NNH fullverdig medlem av ETCMA | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Behandling av barn

 Forbrukerombudet tilsynsvarsel

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

25.06.2009
NNH fullverdig medlem av ETCMA

   
Delegatene til ETCMAs generalforsamling 2009
European Traditional Chinese Medicine Association organiserer om lag 9.000 europeiske akupunktører som alle er medlemmer gjennom sine respektive lands organisasjoner.


av
Jaigi Enar Tidemand
Naturterapeut MNNH reg.
jaigi@online.no

Formålet med en europeisk assosiasjon er å samle europeiske akupunktører som sammen kan arbeide for felles mål lokalt, nasjonalt og i EU, felles standarder i utdanningen og felles yrkesetikk. Mens legemiddelindustrien har 3.000 lobbyister inn mot EU-byråkratiet i Brüssel, har alternativ medisin bransjen kun tre!

Delegatene til ETCMAs generalforsamling i Zürich i februar i år kom fra Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Israel, Nederland, Norge, Storbritannia, Sveits, Sverige og Tyskland. Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon var representert for første gang.

Presidenten Jasmine Uddin ønsket NNH, gjennom sin delegat Jaigi Enar Tidemand, velkommen som fullt medlem. Også fra Norge ble NAFO sine delegater Cecilie Brewer og Hanne Aanensen ønsket velkommen.

ETCMA ønsker å opprettholde arbeidet med å utvikle forskning og lobbyvirksomhet for akupunktur, men det forblir et smertelig faktum at økonomiske begrensninger er et stort hinder. Money talks!

Den saken som opptok mest tid og innspill, og som kanskje har mest interesse for terapeutmedlemmene, var sluttføringen og vedtaket av Code of Professional Conduct, som gjelder alle ETCMA sine organisasjoner og medlemmer. Kodene eller retningslinjene, blir gjeldende for NNH sine medlemmer i akupunktur fra 1. januar 2010. Undertegnede kan forsikre om at de er til hjelp og ikke til begrensning for oss praktiserende. De vil bli sendt ut i løpet av året, og er en god rettesnor for kvalitetssikring av praksis.

Arbeidet med felles standard for utdanning i akupunktur for de forskjellige europeiske forbundene fortsatte under den såkalte School Leaders Day i Rothenburg i mai.


Vedlegg:
NT 02 2009: ETCMA GA 2009


 
OPPDATERT 29.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers