ytterligere opplysninger, følg med på NOKUTs hjemmesider http://www.nokut.no/


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers