Codex Alimentarius - myter og fakta | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

24.03.2010
Codex Alimentarius - myter og fakta


Det sirkulerer for tiden i mange europeiske land e-poster og innlegg i aviser av enkeltpersoner og grupperinger som setter spørsmålstegn ved hensikten til Codex Alimentarius. Man hevder å mangle innsyn og at det arbeidet Codex utfører, vil ha en meget negativ effekt på kosttilskuddsmarkedet.


Av
Turid Backer
Bransjerådet for Naturmidler
turid.backer@brn.no


Nedenfor vil du finne forklaringer til noen av de mange påstandene som sirkulerer:

1.CODEX ALIMENTARIUS PLANLEGGER AT ALLE KOSTTILSKUDD KUN SKAL VÆRE TILGJENGELIG PÅ RESEPT INNEN UTGANGEN AV 2009...

Feil. I 2005 godkjente Codex retningslinjer for vitaminer og mineraler som medførte at kosttilskudd kom inn under lov om mat. I tillegg er alle retningslinjer og standarder som er godkjent av Codex frivillighetsbasert i de enkelte land, og det settes derfor aldri deadlines eller datoer.


2. CODEX PLANLEGGER Å BEGRENSE INNHOLDET I KOSTTILSKUDD TIL KUN Å INNEHOLDE ANBEFALT DAGLIG INNTAK (ADI/RDA). ALLE KOSTTILSKUDD SOM INNEHOLDER MER ENN DETTE VIL BARE KUNNE FÅS PÅ RESEPT...

Feil. I 2005 godkjente Codex retningslinjer for vitaminer og mineraler som medførte at kosttilskudd skulle vurderes som mat. Retningslinjene spesifiserer ikke grenseverdier for vitaminer og mineraler. Retningslinjene spesifiserer i stedet at maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler skal baseres på en vitenskapelig risikovurdering, som igjen skal være basert på akseptert vitenskapelig data. Codex baserer sine retningslinjer og standarder på den seneste tilgjengelige viten som er samlet inn fra eksperter over hele verden.


3. CODEX HOLDER PÅ Å UTARBEIDE EN LISTE OVER VITAMINER OG MINERALER I DEN HENSIKT Å REDUSERE TILGJENGELIGHETEN TIL KOSTTILSKUDD OG I TILLEGG GJØRE INNHOLDET AV DISSE SÅ LAVT AT DE IKKE LENGER ER VIRKSOMME...

Feil. Hensikten til Codex er å beskytte forbrukerens helse samt å sikre reell og rettferdig konkurranse i matsektoren. Retningslinjene for kosttilskudd utarbeidet i 2005 inneholder ingen mulighet for å begrense tilgang til enkeltstående vitaminer og mineraler, ei heller å begrense mengden av innhold i disse. Det foreligger heller ingen planer i Codex for å utarbeide en slik liste.


4. CODEX STANDARDER OG RETNINGSLINJER ER LOVBESTEMT OG FORPLIKTENDE...

Feil. Codex’s retningslinjer er verken lovbestemte eller forpliktende i seg selv, og landene er ikke forpliktet til å ta disse inn i sitt lovverk. Men mange land kan og vil ta retningslinjene inn i sitt eget lovverk, da det medfører at deres eget lovverk bli mer i overensstemmelse med internasjonal lov. Codex-standarder og retningslinjer er blant annet blitt brukt som referanse av World Trade Organization (WTO) for å hjelpe til med å løse opp handelskonflikter.


5. CODEX ER EN MERKELIG OG MYSTISK ORGANISASJON...

Codex er en høyt respektert internasjonal organisasjon som er opprettet og driftet av United Nations Food and Agricultural Organization og World Health Organization. For mer informasjon om Codex, gå til http://www.codexalimentarius.net

Organisasjonen ble etablert i 1963 for å bidra til å utforme matstandarder, retningslinjer og annen relatert tekst, så som “code of practise” under fellessatsningen av FAO/WHO’s matstandardprogram. Programmet søker å være transparent i sitt arbeid og gi godt innsyn i sine diskusjoner og konklusjoner. Mer enn 160 ikke-statlige organisasjoner deltar i Codex’s diskusjoner som observatører. Disse observatørene representerer forbrukere, universiteter, forskere, industri med mer. Beslutningene i Codex tas av medlemslandenes delegater.


Vedlegg:
NT 1 2010 - Codex Alimentarius


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers