Villedende om folsyre og kreftfare | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

19.11.2009
Villedende om folsyre og kreftfare

    
Hilde Skauli
Bransjerådet for Naturmidler
De siste dagers presseoppslag om at tilskudd av folsyre kan gi økt risiko for kreft og dødsfall er tilbakevist av flere internasjonale forskere. Bransjerådet for Naturmidler (BRN) er redd for at presseoppslagene som bygger ukritisk på mangelfulle forskningsresultater kan skremme gravide kvinner fra å ta folsyretilskudd forordnet av lege.


Av
Hilde Skauli
Bransjerådet for Naturmidler
hilde.skauli@brn.no

På grunn av studiens manglende kontroll med andre kreftrisiki som røykehistorikk, genetikk og miljøfaktorer, mener Dr. Shao ved Council for Responsible Nutrition (CRN) at det studien egentlig viser er at røykere har større risiko for å utvikle lungekreft enn ikkerøykere.

Folsyremangel hos gravide kan føre til sentralrørdefekter hos fosteret og gi ryggmargsbrokk og andre alvorlige misdannelser. Folsyremangel medfører dessuten en sterk risiko for demens (Alzheimer’s sykdom).

En rekke tidligere studier har indikert at lavt nivå av folat i blodet gir økt risiko for hjerte-karsykdom og kreft. Folsyre er syntetisk fremstilt folat, som er et av B-vitaminene. For å undersøke om tilskudd av bl.a. folsyre kunne virke positivt på iskemisk hjertesykdom (hjerteinfarkt) ble det i perioden 1998-2005 gjennomført to norske studier (NORVIT og WENBIT) av til sammen 6837 personer med etablert hjertesykdom ved universitetene i Bergen og Tromsø.

Pasientene ble vilkårlig fordelt til en av fire grupper. Den første gruppen fikk tilskudd av folsyre (0,8 mg/dag), B12 (0,4 mg/dag) og B6 (40 mg/dag). Den andre gruppen fikk de samme dosene folsyre og B12, men ikke B6. Den tredje gruppen fikk bare B6 (samme dose som den første gruppen). Den fjerde gruppen fikk placebo (narremedisin uten effekt).

Gjennomsnittsalderen av hjertepasientene var 62 år, og 39 % av pasientene røykte på studietidspunktet. Pasientene ble bare bedt om å svare på om de røykte nå, hadde røykt tidligere eller ikke. Mer detaljert kartlegging av røykehistorikk, kreftforekomst i familien, giftbelastninger eller livsstil ble ikke foretatt.

Studien som nå er publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA) 392 (19) bygger på data fra begge de norske studiene. I tillegg ble nye oppfølgingsdata om krefttilfeller og dødsårsaker innhentet i 2007. Det viste seg at forekomsten av lungekreft i behandlingsgruppen (de som fikk bl.a. folsyretilskudd) var høyere enn i gruppen som fikk placebo (narremedisin). Av de som utviklet lungekreft var 94 % enten aktive røykere eller hadde vært det tidligere.

Uttalelsene fra Dr. Marta Ebbing ved Haukeland sykehus gjengitt i ABC Nyheter, om at ”vi har ingen grunn til å tro at dette kun skal gjelde hjertepasienter”, vil lede folk til å tro at folsyretilskudd øker kreftfaren hos friske mennesker. Det finnes i de nevnte studiene ingen data som underbygger en slik fortolkning.

BRN ser det nødvendig å påpeke at:

- Studiene ble foretatt på eldre mennesker med etablert hjertesykdom. Hadde forskerne virkelig forventet at et daglig vitamintilskudd kunne reversere sykdom på dette stadiet?

- Studiene var ikke utformet for å påvise sammenheng mellom folsyretilskudd og kreft, og var ikke egnet til dette formål da de unnlot å kartlegge røykehistorikk, kreftforekomst i familien, giftbelastninger og livsstil. At studien viste økt kreftrisiko kom som en overraskelse.

- Dr. Shao i CRN mener ikke-kartlagte forskjeller i røykehistorie mellom behandlingsgruppen og placebogruppen kan forklare den noe høyere økte forekomsten av lungekreft i behandlingsgruppen

-USA (og senere en rekke andre land) gikk i 1998 til det skritt å tilsette folsyre i mel for å redusere antallet fosterskader. Forekomsten av sentralrørdefekter falt som forventet i tiden etterpå. Samtidig falt også forekomsten av lungekreft. Hvis folsyretilskudd virkelig skulle gitt økt risiko for lungekreft ville man forventet en økning av krefttilfellene etter at berikningen ble iverksatt.

- BRN har ikke informasjon om at deltagernes vitamin- og antioksidantstatus ble kartlagt på forhånd. Deltakerne fikk de samme dosene B-vitaminer enten de hadde mangler eller ikke.

- Tilførsel av opptil 30 ganger anbefalt inntak hver dag i tre og et halvt år av enkeltvitaminer uten tilførsel av de øvrige vitaminene i B-gruppen kan skape store ubalanser. Kroppens opptak og omsetning av B-vitaminer er en kompleks prosess med utstrakt synergi mellom de enkelte B-vitaminene.

- Doseringen var høy: Dagsbehovet av folsyre for voksne er satt til 200 mikrogram, mens det i studiene ble gitt 800 mikrogram. Dagsbehovet av B12 er 1,4 mikrogram, mens det i studien ble gitt hele 400 mikrogram. B6-dosen var på 40 milligram, mens den maksimale dagsdosen som er tillatt i kosttilskudd i Norge er 2,5 milligram.

- Hvorfor folsyre henges ut som ”synderen” er uklart, siden pasientene med økt kreftrisiko også hadde fått B12. Dosene av folsyre var ”bare” fire ganger høyere enn den maksimale tillatte dagsdosen, mens dosen for B12 var nesten 30 ganger den tillatt dagsdosen. Dessuten skilles et overskudd av folsyre relativt lett ut av kroppen, mens B12 lagres lenge i leveren og derfor kan akkumuleres.

- BRN finner det uetisk å gi syke mennesker store doser over lang tid uten forsvarlig kartlegging av bivirkninger. Ble pasientenes B12-nivå i blod og lever overvåket under studien? Ble leververdiene og antioksidantnivået monitorert? Ble det registrert galleproblemer eller andre bivirkninger som kunne skyldes høyt B12-inntak over lang tid?


Konklusjon:
BRN mener det er ikke fremlagt bevis for, eller sannsynliggjort, at tilskudd av folsyre gir økt risiko for lungekreft, hverken hos hjertepasienter eller friske mennesker. Dette ville i så fall vært stikk i strid med resultatene av en rekke andre studier som viser at et passe høyt nivå av folat i blodet derimot beskytter mot kreft og hjerte-karsykdom. Hvis dårlig funderte presseoppslag fører til at de som trenger det ikke tar sine tilskudd av folsyre vil det svekke folkehelsen og føre til økt forekomst av fosterskader, hjerte-karsykdom, kreft og demens.


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers