Telefonprovokasjon fra journalistisk hold | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

17.12.2009
Telefonprovokasjon fra journalistisk hold

    
Veterinær og akupunktør Are Thoresen fikk for en tid siden en telefon fra en kreftsyk mann. I ettertid har det vist seg at oppringningen kun var en provokasjon fra Francis Lundh, helsejournalist i VG. Thoresen redegjør her for en type provokasjon alternative behandlere risikerer å bli utsatt for.


Av
Are Thoresen - veterinær og akupunktør
arethore@online.no

Kjære kollegaer

Jeg fikk for noen tid siden en telefon fra en kreftsyk mann som presenterte seg som Peter Lundh. Samtalen gikk som følger;

- Jeg har fått noen dårlige nyheter og tenkte å høre om hvilke muligheter jeg har. Behandler du alle former for kreft?
- Det jeg gjør er at jeg ikke behandler kreft, men prøver å stimulere kroppens motstand og selvhelbredelse, og det betyr jo som sådan at man kan behandle alle former for det, for den er ikke begrenset til en form.
- Har du hatt noen OK resultater? Det er snakk om bukspyttkjertelen.
- Det er en alvorlig form, men altså, hvis man får i gang kroppens selvhelbredelse på en riktig måte, har jeg sett også slike former forsvinne, ja.
- Tar du timer da eller?
- Ja, du må ringe og avtale time, og det kan du gjøre nå med en gang om du vil.
- Metoder?
- Det er akupunktur jeg bruker ja.
- Forskjell i pris?
- Nei, nei. Det koster 450,-. Det er ikke så mye at ingen ikke har råd. Jeg har en time ledig på mandag du kan få om du vil. Men bare tenk på det hvis du vil.

Etter et par uker ringte han igjen og presenterte seg da under sitt virkelige navn. Han fortalte at han hadde ringt meg tidligere og spurt meg om kreftbehandling, og at hele samtalen hadde blitt tatt opp. Jeg understreket da at jeg ikke behandlet kreft, bare stimulerte selvhelbredelsen, og at dette var tillatt i følge § 6 i lov om alternativ behandling. Han sa han ville sende meg samtalen på mail, og også noe av det de ville legge ut på nettet.

Jeg fikk så følgende mail fra ham: Hallo, dette er helsejournalist Francis Lundh i VG Nett. Vi snakket sammen på telefonen på torsdag, og så en gang tidligere, der jeg brukte mitt mellomnavn Peter.

For å oppsummere, så har vi ringt mange alternative behandlere som en kreftpasient med bukspyttkjertelcancer for så å høre hva slags tilbud vi fikk. Bakgrunnen har vært mange henvendelser fra pårørende og meldinger fra leger og organisasjoner om at det er et problem at det alternative markedet til kreftpasienter er stort og sprikende, og at det er mye udokumentert behandling.

Jeg vedlegger som avtalt utskriften fra vår samtale, som vi har tatt opp på bånd (referert til tidligere i dette innlegget), etterfulgt noen spørsmål det er viktig å få besvart:

Vi har spilt av en del av opptakene våre, inklusive ditt, for Statens Legemiddelverk og avtroppende helseminister Bjarne Håkon Hanssen. Sistnevnte mener det er et lovbrudd at alternative behandlere tar på seg oppgaven med eller gir inntrykk av, å kunne behandle kreft.

Førstnevnte mener ingen av de alternative behandlingsmetodene vi har fått tilbudt, inklusive hos deg, har noen som helst vist virkning på bukspyttkjertelkreft. Vi kommer til å publisere deler av lydopptaket sammen med opptak fra diverse andre behandlere.

Disse spørsmålene er det viktig er grundig besvart av deg som behandler:

1. Lov om alternativ behandling sier at alternative behandlere som hovedregel ikke skal behandle alvorlig sykdom. Hvordan ser du denne loven opp mot behandlingen som ble tilbudt VG Netts journalist?

2. Hvordan skal noen av de tilbudte behandlingsmetodene kunne ha effekt på en aggressiv og dødelig krefttype?

3. Kjente du godt nok til loven før du ble kontaktet av VG Netts journalist?

4. Ser du etiske betenkeligheter med å tilby det statens legemiddelverk og andre mener er behandling uten dokumentert effekt til døende personer?

5. Ingen av tilbudene VG Nett har fått har vært identiske, selv om noen inneholder elementer av det samme. Har du forståelse for at det er vanskelig for kreftpasienter å orientere seg i det alternative markedet?

6. Føler du i samtalen referert til ovenfor gir pasienten falskt håp?

Nå har du sagt noe allerede i den forrige samtalen vår, men dette er nok en anledning for deg, slik vi gir alle vi har snakket med, til å besvare spørsmålene skikkelig, nå som du kjenner til prosjektet. Jeg kan også nås på 24145042.

Mvh
Francis Lundh

Jeg ble jo noe vippet av pinnen etter denne mailen og begynte å forfatte svar på hans spørsmål. Jeg skrev ned følgende svar;

1. Jeg regner med at du sikter til § 6; Behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer. Behandling av sykdom som i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 1-3 er å anse som allmennfarlig smittsom sykdom, skal kun utøves av helsepersonell. Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse. Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om behandling etter andre ledd. Det jeg gjør er å tilby styrking av kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

2. Metoden i seg selv vil ikke ha noen virkning på alvorlig kreft. Det eneste som jeg kan gjøre, er å stimulere selvhelbredelsen, og selvhelbredelse (som er en realitet, ellers så ville den vel ikke nevnes i loven) kan ha en effekt på slik sykdom.

3. Jeg mener det.

4. Om en person som er døende ønsker å stimulere sitt immunsystem, ser jeg ingen grunn til å nekte det.

5. Meget vanskelig, ja.

6. Et håp om å føle seg bedre er vel ikke falskt. Et håp om å overleve likeså, men et løfte om det samme er falskt.

Etter å ha tenkt meg om, kom jeg til at dette nok var en provokasjon. Han hadde sannsynligvis ikke spilt av dette for helsetilsynet eller Bjarne Håkon Hansen. Jeg ville ikke la meg dirigere av en journalist i VG, og sendte bare følgende mail:

Jeg svarte som sitert at jeg ikke behandler kreft, men bare, som loven gir anledning til, stimulerer kroppens selvhelbredelse, immunsystemet. Jeg regner med at du kjenner til §§ 6 og 7;

§ 6. BEHANDLING AV ALLMENNFARLIGE SMITTSOMME SYKDOMMER
Behandling av sykdom som i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 1-3 er å anse som allmennfarlig smittsom sykdom, skal kun utøves av helsepersonell.
Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.
Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om behandling etter andre ledd.

§ 7. BEHANDLING AV ALVORIGE SYKDOMMER OG LIDELSER
Behandling av andre alvorlige sykdommer og lidelser enn dem som omfattes av § 6, skal heller ikke utøves av andre enn helsepersonell.
Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.
Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke dersom behandlingen skjer i samarbeid eller samforståelse med pasientens lege, og pasienten er myndig og har samtykkekompetanse etter pasientrettighetsloven § 4-3 første og andre ledd. Det samme gjelder for andre pasienter dersom helsetjenesten ikke har helbredende eller lindrende behandling å tilby pasienten. Samtykkebestemmelsene i pasientrettighetsloven §§ 4-4, 4-5, 4-7 og 4-8 gjelder tilsvarende så langt de passer.
Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke sykdommer og lidelser som omfattes av første ledd, og om behandling etter andre og tredje ledd.

Derfor anser jeg at de følgende spørsmålene ikke har med meg å gjøre.

Dette er altså en liten redegjørelse for en provokasjon vi som alternativbehandlere kan utsettes for. Tenk på dette før dere svarer i telefonen og muligens kommer i ubehagelige situasjoner.

-----------

REDAKSJONELT VEDLEGG:

Justisministeren har bedt om en gjennomgang av lovverket for å undersøke om det trengs innskjerping av reguleringen av alternativ behandling. Vi har i dag Europas mest liberale lov, som samtidig forutsetter selvjustis i bransjen. Norske myndigheter la opp til et samarbeid med bransjen gjennom Saborg, som skulle sikre kvalitetsutvikling. Saborg ber om møte med ministeren for å ta opp hans bekymring vedrørende lovverket og tilstanden i bransjen.

Se
[NIFAB]
VURDERER ENDRING AV STRAFFELOVEN ETTER MEDIEAVSLØRINGER
http://www.nifab.no/aktuelt/nifab/vurderer_endring...

Se også
VG Nett [16.12.2009]
STORBERGET TAR OPP ALTERNATIV-SAK MED RIKSADVOKATEN
Etter VG Netts artikkelserie har Justisdepartementet gått gjennom lovene alternative behandlere er omfattet av. Nå varsler Knut Storberget at han vil ta saken videre til riksadvokaten.
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=599166


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers