Stopp EFSAs helsepåstandsforordning! | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

18.10.2010
Stopp EFSAs helsepåstandsforordning!

   
Foto: Hilde Skauli/BRN
Det vanskeligste spørsmålet som møter aktører i helsekostbransjen er hvordan effekten av naturmidler kan dokumenteres uten at de blir omklassifisert til legemidler. EU vil nå ved hjelp av matsikkerhetsorganet EFSA innføre nye regler for bruk av helsepåstander for kosttilskudd og matvarer. Det betyr i praksis at det blir ulovlig å fortelle forbrukerne hva et produkt virker for.


Av Hilde Skauli
Fagsjef i Bransjerådet for Naturmidler
hilde.skauli@brn.no

Kosttilskudd er i Norge definert som mat, og kommer inn under Mattilsynets myndighetsområde. Norge må følge EUs forskrifter og regelverk gjennom EØS-avtalen, og nytt regelverk implementeres ofte før Mattilsynet har forklart hvordan de nye forskriftene skal forstås. Mattilsynet har selv uttrykt at de mangler kompetanse på vurdering av dokumentasjon av dette, og de er svært fornøyde med det nye regelverket for helsepåstander som er på trappene fra EFSA (European Food Safety Authority).

HELSEPÅSTANDER FOR NATURMIDLER
Norge har fra før Syse-rapporten som har gitt oss muligheten til å bruke helsepåstander for kosttilskudd i en langt større grad enn andre land i Europa. For produsentene i helsekostbransjen vil det nye regelverket medføre store, om ikke uoverkommelige, utfordringer. Kort sagt kan man fortsett selge produkter, men man får ikke lov til å fortelle forbrukerne hva de virker for. EFSA-regelverket vil altså være et ekstra stort tilbakeskritt for Norge i og med at helsepåstander som er tillatt i Syse-rapporten nå blir ulovlige.

Da prosessen startet, uttrykte EFSA vilje til å bedømme helsepåstander ut fra en totalitet av evidens og tradisjon, og innta en pragmatisk holdning. Dette har forandret seg underveis; EFSA mottok 44 000 forslag til helsepåstander og ytterst få av dem vil bli godkjent. Resten anser EFSA som ikke dokumentert. Selv virkning av omega 3 på adferdsforstyrrelser hos barn regnes som ikke tilstrekkelig dokumentert, heller ikke helseeffekten av antioksidanter eller probiotika.

STRENGERE FOR NATURMIDLER ENN FOR LEGEMIDLER
EFSA har etter hvert underkjent tradisjonell bruk som kriterium og lagt seg på en linje som er enda mer restriktiv enn for innføring av nye legemidler. For det første skal det foreligge dokumentasjon av effekt på FRISKE mennesker, med den begrunnelsen om at kosttilskudd er mat og ikke medisin. Dette medfører at glukosamin og chondroitin er underkjent, fordi de tallrike studiene er utført på folk var plaget av artrose i kneleddet. Hvordan kan man dokumentere effekten på de som IKKE har leddplager? Da måtte man eventuelt gå inn i store befolkningsstudier som strekker seg over 20 - 30 år for å få målt en statistisk signifikant forebyggende effekt. Hvordan skal en produsent kunne bekoste noe slikt for naturmidler som ikke lar seg patentere?

For å vise hvor urimelig dette kan slå ut kan vi ta et eksempel: Plommer. På de fleste hoteller, sykehus og aldershjem finnes det svisker tilgjengelig for de som lider av treg mage. Sviskesaft anbefales også på helsestasjoner til småbarnsforeldre. En helsepåstand om at plommer fremmer en god fordøyelse anser EFSA som ikke dokumentert, i og med at det ikke finnes studier på mennesker som IKKE lider av treg mage eller forstoppelse!

EFSA stiller nå krav om at også naturmidler underlegges ”gullstandarden” for legemidler: Dobbelt randomiserte, placebo-kontrollerte studier, og altså på friske mennesker. I tillegg stiller de krav om at naturmidlet må vise ”conclusive” effekt, det vil si effekt på alle i forsøksgruppen. Legemidler slipper unna med noen få prosents effekt, for eksempel kreves det bare at 4 % av forsøkspersonene skal merke effekt av et legemiddel mot beinskjørhet. For en rekke andre legemidler som for eksempel antidepressiva, er den dokumenterte effekten marginalt større enn placebo.

STOPP EFSA-PROSESSEN!
Bransjerådet for Naturmidler (BRN) og tilsvarende organisasjoner i andre land arbeider nå for å få EU til å stoppe opp og tenke seg om. En europeisk helseallianse er blitt opprettet. Denne utarbeider for tiden en ”economic impact study” for å vise EU-kommisjonen hvilken innvirkning dette vil ha på hele helsekostbransjen, og ikke minst på de små og mellomstore bedriftene som EU ønsker å beskytte og hjelpe. Den Europeiske Organisasjonen EHPM, der BRN har en styreplass, har nylig sendt en formell klage til Ombudsmannen i EU.

BRN ønsker god sikkerhet for forbrukerne, men vi mener denne forordningen faktisk vil bidra til å øke innslaget av useriøse aktører og dermed virke negativt inn på forbrukersikkerheten. Det er vel i forbrukernes interesse å vite hva et naturprodukt kan virke for?


Vedlegg:
NT 03/2010 - Stopp EFSAs helsepåstandsforordning!


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers