Feilinformasjon om moms og registeret for alternative behandlere | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

29.09.2010
Feilinformasjon om moms og registeret for alternative behandlere

    
NNH har i den siste tida fått mange spørsmål vedrørande moms og registeret for alternative behandlarar i Brønnøysund. Spørsmåla har variert frå om ein må ta kurs i VEKS-fag for å bli registrert eller om titlar/fag som NNH ikkje har søkt godkjenning for, diskvalifiserar når det gjeld momsfritak i dette faget. Terapeutane har fått varierte svar frå ulike aktørar, noko som skapar forvirring.


Rett tolking av regelverket er slik: Om du er registrert gjennom NNH i ein eller fleire terapiformer, har du også momsfritak for andre terapiformer som er definert som helserelatert, sjølv om NNH ikkje har søkt godkjenning for desse. Døme: Om du er registert med soneterapi gjennom NNH, vil du også vera momsfri om du t.d. nyttar tankefeltterapi i din praksis.

Jfr. Finansdepartementets forskrift av 9. desember 2008 om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 682 (nr. 119) om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/bre...

Ta kontakt med NNH kontoret på tlf. 21 01 37 00 eller e-post post@nnh.no om du er i tvil og har spørsmål vedrørande regelverket.


Helsing
John Petter Lindeland
Leiar NNH

Sigrun Kirkeberg
Generalsekretær


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers