Hvorfor er det smart å legge vekt på egen følelsesmessige utvikling i forhold til terapeutrollen? | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

16.09.2010
Hvorfor er det smart å legge vekt på egen følelsesmessige utvikling i forhold til terapeutrollen?

   
Eva Svarverud
Ernæringsterapeut DET
Som terapeut mottar man ofte følelsesmessig informasjon fra klienten. Klienten kan 'lesse av' på deg uten at du direkte er klar over det. Det er derfor viktig og interessant å få en innsikt i egen tiltrekningskraft til det emosjonelle aspektet.


Av
Eva Svarverud
Ernæringsterapeut DET
eva_svarverud@hotmail.com

MEDFØLELSE KONTRA MEDLIDELSE
Som terapeut mottar man ofte også følelsesmessig informasjon fra klienten. Det kan komme i form av at klienten tydelig og klart forteller om følelsesmessige ting, men det kan også forekomme mer subtilt. Klienten kan ”lesse” av på deg uten at du direkte er klar over det. I tillegg kommer alt det som andre mer eller mindre tilfeldig ”lesser av” på deg i hverdagen (kanskje har du en annen jobb ved siden av der du har med mennesker å gjøre, men det kan også skje innenfor din nærmeste krets familie og venner). Det er jo en grunn til at du har valgt en rolle og et yrke som går ut på å hjelpe andre mennesker, og det kan være interessant å få en innsikt i din egen tiltrekningskraft til det emosjonelle aspektet. I tillegg er det viktig å vite at man er medfølende og ikke medlidende. Det virker nemlig inn på din egen biokjemi.

Se videoklipp og publiserte artikler av professor Richard Davidson (University of Wisconsin-Madison), som har sin Ph.D. in Personality, Psychopathology and Psychophysiology fra Harvard University i 1976.
http://www.google.no/search?q=Richard+Davidson&hl=...

GLEDE OG HVILE I ARBEIDET
Selv i den mest spennende jobbsituasjon kan hvem som helst risikere å bli utbrent hvis det ikke er balanse i det man gjør og man selv får påfyll nok, og at man har muligheten til ”å lesse av” et annet sted. Gledesfølelsen kommer ikke alltid av seg selv, og den henger heller ikke nødvendigvis sammen med hvor mange penger man tjener. Derimot har flere funnet ut (jfr. professor Richard Davidson) at gledesfølelsen henger sammen med å forstå meningen med det man gjør og det å være engasjert. Og det å arbeide med meningen med det man gjør, kan ofte være en stor inspirasjon fordi kanskje nettopp den økonomiske situasjonen man kommer i når man skal starte for seg selv, kan medføre en stress-situasjon. Det kan da være ekstra godt å ha verktøy til å håndtere den følelsesmessige siden av stress. Det å kunne hvile i seg selv og finne hvile i arbeidssituasjonen, kan være avgjørende for hvor godt du har det om 10 - 20 år (for ikke å snakke om når du nærmer deg de 90!).

ET SUKSESSKRITERIUM
Noe av det jeg synes mangler innen det konvensjonelle helsevesen, er nettopp å ta menneskers følelsesmessige side på alvor. Vi vet det jo: Besøker man en vanlig lege, får man kanskje 10 - 20 minutter av hans/hennes tid og lite oppmerksomhet. Den går som regel til datamaskinen. Og det er jo nettopp det som gir oss alternative terapeuter et enormt fortrinn: Vi kan lære noe om både den fysiske og den psykiske delen, og vi kan selv bestemme hvor mye tid vi vil sette av til hver klient og hvordan vi vil ta dem i mot. Fordelen ved selv å arbeide seg gjennom de følelsesmessige lagene, er at både vi selv og klienten får nytte av det. På mange måter kan man si at vi både er ”instrumentet” og at vi spiller på det. Resultatene kan henge sammen med hvor dyp klangbunnen i vårt eget ”instrument” er. En annen måte å si dette på, er at det henger sammen med egen grad av modenhet og kanskje til og med mot til å se på sine egne følelsesmessige aspekter. For er det ikke også sånn at de som har mest bruk for å gå i dybden av egne følelser, ofte møter den største motstanden? Bare det å kunne gjenkjenne dette hos klienten, vil være et suksesskriterium. Det gjelder jo å finne ut hvor det største potensialet til bedring ligger hos kunden.

KVALITET
Det kanskje aller viktigste budskapet du kan gi til dine kunder/klienter, er at du kan veilede. Men uansett veiledning, er det de selv som for eksempel skal legge om på innkjøp og matvaner og takle følelsene omkring det. De fleste ernæringsterapeuter vil kunne være enig med meg i at det er lettere å være en god veileder hvis man selv spiser ut i fra hva man gir råd om, altså kan det være en tilsvarende sammenheng mellom hvor mange av dine egne følelsesmessige aspekter du har arbeidet med og hvor langt din klient våger å gå!

Uansett terapiform er det vanskelig å veilede og nå et behandlingsmål hvis ikke vi terapeuter fordyper oss i faget, går inn i det og selv prøver det ut. Som eksempel kan nevnes at Reiki-kursene, i alle fall på 1990-tallet, varierte fra at man kunne bli Reiki Mester på en helg eller to, til at Reiki-utdannelsen/-innvielsen gikk over flere år, der man selv jevnlig gikk i terapi hos en Reiki Mester.

En stor hindring i kundens totale resultatopplevelse kan nettopp ligge i det følelsesmessige aspektet. Han eller hun vet hvordan det er best å spise, men fristelsen kan likevel være stor når man går forbi en baker eller er sammen med andre mennesker som ikke arbeider aktivt med sin kost. Derfor er det smart at du har arbeidet deg gjennom ditt eget følelsesmessige materiale. Jeg tror det er et aspekt man aldri blir helt ferdig med. Hvor dypt man vil gå, bestemmer man jo selv. Viktig: Når du arbeider med selvutvikling, er det du selv som bestemmer hvor mye som skal bearbeides (eller komme opp). De aller fleste metoder i vår bransje i dag tar avstand fra ”graving” i gamle sår. Det er absolutt mulig å få dem behandlet på andre måter, for eksempel gjennom kinesiologi og healing. Men hvis man ikke lytter til kroppens signaler når det gjelder gamle sår, kan man ende opp med et følelsesmessig krasj.

HVORDAN LYTTER MAN TIL KROPPENS SIGNALER OM DE FØLELSESMESSIGE ASPEKTENE?
Her vil jeg nevne to bøker og to metoder:

Bøker:
* Solveig Bøhle: Når kroppen husker det du vil glemme http://www.oa.no/kultur/nye_boeker/article3805850....

* John Bradshaw: Familiehemmeligheter (det du ikke vet har du vondt av)
http://www.creativegrowth.com/johnres.htm

Metoder:
* Tegn din livslinje. Få med deg viktige hendelser både av fysisk og psykisk karakter. DET ER BEST Å GJØRE DETTE NÅR MAN ALLEREDE ER INNE I EN PROSESS I ET TRYGT MIJLØ.
* ”Orders of Love” av Bert Hellinger http://en.wikipedia.org/wiki/Bert_Hellinger
* Jeg har valgt å finne ulike type nettsider (fra sider som selger bøker, til Wikipedia) for å vise hvor bredt man kan søke for å finne stoff om tema kropp og følelser.

MENNESKEKUNNSKAP
Min utdannelse har jeg fått ved Center for Ernæring og Terapi i København. Ved den utdannelsesinstitusjonen legges det veldig stor vekt på MENNESKEKUNNSKAP. Du kan gå inn og lytte til Karen Kaae ved å klikke på Hør mere om Menneskekundskab på følgende link http://www.cetcenter.dk/partnere/uddannelsen

Jeg anbefaler på det varmeste at du starter en parallell-prosess med dine studier og din behandlerrolle. I tillegg til de terapiformer jeg allerede har nevnt, vil jeg peke på: Bachs-remediene, rosenterapi, kvantemedisin og homøopati (den følelsesmessige delen), fordypelse (”kerneterapi” eller Reisen - Brandon Bays).


Vedlegg:
NT 03/2010 - Terapeutens følelsesmessige utvikling


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers