På høy tid med et revidert syn på forebygging og behandling av alvorlig sykdom! | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

17.11.2009
På høy tid med et revidert syn på forebygging og behandling av alvorlig sykdom!

Dr. Paul Clayton på Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2009

I forbindelse med den rådende svineinfluensaepidemien ser vi tydelig hvordan myndighetene i den vestlige verden har større fokus på sosial, politisk og økonomisk kontroll enn på helse. Det er viktigere at det ser ut som om de gjør noe enn at det de gjør er fornuftig, sa dr. Paul Clayton til en lydhør forsamling under Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2009.


Av
Redaktør Svein Johannessen
redaksjon@nnh.no

Når teknikken svikter og en forventningsfull forsamling begynner å ane kjedelige utsettelser en tidlig lørdags morgen, stepper en opplagt og inspirerende herre opp på podiet og viser seg som en fortreffelig ”storyteller”.

Dr. Paul Clayton - en av Englands ledende eksperter på farmakoernæring - brydde seg katten i den visuelle presentasjonsteknikken og øste i stedet av sin kunnskap om epidemiologi, biokjemi og farmakologi, godt forankret i historiske fakta om kreftens utbredelse, tidligere virusepidemier som Spanskesyken og viktoriatidens ernæringsmessige og hygieniske forhold. Med sin kompetanse og erfaring blant annet fra det å være seniorrådgiver for britiske myndigheter i helsespørsmål, leder for Forum on Food and Health ved Royal Society of Medicine og forskningsdirektør for etterutdanning av leger i ernæringsspørsmål ved Royal College of General Practioners, virker dem som om fagkunnskapen rett og slett sitter i ryggmargen på mannen.


OM SVINEINFLUENSA, VAKSINERING OG UTSTRAKT BRUK AV TAMIFLU
I dag produseres infuensavaksiner ved å infisere tusenvis av befruktede hønseegg med influensa, slik at viruset blir videreformert i det levende fosteret i egget. Etter noen dager kan så viruset tappes og renses til bruk i vaksinen. Problemet med slike proteinbaserte vaksiner er at influensavirus hele tiden muterer og det derfor ikke går særlig lenge før vaksinen ikke lengre har spesifikk effekt. Dermed vil legemiddelindustrien alltid ligge et skritt etter. Det tok for eksempel influensa A (H1N1) mindre enn en uke å nå jorden rundt, mens det tar mellom fire og seks måneder å fremstille en konvensjonell antistoffvaksine etter at det første virusisolatet er fremskaffet.

Da det i tillegg er en viss fare for at vaksiner reduserer vårt førstelinjeforsvar, og at feilaktig bruk av for eksempel Tamiflu, kan føre til resistens, vil dr. Clayton på det sterkeste rope et varsku mot denne type behandling. I følge dr. Clayton kan Tamiflu i beste fall redusere sykdomsforløpet med èn dag… Og nettopp fordi svine- og fugleinfluensa, som smitter fra dyr til mennesker, er potensielt farligere for oss enn de vanlige sesongvariantene innen influensafamilien, er det større grunn til bekymring i forhold til hvordan vi handler under disse epidemiene. Dr. Claytons skrekkscenario er det øyeblikket en kombinasjon av svine- og fugleinfluensavirus gjennom mutasjon, oppstår.


OM FOREBYGGING OG BEHANDLING AV ALVORLIGE SYKDOMMER, KREFT OG EPIDEMIER
Når man tar inn over seg at antall tilfeller av de fleste kreftformer er fordoblet, og at antall tilfeller av hjertesykdom, slag, osteoporose, diabetes, immunologiske og autoimmune sykdommer, ADHD etc. har hatt en dramatisk økning de siste 50 år, er det innlysende at undertrykkende og kontrollerende farmakologi er i ferd med å spille fallitt.

Dr. Clayton stiller derfor det betimelige spørsmål om hvordan de konvensjonelle behandlingsmetodene ville ha sett ut i dag dersom vi hadde valgt å følge den franske fysiolog Claude Bernhards forståelse av at det er kroppens indre miljø og konstitusjon som er avgjørende for et helsemessig godt liv, i stedet for sin landsmann og kjemiker Louis Pasteurs kamp mot mikrobenes negative påvirkning.

I sin søken etter forklaring og forståelse har dr. Clayton blant annet gjort grundige studier av viktoriatidens levesett og kosthold. Viktorianerne ernærte seg av det vi i dag kaller middelhavsdiett som blant annet besto av store mengder frukt og grønnsaker, fisk, fugl, bønner, linser, nøtter og kornprodukter. På grunn av generelt uhygieniske forhold, et jordbruk uten omfattende bruk av pesticider og en husholding uten konserverende kjemikalier, fikk de i tillegg naturlig tilførsel av små mengder sopp-, gjær- og muggstoffer. Viktorianerne var fysisk aktive, atletiske og sterke. Til tross for fattige kår og uhygieniske tilstander levde de lenge, hadde få degenerative sykdommer og var kun skikkelig syke få uker i løpet av sitt liv - og i krefttilfeller utviklet sykdommen seg saktere enn hos oss nå. I følge dr. Clayton er det dermed grunn til å konkludere med at viktorianerne må ha hatt en mer effektiv kroppslig forsvarsmekanisme enn mennesker i vår tid, og at man gjennom å forstå og benytte seg av de positive sidene ved det viktorianske levesettet, kan gjenopprette kroppens motstandskaft og dermed også bedre helse.

Her må presiseres at dr. Clayton skiller mellom det medfødte (uspesifikke) og det ervervede (spesifikke) immunforsvaret. Det medfødte ”førstelinjeforsvaret” er evolusjonsmessig mye eldre enn det ervervede systemet og reagerer umiddelbart på ulike stoffer på overflaten av sopp og bakterier, mens det ervervede ”andrelinjeforsvaret” lærer seg å gjenkjenne et utall antigener (proteiner) over tid. Når dr. Clayton snakker om styrking av kroppens eget forsvar, tenker han primært på styrking og gjenoppbygging av det medfødte ”førstelinjeforsvaret”.

Dr. Clayton mener det er på høy tid med ny tenkning innen forebygging og behandling sykdom. Selv om det på grunn av kroppslig beskaffenhet, bruk av kunstgjødsel og pesticider i jordbruket og dermed også mindre næringsinnhold i matvarene våre, ikke er mulig å kopiere det viktorianske kosthold og levesett, viser det seg at ved hjelp av riktig ernæring og livsstil har kroppen vår en fantastisk evne til motstand mot skadelig påvirkning og gjenoppbygging av skadde kroppsfunksjoner. På grunnlag av vitenskapelig og dokumentert kunnskap om ernæringsfysiologi, farmakologi, biokjemi og epidemiologi utvikler farmakoernæringen nye dietter og mikroernæringsprogrammer som medvirker til å gjenskape balanse i kroppens metabolske systemer og immunforsvar, uten negative bivirkninger.

Behandling med undertrykkende medisiner og giftige medikamenter fører kun til mer lidelse og altfor tidlig død. God, livgivende helse oppnås kun ved hjelp av et kosthold med mye frukt og grønnsaker, tilstrekkelig søvn, et godt sammensatt kosttilskuddprogram blant annet bestående av betaglukaner, vitaminer, mineraler, pre- og probiotika og en generelt sunn livsstil med mye fysisk aktivitet.

For mer informasjon om og av dr. Paul Clayton
http://www.drpaulclayton.com


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers