Potenserte patogener kan vise seg å være svært effektive ved forebygging av alvorlige infeksjonssykdommer | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

16.09.2010
Potenserte patogener kan vise seg å være svært effektive ved forebygging av alvorlige infeksjonssykdommer

    
Det mest omfattende studium av et potensert middel som til dags dato er utført, fører oppsiktsvekkende bevis for at potenserte patogener kan bidra ved forebygging av leptospiroser.


Av
Svein Johannessen
Redaktør
redaksjon@nnh.no

Leptospiroser en gruppe av infeksjonssykdommer som skyldes spiroketer (spiralformede bakterier av slekten Leptospira), og som forekommer spesielt hyppig i tropiske strøk i perioder med mye regn. Spiroketene finnes i mange varianter hos dyr, spesielt rotter, kyr og hunder. Særlig brunrotte (Rattus norvegicus), er hovedvert. Mennesker kan bli smittet ved overføring av bakterien fra vann og våt jord forurenset med infisert dyreurin. Etter inntak av infisert mat eller inntrengning via sår i huden, vil bakterien spre seg med blodstrømmen og til slutt samle seg i nyrene.

På Cuba blir leptospiroser nøye overvåket av et nasjonalt overvåkningsprogram. Hyppigheten av infeksjonstilfeller øker i takt med perioder med mye regn og påfølgende flom. Som følge av en stadig økende epidemi i 2007 og med kun tilstrekkelige mengder vaksine for 15.000 personer i høyrisikogrupper, bestemte den cubanske regjeringen seg for å behandle alle over ett år i den angjeldende regionen med høye potenser av den deaktiverte organismen som forårsaket infeksjonene. Potensene ble produsert av det nasjonale cubanske vaksineinstituttet.

Det potenserte midlet ble gitt til 2,3 millioner mennesker i de mest utsatte provinsene. I løpet av få uker sank antallet fra de forespeilte 38 tilfeller til 4 tilfeller pr. 100.000 mennesker pr. uke. Antall forespeilte tilfeller var basert på historiske tall for nøyaktig den samme perioden tidligere år. I de resterende provinsene, hvor 8,8 millioner mennesker ikke fikk det potenserte patogenet, stemte antall tilfeller med de forespeilte tallene.

Effekten av potensert patogen som profylaktisk behandling ser i tillegg ut til ikke bare å ha en kortvarig, akutt effekt. I følge studien kan det se ut til at det også har en lengre virkning. Året etter (i 2008) var antall infeksjonstilfeller i den samme regionen redusert med 84 % av det historiske materialet, mens antall tilfeller i de ubehandlete regionene steg med 22 % i samme periode.

Som en følge av den publiserte studien 'Large-scale application of highly-diluted bacteria for Leptospirosis epidemic control' har blant annet dr. Sata Eames, leder av Faculty of Homeopathy i USA kommet med følgende uttalelse: ”Infeksjonssykdommer er fremdeles menneskehetens bane, spesielt i utviklingsland. Alt som kan vise seg å redusere hyppigheten av en potensielt dødelig infeksjon, må tas på alvor og bli grundigere undersøkt, spesielt når det profylaktiske midlet kan bli produsert og levert i løpet av kort tid.”

Selv om den profylaktiske behandlingen i denne undersøkelsen bygger på isopatiske og ikke homøopatiske prinsipper, er det gledelig for oss homøopater å se en moderne bruk av Hahnemanns egen fremgangsmåte for fremstilling av legemidler, i tillegg innenfor et område han selv mente homøopatien ville ha store fortrinn - nemlig som forebyggende tiltak og behandling ved store epidemier (jfr. ”De kroniske sykdommene - deres særegne natur og homøopatiske kur”, 1828).

Dersom videre undersøkelser bekrefter denne studien fra Cuba, kan effekten av potenserte midler vise seg å ha et enormt helsemessig potensiale som generelt forebyggende tiltak ved infeksjonssykdommer - for ikke å snakke om de økonomiske og sosialpolitiske sidene av en slik løsning..!

------------

Kilder:
U.S. National Library of Mediicine http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20674839
Medical News TODAY http://www.medicalnewstoday.com/articles/197128.ph...


Vedlegg:
NT 03/2010 - Potenserte patogener ved forebygging av infeksjoner


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers