Encefalon kvalitetsgodkjent av NOKUT | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 Mangfald i behandlinga

 Skrivekurs med Geelmuyden

 Pasientsikkerhet - SABORG

 Må elska det ein held på med

 Aromatherapychallenge 2017

 Unnfallen helseforvaltning

 Utdanning til fytoterapeut

 Naturterapeuten 4-2016

 Brobyggerprisen 2016

 Alternativt ved depresjon

 På høstkonferanse 2016

 Erfaringsseminar 2016

 Samhandling om sikkerhet

 Politiske meninger

 Naturterapeuten 3-2016

 Vis alle artikler

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

18.05.2009
Encefalon kvalitetsgodkjent av NOKUT

   
NOKUT har i løpet av våren gjennomgått systemet for kvalitetssikring av utdanningen Encefalon, Høyskole i grunnmedisin, har etablert. 6 mai ble kvalitetssikringssystemet godkjent av styret i NOKUT.


Vi siterer fra den sakkyndige rapporten:
"Etter komiteens vurdering har Encefalon fått på plass et svært godt og velfungerende system for kvalitetssikring av utdanningen. Kvalitetssikringssystemet er godt tilpasset høyskolens profil og størrelse. Ledelsen har fokus på at systemet skal sikre vesentlige forhold i utdanningskvaliteten. Systemet omfatter alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten.
Det virker som om utviklingen og innføringen av Qybele som verktøy også i kvalitetsarbeidet har bidratt med mer effektivitet, fleksibilitet og åpenhet i kvalitetsarbeidet. Kvalitetsarbeidet er integrert i den daglige virksomheten ved høyskolen, og samtidig synlig som spesifikk aktivitet".

Dette er et viktig skritt mot full høyskoleakkreditering.

Last ned NOKUTs sakkyndige rapport i sin helhet fra vedlegget under.

------------

Se også Encefalon
http://www.encefalon.no/

og NOKUT
http://www.nokut.no/


Vedlegg:
Encefalon - Evaluering og sakkyndig rapport 2009


 
OPPDATERT 18.03.2017

English info

 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers