Fra enkeltmannsforetak til NUF | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

27.06.2010
Fra enkeltmannsforetak til NUF

   
Trine Sveia
Akupunktør MNNH reg.
- Det var en bekjent av meg som først begynte å spørre meg om det ikke hadde vært en ide å endre driftsform fra enkeltmannsforetak til NUF. Jeg hadde mange innvendinger til den tanken, men for det meste var det en hindring i det at dette var noe nytt jeg måtte sette meg inn i, noe jeg ikke visste noe om, og så gikk jo ting greit som det var. Men, da min kollega havnet i en ulykke og ble liggende på sykehus en god stund, begynte jeg å kikke på dette igjen.


Av
Trine Sveia
Akupunktør MNNH reg.
trine1sveia@hotmail.com

Min kollega hadde ingen tilleggsforsikring fra trygdeverket, men hadde betalt sin vanlige skatt som selvstendig næringsdrivende. Allikevel fikk hun avslag på all søknad om sykepenger. Jeg hadde hele tiden trodd at hun, og i et annet tilfelle jeg selv, i alle fall ville hatt krav på 65 % av lønn etter 16 dager.

Burde jeg ikke i alle fall se på dette med NUF? For å stifte et A/S var ikke tenkelig, og 100 000,- i egenkapital ble litt mye.

Igjen snakket jeg med min bekjente, som hadde drevet bedrifter av forskjellige typer i lengre tid. Jeg leste om NUF på internett, og bestemte meg for at dette kunne, om ikke annet, gi meg en helt annen trygghet som lønnsmottaker enn den jeg hadde som selvstendig næringsdrivende hvis uhellet skulle være ute.

I dag er det ca 1 år siden jeg endret driftsform. Flere av mine kollegaer har spurt meg om mine erfaringer i løpet av tiden som har gått. Kanskje er også du en av disse som vil vite mer om hva NUF er.

Les hele artikkelen på http://www.nnh.no/vedlegg/594.pdf


FAKTA OM NUF
De seneste årene har NUF blitt en svært populær selskapsform. I 2009 ble det etablert nesten like mange NUF som enkeltpersonforetak.

NUF er i utgangspunktet en forkortelse for Norskregistrert Utenlandsk Foretak, men det vi i dag forbinder med begrepet NUF, er normalt engelske aksjeselskap (limitedselskap) med en norsk filial. Denne konstruksjonen er ekstremt populær på grunn av lave kapitalkrav og en enkel stiftelsesprosess. Slike selskaper er også beskyttet av den såkalte etableringsfriheten innenfor EU/EØS.

Siden disse NUF er aksjeselskap i England, vil de i Norge ha samme rettigheter som et norsk AS. Det innebærer blant annet at eiernes ansvar er begrenset dersom selskapet skulle gå konkurs. Driver du derimot din virksomhet som et enkeltpersonforetak, har du fullt personlig ansvar for eventuelle forpliktelser som virksomheten pådrar seg. NUF og AS er også selvstendige rettssubjekt og du kan derfor ansette deg selv i selskapet. Dermed oppnår du samme sosiale rettigheter som andre ansatte, men samtidig påføres du en ekstra kostnad gjennom arbeidsgiveravgiften.

Enkeltpersonforetak betaler ikke arbeidsgiveravgift, men vil normalt ha en høyere trygdeavgift - og du må kjøpe private eller offentlige forsikringer for å få samme sosiale rettigheter som vanlige ansatte.

NUF etableres normal gjennom en etableringsekspert med NUF som spesiale. De vil normalt sørge for registreringen i England og alle dokumenter som er nødvendige for registrering i Brønnøysundregistrene, inkludert norske oversettelser av stiftelsesdokumentene. Les gjennom disse, signer og send til Foretaksregisteret. Du vil da bli tildelt et norsk organisasjonsnummer og en ”firmaattest” for ditt NUF. Kostnaden ved registrering i Foretaksregisteret er i dag kr 2.500,- for NUF.

Søk mer informasjon på internett med søkeord NUF.


Vedlegg:
NT 02 2010 - Fra enkeltmannsforetak til NUF


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers