Provoserende toll-tull | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

27.06.2010
Provoserende toll-tull

    
Torleiv Holst, daglig leder i
Norges NaturmedisnSentral
- Kampen for homøopatiske og antroposofiske medisiner tar en ny vending. I tillegg til nye krav om strenge og dyre registreringskrav, må vi nå også sloss mot Tollvesenet som plutselig fant på at medisinene ikke lenger skulle innføres som legemidler, men derimot som sukker og vann. Dette høres i utgangspunktet kanskje relativt uskyldig og uproblematisk ut, men i tillegg til at det får det alvorlige konsekvenser, er det også svært urettferdig. Det sier Torleiv Holst, daglig leder i NNS


Av
Svein Johannessen
redaktør
redaksjon@nnh.no

DYRERE MEDISINER
Norges NaturmedisinSentral har i ca 1,5 år hatt en konflikt med Tollvesenet vedrørende klassifisering av homøopatiske og antroposofiske medisiner. Tollvesenet har besluttet at disse medisinene ikke lengre skal klassifiseres som legemidler ved innførsel til landet.

- De nye tolltariffene fører først og fremst til at medisinene vil bli dyrere. Vi må betale importavgift på produktene som inneholder sukker eller alkohol. Spesielt alkoholavgiften er betydelig. Så skal alle medisinene ha eget tolltariffnummer. I og med at vi har et stort antall varianter, vil dette medføre enormt merarbeid både for NNS og leverandørene i EU, noe som igjen betyr høyere kostnader. Alle sukkerpiller og granulater vil få råvaretoll. Denne kan vi riktignok søke om å slippe, men det må søkes på hvert enkelt produkt. Igjen mer arbeid og dyrere medisiner. I tillegg vil det kunne medføre at pasientene må vente lengre på sin medisin. Vi regner med at vi skal kunne levere like bredt utvalg som i dag, men det kan være at ting vil ta litt lengre tid, sier Holst.

FORNUFTSSTRIDIG, PROVOSERENDE OG URETTFERDIG
Torleiv Holst mener at Tollvesenet tar feil, og får støtte av både Statens legemiddelverk og advokater. NNS har derfor klaget på beslutningen til Toll og avgiftsdirektoratet, uten at klagen er tatt til følge.

- Tollvesenet er ikke villig til å lytte til verken fornuft eller sine egne paragrafer for den saks skyld, sier han.

De homøopatiske og antroposofiske medisinene er klassifisert som legemidler både i EU og i Norge. Likevel mener Tollvesenet at de skal klassifiseres som sukker og alkohol i det øyeblikket de passerer den norske grensen, men når de så først er kommet inn i Norge, er de plutselig legemidler igjen.

- Og da må vi betale legemiddelavgift på produktene. Først sukkeravgift og så legemiddelavgift!! Forstå det den som kan, sier en noe oppgitt Holst.

Norges NaturmedisinSentral mener produktene faller 100 % inn under tolltariff 30.04 (legemidler) der det står: ”Legemidler (unntatt varer som hører under posisjon 30.02, 30.05 eller 30.06) som består av blandede eller ublandede produkter for terapeutisk eller profylaktisk bruk (herunder produkter impregnert med legemidler beregnet til opptak gjennom huden), i doser eller i former eller pakninger for detaljsalg.”
I sitt svar på klagen skriver Toll og avgiftsdirektoratet: ”Det er et absolutt krav i teksten til posisjon 30.04 at legemidlene skal være til profylaktisk eller terapeutisk bruk. Skal de være til slik bruk, er det implisitt at det må kunne dokumenteres /påvises at legemidlene har en effekt og således er spesielt egnet til slik bruk”.

Tollvesenet påstår altså at homøopatiske og antroposofiske medisiner ikke virker - at det ikke finnes noe forskning som bekrefter dette - og tar sin beslutning på denne bakgrunn.

- Dette er rett og slett provoserende! I tillegg til at det skurrer rent juridisk, velger Tollvesenet å overse Statens Legemiddelverk.

HVA NÅ?
I følge Torleiv Holst kan NNS klage saken inn for Sivilombudsmannen, eller de kan gå til retten og saksøke Tollvesenet. Juridiske rådgivere mener NNS har en meget god sak, men at en sak mot myndighetene kan trekke ut i tid og at man aldri kan være sikkert på hva utfallet blir. Dersom NNS velger å gå til sak, vil dette også bli fulgt opp med spørsmål i Stortingets spørretime og føre til større dekning i media.

- Vi føler at det er riktig å saksøke Tollvesenet, men synes belastningen og risikoen er for stor å bære for oss alene. Frem til nå har vi selv dekket alle kostnader for merarbeid og juridisk assistanse. Første runde i rettsvesenet er stipulert til ca. 200 000.- Derfor arbeider vi med å finne løsninger på økonomisk og annen støtte i samarbeid med aktuelle organisasjoner og andre interessenter. Kanskje finnes det fond for slikt? Er det mulig å se for seg en form for kampanje eller en ”kronerulling” blant pasienter og andre støttespillere?

Avslutningsvis uttrykker Holst frustrasjon over at man skal behøve å bruke tid, penger og krefter på slikt som dette, men understreker at saken er såpass viktig - ikke bare i forhold til det praktiske, men også prinsipielt, moralsk og juridisk - at NNS ønsker å forsette kampen.


Vedlegg:
NT 02 2010 - Provoserende toll-tull


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers