Med fokus på sikrere bruk av urtebaserte kosttilskudd | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

19.02.2010
Med fokus på sikrere bruk av urtebaserte kosttilskudd

Foto: Layton Findlater

Urter har til alle tider vært en naturlig del av kostholdet og folkemedisinen, men dessverre er det også en økning i uheldig bruk. I en pressemelding advarer myndighetene mot ukritisk bruk og uforsvarlig oppbevaring av urtebaserte kosttilskudd og mener økt kunnskap blant forbrukere er viktig for sikker bruk.


Tall fra Bransjerådet for naturmidler (BRN) viser at markedet har vokst gjennom mange år, og at bruken er stadig økende. I følge Mattilsynet, Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS) og Giftinformasjonen finnes dessverre mange eksempler på at produkter har gitt alvorlige bivirkninger og akutte forgiftninger, blant annet ved at de motvirker eller fører til for høye nivåer av andre samtidig brukte legemidler.

I en kommentar på sine internettsider påpeker Bransjerådet for naturmidler at det er positivt at de offisielle organene mener at urtebaserte kosttilskudd er nyttig for å ta vare på helsen for mange mennesker. I kommentaren heter det videre: - Vi er usikre på hva som her menes med uheldig bruk, men er enige i at det over internett tilbys en rekke både uheldige og farlige produkter ofte med meget kreative påstander om virkning. Bransjerådet vil derfor oppfordre til at man kun handler urteprodukter fra leverandører i Norge. Medlemmer av Bransjerådet underlegger seg frivillig en produktkontroll der produkter sendes til Eurofins, et laboratorium for analyse av innhold http://www.eurofins.se/

En oversikt over de produkter som foreløpig er kontrollert finner du på BRNs nettsider http://www.brn.no

ULOVLIG REKLAME
Selv om slike reklamepåstander er ulovlige, inneholder internett ofte vidløftige påstander om ulike kosttilskudds evner til å behandle, forebygge, diagnostisere eller kurere ulike plager eller sykdommer. "Mirakelmidler" bør man unngå, og trolig ser vi kun toppen av isfjellet når det gjelder uheldige effekter ved bruk. I motsetning til legemidler, er ikke kosttilskuddmarkedet forhåndskontrollert og godkjent. De som selger kosttilskudd har selv ansvar for at produktet ikke inneholder helsefarlige ingredienser og blir markedsført med lovelige påstander.

- Produkter som lover mye, bør man være spesielt skeptisk til. Urtenes dokumenterte effekter er en god ledetråd. Tradisjonell bruk eller kliniske studier ligger til grunn for godkjenning av plantebaserte legemidler. Europeiske legemiddelmyndigheter bidrar til økt kunnskap om produkter basert på urter ved å lage monografier med informasjon om effekter og sikker bruk, sier Gro Fossum ved Statens legemiddelverk.

Disse ligger fritt tilgjengelig for forbrukere, bransje og helsepersonell via European Medicines Agencys nettsider http://www.ema.europa.eu/htms/human/hmpc/hmpcmonog...

I løpet av våren vil sannsynligvis nye EU-regler for ernærings- og helsepåstander knyttet til næringsmidler bli implementert i Norge. Dette vil innebære at alle påstander må være godkjent av EU for å kunne brukes i reklame.

NATURLIG BETYR IKKE UFARLIG
Det at urter er naturlig, er ingen garanti for at de ikke har uønskede effekter. Tradisjonell bruk er i seg selv heller ingen garanti for at urtemedisinen er trygg. Det finnes svært mange eksempler på at urter har gitt alvorlige bivirkninger, akutte forgiftninger og motvirket eller medført for høye nivåer av andre samtidig brukte legemidler. Det er også mange eksempler på at urtebaserte kosttilskudd har inneholdt legemidler eller vært forurenset med tungmetaller. Flere ganger har det blitt vist at innholdsbetegnelse og produsentomtale ikke stemmer med innholdet i pakningene.

Bransjerådet er helt enig i påstanden om at alt naturlig ikke er ufarlig. Mange av legemidlene som brukes i dag er opprinnelig basert på planter, f.eks er hjertemedisinen digoksin. basert på Revebjelle som finnes i vår egen flora.

FORSVARLIG BRUK OG OPPBEVARING
Enkelte grupper som små barn, eldre, alvorlige syke og gravide/ammende bør være spesielt forsiktige med bruk av kosttilskudd fordi det som regel ikke er kjent hvordan kosttilskudd vil påvirke kroppen deres eller barnet. Det synes også som om urtebaserte kosttilskudd oppbevares mer uforsvarlig enn legemidler, kanskje fordi de anses som ufarlige da de er naturlige.

Bransjerådet mener at dersom naturmiddelprodusentene fikk lov til å gi informasjon om mulige bivirkninger og interaksjoner på sine pakninger, så ville respekten for naturpreparater øke. Dette ville kunne medføre at man både respekterte produsentens anbefalte dosering og at man oppbevarte produktene på en dertil behørig måte.

SI IFRA TIL HELSEPERSONELL
Dessverre er det også slik at mange unnlater å nevne at de bruker kosttilskudd for legen sin fordi de er engstelige for hva han eller hun skal mene om dette. Legen er dermed uten mulighet til å oppdage uheldig bruk av urtebaserte kosttilskudd. For at vi skal få mer kunnskap om sikkerheten til kosttilskuddene er det viktig å melde fra hvis man tror man har fått bivirkninger i forbindelse med bruk.

------------

Se også
[Matportalen] URTEBASERT KOSTTILSKUDD - VÆR KRITISK!
http://matportalen.no/Matportalen/artikler/2010/2/...

[RELIS] NATURLIG ER IKKE ALLTID UFARLIG
http://www.relis.no/Default.aspx/tabid/102/newsTyp...

ADVARER MOT URTER I KOSTTILSKUDD [VG Nett 17.02.2010]
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=589489


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers