Inntrykk fra ICCMR 2010 | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

03.10.2010
Inntrykk fra ICCMR 2010

Foto: Solveig Johansson/NIFAB

ICCMR-konferansen i Tromsø 18.-21. mai i år ga et svært bredt perspektiv på helse og behandling av sykdom. Spennet var meget stort både når det gjaldt behandlingsmetoder, reiselengden for deltakerne og foredragenes relevans.


Av
Hilde Skauli
Fagsjef i Bransjerådet for Naturmidler
hilde.skauli@brn.no


Den 5. internasjonale kongressen om komplementær medisinsk forskning (ICCMR) ble holdt i Tromsø med NAFKAM som vertskap. Det krydde av folk med grønne skjerf eller grønne T-skjorter påtrykket ”Ask me” som gjorde det de kunne for at de mellom 550 og 600 gjestene fra alle verdenshjørner skulle få et hyggelig og lærerikt opphold. All ære til NAFKAM for den praktiske gjennomføringen av arrangementet! Direktør Vinjar Fønnebø ønsket velkommen og dedikerte konfereansen til NAFKAMs danske entusiast og bærebjelke Laila Launsø som døde i fjor.

Når jeg skal oppsummere inntrykkene fra en så stor konferanse må jeg ta utgangspunkt i de foredragene jeg hørte, de posterne jeg så, de sammendragene jeg leste og min opplevelse av hele arrangementet. Derfor blir vurderingen nødvendigvis subjektiv, mens noen nøkterne fakta står i en egen ramme.

CAM: PRØVER Å FINNE SEG SJÆL
Det første man undrer seg over er: Hva er egentlig CAM - et ord som ble brukt om absolutt alt fra yoga til urtemedisin? Det betyr jo ”komplementær og alternativ medisin”, men jeg ble forvirret av at ”CAM” ble brukt som sekkebegrep i mange av de amerikanske foredragene uten at jeg fikk vite om vedkommende snakket om akupunktur, homøopati eller kanskje en teskje tran? Overføringsverdien blir da ganske liten de ulike land i imellom, fordi det som regnes som ”komplementært” eller ”alternativt” varierer fra land til land. Hvor skal grensen settes? Ved vibrasjonsessenser? Tankeoverføring eller forbønn? Eller ved akupunktur på orkideer? Med alt det som omfavnes av CAM-begrepet øker utfordringene for å finne gode metoder for dokumentasjon som kan godtas av for eksempel helsevesenet og myndighetene.

KULTURFORSKJELLER
Det andre som påkalte min oppmerksomhet var at en stor del av deltakerne kom fra asiatiske land, men at dette ikke gjenspeilte seg i valget av inviterte foredragsholdere. To av de seks var fra USA, en fra UK, en fra Tyskland, en fra Norge og en fra Sverige. Allerede i starten fikk konferansen en vestlig dominans, mens land som Kina, Japan og Korea faktisk har brukt mange av behandlingsmetodene i noen tusen år. Betyr det at vi ikke har noe å lære av dem? De inviterte foredragene foregikk forøvrig kl. 8 om morgenen, og det harmonerte dårlig med sesjoner til langt på ettermiddag/kveld, arrangementer senere på kvelden, og et par netter med midnattssol og utepils på Skarven der viktige bekjentskap ble inngått.

Det er positivt med et forum som favner bredt både faglig og geografisk, men det oppstår også lett kulturforskjeller. De ga seg for eksempel utslag i foredrag av usynlige asiater (som ikke rakk opp bak laptopen på bordet med ”norsk” høyde), som fremførte foredraget på flytende engelsk, men som verken forsto spørsmål eller kunne besvare dem. De hadde nok hatt dugnad på skriving av foredrag og mange gjennomkjøringer hjemme, men språket sviktet på egen hånd. Særlig engelske foredragsholdere overså glatt at ikke alle deltakerne var fra De Britiske Øyer, og farten (de hadde jo bare 15 minutter!) gjorde at det ikke var bare asiater som falt av lasset. Men asiatene var best forberedt: For hver ny slide måtte man lukke øynene i minst 20 sekunder for ikke å bli snøblind resten av foredraget, for da fyrte de av sine lommekameraer med blitz. Det var ikke få som fotograferte hvert eneste slide som ble presentert for å ta dem med hjem til kolleger (og kanskje få det oversatt i ro og mak?). Jeg tilgav dem lett med tanke på deres lange og kostbare reiser for å være til stede, og skammet meg litt over vestlig arroganse. Kanskje blir det revansje på neste konferanse som arrangeres i Xengdu i Kina?


FOR MANGE FOREDRAG?
Det var mange foredragsholdere, kanskje for mange? Taletiden er vanligvis 20 minutter på slike konferanser. Her var de tilmålte 15 minuttene til hvert foredrag (inkludert eventuelt datatrøbbel) for knapt til å forklare både problemstilling, metode og konklusjoner. De fleste kom ikke lenger enn til metodene, som vi til gjengjeld fikk repetert til kjedsommelighet, og det ble lite tid til skikkelig oppsummering og spørsmål. Selv om jeg er over gjennomsnittlig interessert, overvar jeg (for) mange foredrag der jeg ikke skjønte hva folk hadde gjort og (ikke minst) hvorfor. Men mange av deltakerne hadde neppe fått delta uten å holde foredrag, så det rettferdiggjør til en viss grad antallet.

Postersesjonene var imponerende, og ble skiftet ut stadig vekk. Min morsomste opplevelse var en diskusjon om en rosenrotposter presentert av en taiwansk forsker som jobbet i England. Han hadde brukt år av sitt liv på denne planten, men hadde aldri sett den! Det avstedkom en ekskursjon til den botaniske hagen lenger nord på Tromsøya, ikke i midnattssol, men i isende nordavind og vannrett regn. Vi fant ingen skilt med rosenrot på, med derimot en vill plante som hadde vært gratispassasjer i et lass leirjord. Vi var glade for å ikke bli observert der vi krøp rundt og grov i våt leire, tygget blader og ble enige om at det måtte være en ekte Rhodiola rosea. Vi skjønte der og da at folk i nord nok har overlevd vårknipa ved å spise de C-vitaminrike bladene på rosenrot, som var store og saftige samtidig med de første museørene på bjørkene.


TRYLLING MED STATISTIKK
Mest påfallende var nok trangen til å gjøre CAM ”stueren” ved å omforme diffuse spørreundersøkelse til tallmateriale, konsekvent omtale dette som ”the data” og overrisle dem med sofistikerte statistiske analyser. For meg, som er realist og vant til talltriksing, ble dette litt ”keiserens nye klær”, som om man trodde dårlig definerte studier ved hjelp av statistikk på mirakuløst vis kunne frembringe gode forskningsresultater. Konklusjonene var da også (i den grad de rakk så langt) at det trengs nye statistiske metoder og ikke minst mer forskning.
Jeg forstår at disse metodene kanskje er nødvendige for å få midler til forskning, få resultatene publisert eller bli godtatt som seriøse forskere av det gode selskap. Men bringer det troverdigheten til komplementær medisin fremover?

Komplementær medisin er pr definisjon noe annet enn ortodoks medisin, og naturmidler noe annet enn legemidler. Vil man ikke alltid være underlegen hvis man forsøker å utsette dem for metoder og mål som er utviklet for legemidler og legevitenskap? Piet Hein sier: Den, hvis mål er lig’sågod, blir for alltid nummer to.

Det komplementær medisin trenger mest av alt er nye metoder for å måle virkningen. Hvis alle CAM-metoder skal være evidensbasert, slik som medisin og naturvitenskap, må man videreutvikle begrepet ”evidens”. I og med at alternative terapiformer ser HELE mennesket, kropp og sjel, tror jeg ikke man kommer utenom klientenes subjektive erfaringer; ikke bare økt fysisk helse, men også bedre psykisk helse og mestringsteknikker, særlig ved kronisk sykdom som var hovedtema på denne konferansen. Dersom komplementær medisin kan dyrke sin egenart vil den bli mer troverdig som et komplement til ortodoks medisin, og utøverne vil få større selvtillit.

Vi trenger imidlertid metoder for å teste komplekse kjemiske forbindelser som urtemedisin på genetisk og biokjemisk unike mennesker. Dette krever nye tilnærmingsmåter på tvers av fag som funksjonell medisin, biokjemi og signalanalyse for å få en forståelse for hvordan sunne prosesser kan stimuleres og helseskadelige prosesser dempes, samt nye metoder å måle effekten på. Biomarkører som brukes i ortodoks medisin er ikke tilstrekkelig for det store spekteret av substanser i naturmidler og mulige synergier mellom disse.

Forskere fra Tyskland bidro med nye tilnærminger til slike komplekse systemer, i første rekke Gudrun Ulrich-Merzenich og hennes kolleger fra en poliklinikk i Bonn. De viste pilotstudier med urtemedisin på cellelinjer utsatt for ulike typer vira og bakterier, og kunne visuelt dokumentere ekstraktenes evne til å opp- eller nedregulere gener som var essensielle for cellenes immunforsvar og andre forsvarssystemer.

Det trengs også dokumentasjon av CAMs samfunnsøkonomiske betydning. Både forskere ved London School of Economics og Andrew Weil påpekte mangelen på helseøkonomiske analyser og modeller som viser at CAM er effektiv i forebygging av spesielt livsstilssykdommene som vil undergraver de vestlige landenes helsebudsjetter i nær fremtid.

Vi må altså ikke bare stille spørsmålet: Hva er CAM? - men også hva betyr ”data” og ”evidens” i komplementær og alternativ medisin? Hvordan utvikle metoder som passer til det man faktisk ønsker å dokumentere? Og hvordan overbevise helsevesenet og myndighetene om at komplementær medisin gir en helseøkonomisk og samfunnsøkonomisk gevinst?

------------

ICCMR
International Congress on Complimentary Medicine Research

NAFKAM
Nasjonalt Forskningssenter Innen Komplementær og Alternativ Medisin - tilknyttet Universitetet i Tromsø (UiTø)

CAM
Complimentary and Alternative Medicine

Hovedtema for den 5. kongressen: Kronisk sykdom

550 - 600 deltakere fra 35 land, 400 forskere

Mer enn 150 påmeldte foredrag og 217 postere

4 - 5 parallelle sesjoner, mer enn 50 timer med foredrag

TEMA
Pediatri, kreft, hjerte/kar, fibromyalgi, diabetes, smerte, rygg- og nakkesmerter, kvinnehelse, mental helse, homøopati, akupunktur, kvalitativ forskning, plantemedisin, mekanismer, metoder, sikkerhet, økonomiske modeller, pasientperspektiver, behandlerperspektiver og meninger om CAM


Vedlegg:
NT 03/2010 - Inntrykk fra ICCMR2010


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers