ETCMA med felles studieplan for akupunktur? | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

20.07.2009
ETCMA med felles studieplan for akupunktur?

Naturterapeut MNNH reg. Jaigi Enar Tidemand med engelsk oversettelse av NNHs retningslinjer for akupunkturutdanning

Da European Traditional Chinese Medicine Association for tredje gang arrangerte School Leaders Day i Rothenburg i mai i år, var ønsket om en felles europeisk studieplan i akupunktur et av hovedpunktene.


Av
Jaigi Enar Tidemand
Naturterapeut MNNH reg.
jaigi@online.no

Kan det være fordelaktig med en felles studieplan for akupunktur i Europa?

Spørsmålet ble møtt med entusiasme både i fjor og under generalforsamlingen tidligere i år. Alle medlemslandene ble bedt om å sende inn kopier av sine respektive ’core curriculum’ eller kjernestudieplaner. ETCMA samordnet og distribuerte disse til alle deltagerne på School Leaders Day.

Dagen startet med en oppsummering av studieplanene etterfulgt av en presentasjon av temaet ’europeisk minste standard for akupunktur utdanning’. Deretter fulgte såkalte workshops hvor deltagerne ble delt i mindre grupper for å diskutere spesielle problemstillinger relatert til temaet. Konklusjonene fra workshops ble diskutert i plenum.

President Jasmine Uddin åpnet møtet og ønsket velkommen. Hun foretok også en oppsummering av alle innkomne studieplaner fra de forskjellige europeiske forbundene. Følgende lands forbund hadde bidratt med studieplaner: Belgia (EUFOM), Irland (AFPA), Israel (IATCM), Nederland (NVA), Norge (NAFO), Norge (NNH), Storbritannia (BAcC), Tyskland (AGTCM). Vi hadde åtte bidrag fra syv land fra i alt tolv medlemsland i ETCMA.

Jasmine understreket at det var problemer med data innsamlingen. Eksempelvis, spurte hun, hvor representative er de innsendte bidragene for standarder i Europa når fem av medlemslandene ikke har sendt inn studieplaner og ikke alle organisasjoner eller land er medlemmer? Organisasjoner befinner seg på forskjellige stadier i en utvikling. De som er sterkere eller mer utviklet kan ønske å holde på sine fordeler, grunnet prestisje eller finansiell vinning. De som er svakere eller mindre utviklet kan være for forlegne til å bringe dette for dagen, grunnet tap av prestisje eller troverdighet som igjen kan føre til finansielt tap. Det blir også vanskelig å oppnå trygghet eller enighet når ulik språkbruk og ulike definisjoner eksisterer over landegrensene, i forhold til utdanning spesielt og pedagogikk generelt. Noen studieplaner var uttrykt som rene innholdslister, andre var resultatorienterte i målformuleringene for undervisning, og andre var mer foreskrivende.

Jasmine gikk deretter over til en presentasjon av hvert av de syv lands innkomne åtte bidrag. Sammenligningen foregikk i dimensjonene timetall for teori og praksis, studielengde, kursinnhold, definisjon av en time, læringsmål og resultater, vestlig medisin, forskningsmetodologi, evalueringsmetoder, antall skoler dette gjelder, opptakskrav, kvalitetssikringsmetoder, og type grad eller tittel som tildeles etter fullført utdanning.

Presentasjonen ble konkludert med at selv om alle bidragene var forskjellige med hensyn til dimensjonene, var kjernen og nivået i de ulike studieplanene overraskende like. Ingen av landenes bidrag var kvalitativt avvikende eller dårligere enn noen andres.

Flere land uttrykte ønsket om at grunnutdanning i akupunktur skulle være en bachelorgrad, med akademisk kompetanse fra høgskole. Kun Storbritannia og Akupunkturhøyskolen i Oslo er de institusjoner i Europa som for tiden tildeler denne graden. Med bakgrunn i de faktiske foreliggende forhold for norske skoler godkjent av NNH, ytret dennes representant seg annerledes med bakgrunn i de pilarene som gjelder for pasientsikkerhet, faglig forsvarlighet og økonomisk forsvarlighet (nedfelt i fagretningslinjer for akupunktur kapittel 1.5). Pilarene leder med ønskelighet og nødvendighet til en eventuell fagskolegodkjenning som ramme for en norsk utdanning i akupunktur. En fleksibel ordning for utdanning med bachelorgrad innen naturmedisin kunne også være aktuell.

Avslutningsvis skal det bemerkes at det ville vært fruktbart å vite hva resultatet av en søknadsprosess om godkjenning av fagskoleutdanning i akupunktur ville blitt i NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), om og når en slik prosess for oppfyllelse av kriteriene for offentlig skole ville vært initiert av en privat akupunkturskole i dag.


Vedlegg:
NT 02 2009: ETCMA School Leaders Day 2009


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers