IFHs massasjeutdanning godkjent som fagskoleutdanning | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

14.09.2010
IFHs massasjeutdanning godkjent som fagskoleutdanning

   
Foto: IFH
Etterspørselen etter godkjente massører har økt kraftig de siste årene. Det er derfor gledelig at NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) nå har gjort vedtak om at Institutt for helhetsmedisins studieretning i klassisk massasje/massasjeterapi i august i år ble offentlig godkjent som fagskoleutdanning i massasjeterapi.


Av
Svein Johannessen
redaktør
redaksjon@nnh.no

IFH er dermed den eneste skolen i Norge med to godkjente fagskoletilbud innen kroppsterapi. Sommeren 2008 fikk de godkjenning for sin fagskoleutdanning i soneterapi (se Naturterapeuten nr. 3/2008). Godkjenninga av massasjeterapi som fagskoleutdanning er en ny milepæl for denne godt etablerte utdanningsinstitusjonen som ble etablert i 1982, og som i dag tilbyr undervisning både i Oslo og Bergen.

IFH har siden begynnelsen av 90-tallet tilbudt ettårig utdanning i klassisk massasje, godkjent av Norges Massasjeforbund. Som en av flere skoler sitter IFH sammen med Norges Massasjeforbund i Norsk Bransjeråd for massasje. Bransjerådet har i løpet av høsten 2009/vinteren 2010 utarbeidet en nasjonal fagplan for utdanning til massasjeterapeut. Det er denne fagplanen som er lagt til grunn når skolen har utarbeidet sin egen studieplan.

En fagskoleutdanning er en kort, yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Nåløyet for å få godkjent sin fagskoleutdanning hos NOKUT er trangt. I følge IFH har det vært en omfattende prosess å få søknad og godkjenningen på plass. Skolens system for kvalitetssikring, styringsordning og reglement skal holde mål, og studieplanene skal godkjennes av en sakkyndig komité. Nytt av året er blant annet at studieplanen også må inneholde VEKSfagene - Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære. I tillegg krever NOKUT at helseutdanningsinstitusjoner har ekstern praksis i tillegg til praksis på skolen.

- Som sist, da vi søkte om godkjenning av fagskoleutdanning i soneterapi, har prosessen med søknaden også denne gangen vært lærerik, og kommunikasjonen med NOKUT har absolutt vært med på å heve kvaliteten på vårt utdanningstilbud. Nå gleder vi oss bare over resultatet og ser fram til å kunne tilby våre studenter en kvalitativ utdanning som gjør dem skikket og trygge til å praktisere yrket sitt, sier Karin Ingebrigtsen, en svært fornøyd daglig leder på IFH.


Vedlegg:
NT 03/2010 - IFH med godkjent massasjeutdanning


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers