Vellykket naturmedisinsk fagkongress! | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

09.11.2009
Vellykket naturmedisinsk fagkongress!

    
I månedsskiftet oktober/ november var godt og vel 150 terapeuter, leverandører av naturmidler og andre med interesse for naturmedisin samlet til fagkongress på Gardermoen.


Av
Redaktør Svein Johannessen
redaksjon@nnh.no

Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2009 ble arrangert av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) og Norsk Forening for Helhetsmedisin (NFHM) i samarbeid med Kongresspartner AS og CareDirect. Målsettinga er en årlig fagkongress for det naturmedisinske miljøet i Norden.


Ved å fokusere på få emner - fedme, kreft og motivasjon - og faglig dyktige forelesere, ble det rom for utdypende informasjonsutveksling. Forelesningene var grundige og informative og ga meg personlig grunnlag for videre søken innenfor interessante og omfattende fagområder. Det følgende er et forsøk på et resymé av første kongressdag og må leses som min helt subjektive oppfatning og forståelse. Så får jeg heller ydmykt be foreleserne om forståelse for manglende kunnskap om deres spesialfelt - med fare for mulige misforståelser. Referater fra de øvrige kongressdagene og artikler om de spennende og høyst aktuelle foredragene vil i ettertid bli publisert både på nnh.no og i tidsskriftet Naturterapeuten.

------------

John Petter Lindeland - Naturterapeut MNNH reg.:
TERAPEUTEN MELLOM BØRS OG KATEDRAL

I sitt åpningsinnlegg pekte leder i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, John Petter Lindeland, på det viktige samspillet mellom terapeuter og leverandører av naturmidler og tekniske hjelpemidler i den videre utvikling av ei felles målsetting. Ved å koble tro, håp og sannhet (katedral) med penger og profitt (børs), kan vi oppnå bedre økonomiske og etiske forutsetninger for blant annet mer dokumentasjon og forskning - til det beste for pasienten. Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2009 er et godt eksempel på den type positivt samarbeid!

------------

Mette Sophie Johnsgaard - lege:
INDIVIDUALISERT BEHANDLING UT FRA OBJEKTIVE MARKØRER

Kroppen vår er et levende mirakel av kompliserte aktiviteter innenfor biokjemi, elektronikk, fysikk og mekanikk. Gjennom måling av markører i urin og spytt, blodprøver og mikroskopi kan vi bedre forstå disse kompliserte hendelsene. Flow System Audition og Biologisk Terreng Medisin er systemer som gir et objektivt biokjemisk bilde og en god pekepinn på hvilke behandlingsmetoder som vil være effektive, både i form av diett og kosttilskudd, muskelterapi, lymfestimulering etc.

Dr. Mette Sophie Johnsgaard ved Lillestrøm Helseklinikk er opptatt av at man må ha et diagnostisk system som kan måle tilstrekkelig mange biokjemiske markører for å kunne forstå en biokjemisk ubalanse og få et godt individuelt bilde av pasientens ubalanser.

For å få flyt og sirkulasjon, bedret døgnbalanse og styrket biokjemi i kroppen, må det være balanse i mineralene, riktig pH, væskebalanse med mer. Ved hjelp av Biologisk Terreng Medisin og ny kunnskap om immunologi og fordøyelse behandler hun noen av de vanskeligste pasientgruppene i dag. De objektive markørene (pH-verdi, mineralmengde, sukker- og fettverdier etc.) benyttes som "kart" for å finne ut hva som er mest hensiktsmessig behandlingsopplegg for den enkelte.

Systemet bygger i hovedsak på arbeidet til den rumenske legen Emanuel Revici (1896 - 1998), som utviklet en fettstoff-basert kemoterapi basert på sammenhengen mellom anabolisme (som avgir energi) og katabolisme (som tar opp energi), og den amerikanske legen og biokjemikeren Carey Reams (1903 - 1985), som bygde sin behandling på motstanden mellom de positivt ladde kationene og de negativt ladde anionene. Emanuel Revici hevder blant annet at "skadene kroppen får under sykdom, kommer like mye av forsvarsmekanismene i kroppen som av sykdommen selv."

Andre bidragsytere er fysiolog og hydrolog, professor Claude Vincent, kiropraktor og lege Guy Schenker ("Nutri-Spec testen"), George Watson, kjemiingeniør Thomas Reddick, tannlege Royal S. Lee ("Standard Process") med flere.

Begreper som benyttes:
* "raske forbrennere" - ofte slanke og rastløse (surt blod)
* "sakte forbrennere" - ofte overvektige og satte (basisk blod)
* lavt zeta-potensiale - klumper seg
* høyt zeta-potensiale - løser seg opp
* lave mineralnivåer - utflytende, lavt blodtrykk, trenger salt (i små doser) for å senke zeta-potensialet
* høye mineralnivåer - sammentrekkende, høyt blodtrykk, trenger økt væskeinntak for å øke zeta-potensialet

I tillegg tar man hensyn til døgnubalanser og når på døgnet de ulike tilskuddene skal tas - i forhold til at cellene "lukker seg" om natten og "åpner seg" om dagen, og at hormonflyten og endorfinmengden er på sitt høyeste i overgangen mellom dag/natt og natt/dag.

Anabolisk tilstand:
Halvt tilstedeværelse, anaerob, skiller ut mineraler, tisser og tisser, har basisk blod og sur smerte, høy urin-pH og lav spytt-pH. Forsterkes blant annet av varme og sol.

Katabolisk tilstand:
Våken, hurtig nedbrytning, lav puls, lav kroppstemperatur, diaré, store mengder frie radikaler, surt blod og basisk smerte. Forsterkes blant annet av antibiotika.

Behandles ved hjelp av vitaminer og mineraler i korrekte doser, kostholdsendring og samtaleterapi. Man kan ikke behandle ernæringsmessige mangler med medikamenter!

For ytterligere informasjon se http://www.biologiskterrengmedisin.no

------------

Jens Veiersted - ernæringsterapeut:
METABOLSK SYNDROM - EN SYKDOM ELLER EN UVANE?

I følge Jens Veiersted opererer Verdens helseorganisasjon (WHO) med langt høyere akseptable biokjemiske verdier av blant annet triglyserider og kolesterol enn Folkehelseinstituttet i Norge. Følgelig er bruk av medikamentell behandling mot disse tilstandene mer utbredt i Norge enn i andre land, noe som er svært uheldig. I følge Veiersted kan man ved hjelp av endringer i kosthold (til lavkarbokost) og livsstil samt med tilskudd av vitaminer, mineraler og andre naturlige stoffer, kan rette opp ubalanser som hindrer kroppens naturlige evner til å bekjempe sykdom.

Det snakkes ofte om genetikk, blant annet i forbindelse med utvikling av diabetes 2, og miljømessig påvirkning nedtones. I boka "The Biology of Belief" (2005) gir Ph.d. Bruce H.Lipton oss en annen forståelse. Her viser han til forskningsresultater som påviser at det ikke er genene og DNA som kontrollerer vår biologi, men heller at vårt DNA blir påvirket og kontrollert av signaler fra cellenes omgivelser - også påvirkning fra positive og negative tankemønstre. Se http://www.brucelipton.com

Viktige fettstoffer:
Forskingen viser at det er cellemembranen som er cellens hjerne, og ikke cellekjernen. Cellemembranen er cellens kontaktflate i forhold til omgivelsene. Den beskytter cellen og sørger for at cellen er i balanse. For at cellene skal fungere optimalt, må cellemembranen holdes smidig og elastisk, blant annet ved hjelp av tilførsel av gode, enumettede fettstoffer - som for eksempel kokosfett, olivenolje og rapsolje. Sukker og høyglykemiske karbohydrater fører til glykosylering - eller "karamellisering" - av cellemembranen, som dermed blir mindre elastisk og mer sårbar.

Mer informasjon om temaet finnes også i boka "How Fat Works" av Philip A. Woods http://www.hup.harvard.edu/catalog/WOOHOW.html

Urter:
Jens Veiersted viser til Rolv Hjelmstads nettsted Urtekilden http://www.rolv.no som den mest omfattende i Norge når det gjelder urter og deres virkestoffer og presiserer at de fleste virkestoffene i urter er fettløselige, og at man dermed får godt utbytte av dem ved å ha dem på olje for bruk i kosten.

Mineraler:
Når det gjelder tilførsel av mineraler, viser han til havsalt, da havet inneholder alle mineraler vi måtte trenge. Litt havsalt oppløst i vann er derfor en utmerket kilde for vårt mineralbehov.

Omega-3 vs. omega-6:
Veiersted peker også på det faktum at overvekt av omega-6 i forhold til omega-3 kan føre til hjerte/kar-problematikk. Man bør derfor i størst mulig grad fokusere på inntak av omega-3 (helst i naturlig form gjennom inntak av fet fisk o.l.) Multi-omega-tilskudd, med en miks av omega-stoffer, kan derfor ha en negativ virkning.

For mer informasjon
http://www.nutriterapi.no


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers