Historien om et grønt initiativ som falt i god jord | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

24.03.2010
Historien om et grønt initiativ som falt i god jord

   
Helseterapeut
Berit Strøm Grevstad
Eller: Starten på begynnelsen til hvordan Ski i fremtiden kan komme til å bli en foregangskommune når det gjelder alternativ eldreomsorg.


Av
helseterapeut Berit Strøm Grevstad
grevstadhelse@online.no
Representant for Ski Venstre i Ski kommunes Utvalg for Tjenesteutvikling


JEG ER INGEN POLITIKER, MEN...
…for fire år siden ble jeg med i styret i Ski Venstre. Etter hvert fikk jeg igjennom at Ski Venstre skulle arbeide for å integrere naturmedisin i kommunal helsetjeneste. Jeg visste ikke da at det var jeg som skulle få jobben med å forsøke å gjennomføre denne programerklæringen. Men for to år siden sa jeg ja til å sitte i Ski kommunes Utvalg for Tjenesteytelser som kommunal representant for Venstre. På det første møtet jeg deltok i, spurte jeg daværende leder for helsesektoren i kommunen om man noen gang hadde vurdert noen form for naturmedisin eller naturterapi som mulig behandlingsalternativ i den kommunale helsetjenesten. Det hadde man aldri tenkt på, innrømmet han.

JEG DRISTER MEG TIL Å FORESLÅ DET UTENKELIGE...
På et av de følgende møtene i Utvalget for Tjenesteytelser fremmet jeg derfor like godt forslag om at kommuneadministrasjonen skulle vurdere mulighetene for å innføre aromaterapi og massasje som behandlingstilbud for kommunens sykehjemspasienter. Jeg begrunnet forslaget med forskning fra blant annet England, som har vist at eldre sykehjemspasienter ikke bare sover bedre, men også trenger mindre medisiner, får bedre matlyst og blir mindre deprimerte når de får slik behandling. Etter en del diskusjon frem og tilbake ble forslaget - tro det eller ei - enstemmig vedtatt i utvalget.

NOEN UKER SENERE BLE JEG OPPRINGT...
… av kommuneadministrasjonens kvalitetsrådgiver, som ba meg legge frem forskningen jeg hadde vist til. Dermed satte jeg meg ned og søkte på nettet. Og ble sittende med min metaforskning (= å forske på allerede eksisterende forskning) i hvert ledige øyeblikk i dagevis. Jeg fant nemlig etter hvert frem til en mengde høyst relevant forskning der ute i nettverket.
Etter tre uker kunne jeg legge frem en mappe full av dokumentasjon fra store deler av verden på hvor effektivt massasje, soneterapi, terapeutisk berøring og aromaterapi virker på eldre og syke mennesker.

ADMINISTRASJONEN HAR MØTER OG STUDERER MAPPA MI...
Kommuneadministrasjonens helsesektor hadde flere møter hvor mitt forslag og min mappe inngikk som del av grunnlagsmaterialet for planlegging og utforming av Skis nye sykehjem. Og under over alle undere: Nylig la rådmannen frem et unikt forslag om å utstyre det nye sykehjemmet, som skal fordeles på korttids- og langtidsplasser, med en egen grønn paviljong, hvor ikke bare sykehjemmets beboere, men også kommunens friske pensjonister skulle kunne benytte seg av et moderne varmtvannsbasseng og egen avdeling for massasje og annen naturterapeutisk behandling. Paviljongen skulle videre romme møtelokaler hvor det blant annet kunne holdes foredrag om helse og kosthold, vises film osv. Man regnet med, sto det i forslaget, at en slik avdeling på lengre sikt ville kunne forebygge et vesentlig antall innleggelser og dermed faktisk betale seg selv og vel så det, på få år. Det hadde man faktisk innhentet bakgrunnstall for å hevde.

VISST SKJER DET UNDERE:
Forslaget ble vedtatt i Skis kommunestyre!
Så om få år kan Skis seniorer nyte sin massasje og samles til foredrag om helse i egen grønn, moderne og innbydende paviljong - og ta et velgjørende luksusbad i varmvannsbassenget etterpå. Artig å tenke på at dette vil bli virkelighet bare fordi jeg tok et initiativ. Må innrømme at det føles veldig godt å ha bidratt til at de eldre i min kommune en gang i fremtiden både vil få verdifull inspirasjon og større muligheter til å ta vare på egen helse - ved hjelp av naturmetoder. At rådmannen og hans medarbeidere raskt innså at denne type investeringer kan bety innsparinger i det kommunale budsjettet på lengre sikt, vitner om åpenhet for nye løsninger. Personlig tror jeg Ski gjennom dette prosjektet kan bli en foregangskommune for en sunnere og grønnere eldreomsorg. For slike helsefremmende tiltak vil sannsynligvis vise seg å bli uhyre smittsomme…

KANSKJE DU OGSÅ KAN GJØRE NOE SÅNT? DU KAN GODT FÅ LÅNE MAPPA MI...
Mappen med forskning har jeg fått tilbake, og hvis noen kunne tenke seg å få bruk for den, er det fullt mulig å få kopiert innholdet. Interesserte kan kontakte meg på grevstadhelse@online.no


Vedlegg:
NT 1 2010 - Grønt initiativ i Ski kommune


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers