Se opp for farlige legemiddelkombinasjoner | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

19.05.2010
Se opp for farlige legemiddelkombinasjoner


[NewsWire:] Kombinasjoner av helt vanlige medisiner kan gi alvorlige skader. Apotekene fanger opp mange pasienter i faresonen, men vil gjerne forbedre sikkerheten ytterligere.


Av
Ulf-Arvid Mejlænder
ulf-arvid@newswire.no


- Mange er ikke klar over hvor farlig det kan være å blande medisiner. Dette fører hvert år til et høyt antall bivirkningsskader og i noen tilfeller dødsfall, sier farmasøyt Hilde Ariansen i Apotekforeningen.

En svært farlig kombinasjon er for eksempel når det blodfortynnende legemiddelet Marevan brukes samtidig med reseptfrie smertestillende tabletter som inneholder ibuprofen (Ibux), naproksen (Naproxen) eller acetylsalisylsyre (Dispril). Det forsterker blødningsfaren, ifølge Apotekforeningen.

- Det samme gjelder Marevan brukt sammen med omega-3 kapsler, tran eller det hostedempende middelet Noskapin. Dette er uheldige kombinasjoner som ikke har vært kjent så lenge, sier Ariansen.

Hennes råd er å spørre lege eller farmasøyt på apoteket om kombinasjon av legemidler. Det gjelder også kombinasjoner som omfatter naturlegemidler, vitaminer og kosttilskudd. For dem som bruker blodfortynnende midler er dette spesielt viktig.

- Noen kombinasjoner fører også til at effekten av legemidlene reduseres. Det gjelder for eksempel en del legemidler mot benskjørhet hvis pasienten samtidig tar kalsiumtabletter. Man bør vente 2-3 timer før man tar kalsiumtablettene, sier Hilde Ariansen.


NATURMIDLER
Også en del kombinasjoner som involverer naturmidler kan være svært skadelige.

- Johannesurt og p-piller kan både gi blødninger og øke risikoen for uønsket graviditet. Urtemiddelet kan også svekke virkningen av medisiner mot epilepsi, sier Hilde Ariansen.

Apotekenes datasystemer fanger opp uheldige kombinasjoner når det dreier seg om reseptbelagte legemidler og når alt kjøpes på ett sted.

- Verre er det når pasienten benytter flere apotek eller bruker reseptfrie medisiner og naturmidler sammen med reseptmedisinen. Da får vi ingen automatisk oversikt, men vi fanger opp mange situasjoner i samtalene ved apotekskranken, sier Ariansen.


SAMTALETILBUD
Et tilbud om mer grundige samtaler om pasientenes legemiddelbruk kunne avdekket farlige eller uheldige kombinasjoner mer systematisk, mener apotekbransjen.

- Undersøkelser viser at om lag halvparten av befolkningen ville takke ja til slike samtaler, og prøveordninger i liten skala har vært svært vellykket. Men hvis dette skal bli et fast tilbud i apotekene må en finansieringsløsning på plass. Staten må bidra økonomisk, på samme måte som for andre offentlige helsetilbud, sier Hilde Ariansen.

En slik legemiddelsamtale skjer på tomannshånd mellom farmasøyt og legemiddelbruker, og tar inntil 30 minutter, ifølge apoteker Mathias Rasch-Halvorsen ved Røyken apotek.

Han har selv gjennomført en rekke slike samtaler, og deltok for en tid siden i et utviklingsprosjekt for å prøve ut tilbudet.


MANGE SPØRSMÅL
- Pasientene opplevde det helt klart som nyttig. De kom med en oversikt over alt de brukte, og hadde masse spørsmål. I noen tilfeller var det legen deres som tok initiativet, for å kvalitetssikre medisinbruken hos en farmasøyt, sier Rasch-Halvorsen.

Både leger og farmasøyter sender meldinger om tilfeller av bivirkninger til Statens legemiddelverk. I fjor ble det sendt 2914 slike meldinger. 46 prosent av disse var alvorlige. Antall meldte dødsfall var 127.

- De fleste dødsfallene knyttet seg til behandling med blodfortynnende legemidler. Bivirkningsrapporten er en god illustrasjon på at behovet for å kvalitetssikre legemiddelbruken er stort, sier Hilde Ariansen i Apotekforeningen.

------------

Se også
Bransjerådet for Naturmidler [06.05.2010]
MAREVAN OG OMEGA-3 GIR ØKT BLØDNINGSRISIKO
http://www.brn.no/wsp/brn/webon.cgi?func=show&tabl...


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers