Utfordrer alle medisinske miljøer til dialog | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

28.12.2009
Utfordrer alle medisinske miljøer til dialog

   
Dr. Julian Kenyon
Etter mange års systematisk utprøving med naturmedisinske metoder og naturmidler i behandling av kroniske lidelser og kreft, mener dr. Julian Kenyon det er på tide at også de naturmedisinske miljøene kvesser knivene og sørger for å være en seriøs mot- og medspiller i utviklingen av et sunt helsevesen.


Av
Svein Johannessen
Redaktør
redaksjon@nnh.no

Etter å ha blitt introdusert for tradisjonell kinesisk medisin (TKM) under en studiereise til Kina i 1970, oppga Julian Kenyon sin karriere som kirurg og viet sitt liv til naturmedisinske og alternative behandlingsmetoder - med integrert medisin som sitt spesialområde. Han er en av grunnleggerne av British Medical Acupuncture Society og Centre for the Study of Complementary Medicin in Southamptom og er for tiden medisinsk direktør ved Dove Clinic for Integrated Medicine i Winchester og London og leder for British Society for Integrated Medicine - en etablert autoritet innen komplementær medisinsk tilnærming til sykdom.

KREFT - EN KOMPLEKS SYKDOM
Kreft er en kompleks sykdom som utfordrer på mange måter. Får du diagnosen, holder det ikke med kortsiktige endringer i måten du lever på; du må faktisk gjøre endringer som skal vare livet ut. Sykdommen er dermed ikke bare en utfordring på det personlige og individuelle plan; den utfordrer også omgivelsene og - ikke minst - det moderne helsevesen. Dr. Kenyon mener derfor det absolutt beste for den kreftsyke vil være at all forskning og kunnskap på området får plass ved bordet og blir seriøst vurdert av alle faginstanser. Han utfordrer spesielt de medisinske fagmiljøene som beskjeftiger seg med kreftsyke, til dialog. For, som han sier: - Den beste medisin får man kun gjennom grundig forskning, samhandling og informasjonsutveksling med det allerede eksisterende.
Kreft er som et sår som ikke vil heles. For at materien skal kunne regenereres, er det behov for tilførsel og gjennomstrømming av blod og tilførsel av oksygen i det skadde området. Bruk av betennelseshemmere, stråling og kemoterapi gjør dermed ikke saken bedre, da denne form for behandling ikke bare nedsetter cellenes aktivitetsnivå i selve kreftsvulsten, men også i den omkringliggende, friske, materien og i kroppens immunforsvar.

T-CELLENES BETYDNING
Som ved all sykdom, har vårt immunforsvar stor betydning også i forbindelse med kreft. Ved et fungerende og aktivt immunforsvar, blir kreftceller oppfattet som fiendtlige og kontinuerlig uskadeliggjort. Ved et nedsatt immunforsvar, vil kreftceller kunne etablere et skadelig miljø og ødelegge omkringliggende vev. I følge dr. Kenyon viser undersøkelser blant annet at det er mindre risiko for etablering av kreft hos individer som har gjennomgått de vanlige barnesykdommene enn hos de som av en eller annen grunn ikke har hatt de.

Ved metastatiske kreftformer (med spredning) vil tilstedeværelse eller fravær av aktive T-celler ha stor betydning. T-cellene er lymfocytter som dannes i thymus og som spiller en helt avgjørende rolle i organismens immunforsvar mot infeksjoner, mot fremmede celler og vev og mot en del kroppsfremmede stoffer. T-hjelpecellene (Th-celler) kan deles i minst to grupper, Th1 og Th2, ut fra hvilke cytokiner (proteiner) de produserer, samt en tredje celletype, regulatoriske T-celler (Treg-celler), som balanserer immunresponsen. Th1-cellene representerer det medfødte ”førstelinjeforsvaret” ogTh2-cellene det ervervede ”andrelinjeforsvaret”. Da cytokiner produsert av Th1-celler hemmer utvikling av Th2-celler, og cytokiner produsert av Th2-celler hemmer utvikling av Th1-celler, vil en ubalanse mellom disse kunne føre til patologiske immunologiske reaksjoner. En forhøyet aktivitet av Th2-celler, kan blant annet føre til astma, allergi og andre autoimmune sykdommer.

IMMUNOLOGISERENDE ALTERNATIVER
Skadelige kreftceller kan bekjempes ved å stimulere en immunologiserende aktivitet i organismen. Kreftceller produserer spesielle proteiner, som ikke finnes i friske celler, og som kan være vesentlige for kreftcellenes overlevelse. Kreftvaksiner - såkalte Dendrit-vaksiner - kan føre til oppbremsing av sykdomsforløpet ved at vaksinen aktiverer immunforsvaret til å bekjempe nettopp disse protein-gruppene, for derved å hemme kreftcellene. På samme måte kan man påvirke kreftsvulster ved hjelp av Sonodynamic Photodynamic Therapy - en kombinasjon av lavfrekvent ultralyd og lys som fører til forhøyet lokal aktivitet, økte oksygennivåer og nekrotisering av kreftceller, med påfølgende immunologisk respons.

I motsetning til bruk av betennelseshemmere, stråling og kemoterapi, som blant annet har vist seg å hemme og nedsette de regulatoriske T-cellenes aktivitet og dermed også pasientens immunforsvar, kan man, ved å benytte slike behandlingsformer og ved å fokusere på stimulering og styrking av organismens eget immunforsvar, bedre de rammede pasientenes ve og vel betraktelig.

For mer informasjon om dr. Julian Kenyon og Dove Clinic for Integrated Medicine se http://www.doveclinic.com


Vedlegg:
Utfordrer alle medisinske miljøer


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers